ΔΔΠΜΣ «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση»: Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων 2017-18 (2η πρόσκληση-2η εκπ. περ.-τμήμα Αθήνας)

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2902/Β/31.12.2015, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα επιλογής και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων της 2ης πρόσκλησης για έναρξη φοίτησης κατά τη Β΄ εκπαιδευτική περίοδο 2017-2018, τμήμα Αθήνας.

Για να δείτε τα αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων για τις περιορισμένες θέσεις με έναρξη φοίτησης κατά την Β΄ εκπαιδευτική περίοδο στο τμήμα της Αθήνας (β΄ εκπ. περ. 2017-18) πατήστε εδώ.
Για να βρείτε την αίτηση εγγραφής πατήστε εδώ.

Οι εγγραφές των επιτυχόντων της 2ης πρόσκλησης για έναρξη φοίτησης κατά τη Β΄ εκπαιδευτική περίοδο 2017-2018 (τμήμα Αθήνας) θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017, έως την Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017, σύμφωνα με τις οδηγίες των παραπάνω εγγράφων.