Παραλαβή Δελτίου Ταυτότητας Φοιτητή (Τρίπτυχο)

Καλούνται όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές να προσέλθουν στη γραμματεία του τμήματος για να παραλάβουν το Δελτίο Ταυτότητας Φοιτητή (τρίπτυχο).

καθημερινά κατά τις ώρες 10:00 – 12:00

Διευκρινίζεται ότι στο Δελτίο Ταυτότητας Φοιτητή (τρίπτυχο) ανανεώνεται η εγγραφή των φοιτητών σε κάθε εξάμηνο και χωρίς αυτό οι φοιτητές/φοιτήτριες δεν μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις των μαθημάτων ούτε να έχουν οποιαδήποτε συνδιαλλαγή με τη γραμματεία του τμήματος.