Προσομοίωση Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων EUropa.S 2018 (Αθήνα, 30/3-2/4/18)

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων στήριξε ενεργά την εκδήλωση μέσω:

  • της συμμετοχής ομάδας φοιτητών του στις εργασίες της προσομοίωσης,
  • της συστηματικής διάχυσης και δημοσιοποίησης της εκδήλωσης και
  • της συμμετοχής του επίκουρου Καθηγητή Ευστάθιου Τ. Φακιολά ως επιστημονικού υπευθύνου της Ομάδας Κρίσης και,
  • του χαιρετισμού και σύντομου λόγου από τον επίκουρο Καθηγητή Μάνο Γ. Παπάζογλου κατά την πανηγυρική έναρξη των εργασιών της προσομοίωσης.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ευστάθιος Τ. Φακιολάς


Φωτογραφία από την εκδήλωση: