Χρήσιμα Έντυπα και Πληροφορίες

Έντυπα αιτήσεων

Για υφιστάμενους Προπτυχιακούς φοιτητές

 • Έντυπο Αίτησης (Γενικό) [► Μορφή PDF ◄]
 • Έντυπο Αίτησης Βεβαίωσης Φοιτητικής Ιδιότητας ή/και Αναλυτικής Βαθμολογίας [► Μορφή PDF ◄]
 • Έντυπο Αίτησης-Δήλωσης Απώλειας Ακαδημαϊκής Ταυτότητας [► Σε Μορφή PDF ◄]
 • Έντυπο Αίτησης Διαγραφής [► Σε Μορφή PDF ◄]

– Για υφιστάμενους Μεταπτυχιακούς φοιτητές

 • Έντυπο Αίτησης (Γενικό) [► Μορφή PDF ◄]
 • Έντυπο Αίτησης Βεβαίωσης Φοιτητικής Ιδιότητας ή/και Αναλυτικής Βαθμολογίας [► Μορφή PDF ◄]
 • Έντυπο Αίτησης Δικαιολόγησης απουσιών [► Σε Μορφή PDF ◄]
 • Έντυπο Αίτησης-Δήλωσης Απώλειας Ακαδημαϊκής Ταυτότητας [► Σε Μορφή PDF ◄]

– Για υφιστάμενους υποψήφιους Διδάκτορες

– Για απόφοιτους-πτυχιούχους (προπτυχιακού προγράμματος)

 • Έντυπο Αίτησης για Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών ή/και Βεβαίωση Αναλυτικής Βαθμολογίας Πτυχιούχου [► Μορφή PDF ◄] (Μπορούν να χορηγηθούν μετά από την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του φοιτητή και πριν από την ορκωμοσία του.)
 • Έντυπο Αίτησης για Αντίγραφο Πτυχίου ή/και Βεβαίωση Αναλυτικής Βαθμολογίας Πτυχιούχου  [► Μορφή PDF ◄] (Μπορούν να χορηγηθούν μόνο μετά από την ορκωμοσία του φοιτητή.)

– Για απόφοιτους-πτυχιούχους (μεταπτυχιακών προγραμμάτων)

 • Έντυπο Αίτησης για Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών ή/και Βεβαίωση Αναλυτικής Βαθμολογίας Πτυχιούχου [► Μορφή PDF ◄] (Μπορούν να χορηγηθούν μετά από την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του φοιτητή και πριν από την ορκωμοσία του.)
 • Έντυπο Αίτησης για Αντίγραφο Πτυχίου ή/και Βεβαίωση Αναλυτικής Βαθμολογίας Πτυχιούχου  [► Μορφή PDF ◄] (Μπορούν να χορηγηθούν μόνο μετά από την ορκωμοσία του φοιτητή.)

Χρήσιμα Έγγραφα

 • Οδηγός Σπουδών 2018-19 [►Μορφή PDF◄] (Τελ. ενημέρωση Φεβρ. 2019)
 • Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών [►Μορφή PDF ◄]
 • Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης [►Μορφή PDF ◄]
 • Κανονισμός Erasmus [►Μορφή PDF ◄]
 • Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών (Αφορά προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες).
  [Μορφή ► DOC ◄] και σε [Μορφή ► PDF ◄ ](Τελ. ενημέρωση 14/12/2017)

Χρήσιμοι Οδηγοί

 • Απόκτηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας [► Μορφή PDF ◄]
 • Χρήση του συστήματος “ΕΥΔΟΞΟΣ” [► Μορφή PDF ◄]
 • Χρήση του StudentsWeb [► Μορφή PDF ◄]
 • Χρήση του eClass [► Μορφή PDF ◄]
 • Οδηγός χρήσης της πλατφόρμας της Πρακτικής Άσκησης [►Μορφή PDF◄]
 • Οδηγός χρήσης Βιβλιοθήκης ►Σε μορφή PDF
 • Οδηγός εγκατάστασης OpenVPN [► Μορφή PDF ◄]
 • Οδηγός Αναζήτησης στον Κατάλογο OPAC ►Σε μορφή PDF
 • Οδηγός Αναζήτησης στις ηλεκτρονικές συλλογές ►Σε μορφή PDF
 • Ψηφιακή πρόσβαση στους εκδοτικούς οίκους ►Σε μορφή PDF

Πληροφορίες και έντυπα της Βιβλιοθήκης (Παράρτημα ΠΕΔιΣ)

Έντυπα