Ορκωμοσία αποφοίτων :: Φεβρουάριος 2014

Παρακαλούνται οι απόφοιτοι του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, που επιθυμούν να συμμετέχουν στην ορκωμοσία της 19ης Φεβρουαρίου 2014, να καταθέσουν στην Γραμματεία «Φάκελο- Αίτηση Ορκωμοσίας» που θα περιλαμβάνει:

  • Συμπληρωμένη αίτηση [► Έντυπο ◄]
  • «Βεβαίωση μη οφειλής βιβλίων» από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος. [► Έντυπο ◄]
  • την Φοιτητική Ταυτότητα (Τρίπτυχο)
  • την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα-Πάσο
  • το Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης (εάν έχει χορηγηθεί από ο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)
Οι αιτήσεις ορκωμοσίας θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014.