Τροποποίηση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 2018-2019 (τελ. ενημ. 17-09-18)

Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος, αποφάσισε στην 95η/21-5-18, στην 96η/18-6-18 και στην 100η/14-9-2018  συνεδρίασή της, τις ακόλουθες αλλαγές στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών για το 2018-2019

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές να διαβάσουν προσεκτικά την παρούσα ανακοίνωση και να μελετήσουν το τροποποιημένο πρόγραμμα σπουδών. Ο αναλυτικός Οδηγός Σπουδών 2018-19 είναι διαθέσιμος εδώ.

Οι αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2018-19 συνοψίζονται στα εξής:

1ο έτος

 • Το υποχρεωτικό (Υ) μάθημα «Σύγχρονη Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ιστορία» θα διδαχθεί για το ακαδ. έτος 2018-19 στο χειμερινό εξάμηνο.
 • Το υποχρεωτικό (Υ) μάθημα «Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία» θα διδαχθεί για το ακαδ. έτος 2018-19 στο χειμερινό εξάμηνο.
 • Το υποχρεωτικό (Υ) μάθημα «Αρχές Δικαίου-Συνταγματικό Δίκαιο» θα διδαχθεί για το ακαδ. έτος 2018-19 στο εαρινό εξάμηνο.
 • Το υποχρεωτικό (Υ) μάθημα «Πολιτική Κοινωνιολογία Ι» θα διδαχθεί για το ακαδ. έτος 2018-19 στο εαρινό εξάμηνο.

2ο έτος

 • Το υποχρεωτικό (Υ) μάθημα Δ΄ εξαμήνου «Δομή και Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης» μετονομάζεται από το 2018-19 σε «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση».
 • Το υποχρεωτικό (Υ) μάθημα Δ΄ εξαμήνου «Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης» δεν θα διδαχθεί το 2018-19. Θα πραγματοποιηθεί εξέταση μόνο για όσους φοιτητές με έτος εισαγωγής από το 2016-17 και νωρίτερα το οφείλουν, κατά την εξεταστική εαρινού εξαμήνου 2018-19 και στην επαναληπτική του Σεπτεμβρίου.
 • Στο Δ΄ εξάμηνο εισάγεται ως υποχρεωτικό (Υ) το μάθημα «Αναδυόμενες Δυνάμεις και Παγκόσμια Διακυβέρνηση» για όσους φοιτητές έχουν εισαχθεί από το ακαδ. έτος 2017-18 και έπειτα.

 3ο έτος – Κατ/νση Διεθνείς Σχέσεις

 • Το υποχρεωτικό μάθημα ΣΤ΄ εξαμήνου της κατεύθυνσης «Διεθνείς Σχέσεις» «Αμερικανική Πολιτική» δεν θα διδαχθεί το 2018-19. Θα πραγματοποιηθεί εξέταση μόνο για όσους φοιτητές με έτος εισαγωγής από το 2015-16 και νωρίτερα το οφείλουν, κατά την εξεταστική εαρινού εξαμήνου 2018-19 και στην επαναληπτική του Σεπτεμβρίου.
 • Στο ΣΤ΄ εξάμηνο της κατεύθυνσης «Διεθνείς Σχέσεις» εισάγεται ως υποχρεωτικό το μάθημα «Πολιτικές και Οικονομικές Σχέσεις στον Εύξεινο Πόντο», για όσους φοιτητές έχουν εισαχθεί από το ακαδ. έτος 2016-17 και έπειτα.

Μαθήματα ελεύθερης επιλογής (αφορούν το 3ο και 4ο έτος σπουδών):

Η λίστα με τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής σε χειμερινό και εαρινό εξάμηνο αντίστοιχα, είναι διαθέσιμη στο τροποποιημένο πρόγραμμα σπουδών 2018-19.

Οι αλλαγές που αφορούν σε μαθήματα επιλογής του 2017-2018 είναι οι εξής:

 • Το μάθημα «Ασύμμετρες Απειλές και Συγκρούσεις: Μέση Ανατολή και Καύκασος» θα διδαχθεί στο χειμερινό εξάμηνο.
 • Το μάθημα «Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία – Όψεις» θα διδαχθεί στο χειμερινό εξάμηνο.
 • Το μάθημα «Ειδικά Θέματα Σύγχρονης Ιστορίας» δεν θα διδαχθεί το 2018-19. Θα πραγματοποιηθεί εξέταση μόνο για όσους φοιτητές το οφείλουν, κατά την εξεταστική χειμερινού εξαμήνου 2018-19 και στην επαναληπτική του Σεπτεμβρίου.
 • Το μάθημα «Αρχές Διοίκησης Οργανισμών και Επιχειρήσεων» δεν θα διδαχθεί το 2018-19. Θα πραγματοποιηθεί εξέταση μόνο για όσους φοιτητές το οφείλουν, κατά την εξεταστική χειμερινού εξαμήνου 2018-19 και στην επαναληπτική του Σεπτεμβρίου.
 • Το μάθημα «Ελληνική Οικονομία» θα διδαχθεί για το 2018-19 στο χειμερινό εξάμηνο.
 • Το μάθημα «Διεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία» θα διδαχθεί για το 2018-19 στο χειμερινό εξάμηνο.
 • Το μάθημα «Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονική Δημόσια Διοίκηση» δεν θα διδαχθεί το 2018-19. Θα πραγματοποιηθεί εξέταση μόνο για όσους φοιτητές το οφείλουν, κατά την εξεταστική χειμερινού εξαμήνου 2018-19 και στην επαναληπτική του Σεπτεμβρίου.

 

Τα υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης του 3ου και 4ου έτους θα προσφέρονται ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής στους φοιτητές της άλλης κατεύθυνσης του ίδιου εξαμήνου.

Οι αλλαγές ισχύουν από το τρέχον εξάμηνο και ύστερα για κάθε έτος και όχι σε μαθήματα που περιλαμβάνονταν στα προηγούμενα έτη σπουδών.