Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος ακαδ. έτους 2017-2018

Η χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδ. έτος 2017-2018 θα γίνει σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 140832/1/25-8-17 (Β΄ 2993) ΚΥΑ, «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης».

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδ. έτος 2017-2018 θα υποβάλλονται από τη Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018 έως και την Τρίτη, 3 Ιουλίου 2018.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα στη διεύθυνση https://stegastiko.minedu.gov.gr/ .

Αναλυτικά τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για το στεγαστικό επίδομα ακαδ. έτους 2017-2018 θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα της φοιτητικής μέριμνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (http://foitmer.uop.gr/epidoma ).

Από τη Γραμματεία
Τμήματος ΠΕΔιΣ

04/06/2018