Ηλεκτρονική αξιολόγηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων εαρ. εξαμήνου 2017-18

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΟ.ΔΙ.Π
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Διεύθυνση: Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη, 20100 Κόρινθος
Τηλ. 27410-74983, fax: 27410-74990
Πληροφορίες: Παπαπορφυρίου Ανθούλα
Email: modip@uop.gr, anthipap@uop.gr

Κόρινθος, 4 Μαΐου 2018
Α.Π: 2972

Προς:
-Τους Φοιτητές και τις Φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Κοιν.:
-Κοσμήτορες
-Προέδρους Τμημάτων
-Διευθυντές προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών
-Γραμματείες Τμημάτων
-Γραμματείες προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών
-Καθηγητές και κάθε κατηγορία διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
-Μέλη ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,

Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική αξιολόγηση όλων των μαθημάτων των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών για το εαρινό εξάμηνο 2017-2018 θα πραγματοποιηθεί από 07.05.2018 έως και 18.05.2018.

Για να αξιολογήσετε τα μαθήματα που έχετε διδαχθεί στο εαρινό εξάμηνο, αρκεί να συνδεθείτε με το ηλεκτρονικό σύστημα γραμματειών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (https://e-secretary.uop.gr), κατόπιν να επιλέξετε «Δηλώσεις / η δήλωσή μου» και για κάθε μάθημα να επιλέξετε τον αντίστοιχο σύνδεσμο «Αξιολογήστε το μάθημα». Αναλυτικές οδηγίες για χρήση του συστήματος αξιολόγησης μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://modip.uop.gr/evalsys

Θα θέλαμε στο σημείο αυτό να σας διαβεβαιώσουμε ότι στη διαδικασία συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων αξιολόγησης διασφαλίζεται πλήρως η ανωνυμία σας και κανείς δεν έχει τη δυνατότητα να συσχετίσει τις απαντήσεις με τον φοιτητή/τη φοιτήτρια που τις παρείχε.

H γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για το Πανεπιστήμιο. Ήδη, η ΜΟ.ΔΙ.Π. και τα Τμήματα έχουν επεξεργαστεί τα αποτελέσματα των προηγούμενων περιόδων αξιολογήσεων, τα στατιστικά στοιχεία των οποίων είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση http://modip.uop.gr/eval-stats Με βάση τα αποτελέσματα αυτά αλλά και την εικόνα κάθε ξεχωριστού μαθήματος, τα Τμήματα, η ΜΟ.ΔΙ.Π. και τα όργανα διοίκησης του ιδρύματος θα προχωρήσουν στη λήψη των απαραίτητων μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών και των υπηρεσιών.

Με εκτίμηση,

Αναπληρωτής Καθηγητής Αστέριος Τσιάρας
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας