Αναζήτηση Ελληνόγλωσσων βιβλίων στον κατάλογο OPAC

από 1 Οκτωβρίου 2013 η αναζήτηση τίτλων Ελληνόγλωσσων βιβλίων καθώς και η κατάστασή στους (π.χ. δανεισμένο, στο ράφι κ.λ.π.) της Βιβλιοθήκης του Τμήματος ΠΕΔιΣ μπορεί να γίνει και απομακρυσμένα μέσα από τον Κατάλογο OPAC των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Η αναζήτηση Ξενόγλωσσων βιβλίων καθώς και η ενημέρωση της κατάστασής τους συνεχίζει να γίνεται στη Βιβλιοθήκη.