Ορκωμοσία στις 30-04-2018

Σας ενημερώνουμε ότι την Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018, θα πραγματοποιηθεί τελετή ορκωμοσίας, για τους φοιτητές του Προπτυχιακού προγράμματος σπουδών και των ΠΜΣ «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές», «Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία», «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων» και «Μεσογειακές Σπουδές». Στην τελετή θα συμμετέχουν οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους έως τις 30/3/2018.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στην ορκωμοσία, καλούνται να καταθέσουν μέχρι την Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018,  στη Γραμματεία «Φάκελο – Αίτηση Ορκωμοσίας», ο οποίος θα περιλαμβάνει:

  • Συμπληρωμένη Αίτηση (διαθέσιμο εδώ)
  • Ακαδημαϊκή Ταυτότητα-Πάσο
  • Συμπληρωμένη «Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης μη οφειλής βιβλίων» προς τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος (διαθέσιμη εδώ)
  • Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης (εάν έχει χορηγηθεί από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)
  • Κάρτα δωρεάν σίτισης (εάν έχει χορηγηθεί από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)
  • Ερωτηματολόγιο αποφοίτων (για προπτυχιακό διαθέσιμο εδώ, για μεταπτυχιακό διαθέσιμο εδώ)
  • Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Αίτηση δημιουργίας λογαριασμού στον ιστότoπο των αποφοίτων του ΠΕΔιΣ (διαθέσιμη εδώ), ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

Όλα τα παραπάνω μπορούν να κατατεθούν είτε αυτοπροσώπως στη γραμματεία (από Τρίτη έως Παρασκευή, 11:00-13:00, εκτός από Μ.Πέμπτη, 5/4/18 έως Τρίτη του Πάσχα, 10/4/18, που το Πανεπιστήμιο δεν θα λειτουργήσει λόγω των εορτών του Πάσχα) είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Λ. Αθηνών & Αριστοτέλους 1, 20132, Κόρινθος.

Η ώρα και οι λεπτομέρειες της τελετής ορκωμοσίας θα οριστούν με νεότερη ανακοίνωση.