Κοινοποίηση Τροποποιημένων Ονομαστικών Καταστάσεων Δικαιούχων Δωρεάν Σίτισης – Επιλαχόντων – Μη δικαιούχων για το ακαδ. έτος 2013-14

Το Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σας ανακοινώνει ( Παράρτημα 1) τις Τροποποιημένες Ονομαστικές Καταστάσεις Σίτισης των Δικαιούχων –Επιλαχόντων και μη Δικαιούχων για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14, μετά από έλεγχο και αξιολόγηση των ενστάσεων σχετικά με το δικαίωμα παροχής δωρεάν σίτισης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου από την Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας καθώς και την εισαγωγή σε ορισμένα Τμήματα των νεοεισαχθέντων μεταπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και των νεοεισαχθέντων φοιτητών που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3794/2009, οι οποίες κατακυρώθηκαν με το υπ’ αριθμ 4/18 Δεκεμβρίου 2013 Πρακτικό της Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας , με την επιφύλαξη πιθανής νέας τροποποίησης της ονομαστικής κατάστασης εξαιτίας ενδεχόμενης εισαγωγής νεοεισαχθέντων μεταπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. (…)

Δείτε το πλήρες κείμενο ◄