Διδάσκοντες ΠΜΣ 2017-2018

ΠΜΣ «Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία»

Μέλη ΔΕΠ

Εξωτερικοί Συνεργάτες

 • Κριεμάδης Αθανάσιος, Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
 • Κωνσταντόπουλος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
 • Ρουκανάς Σπυρίδων, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
 • Τσάμπρα Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Διοίκηση Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Πανεπιστημίου Πατρών
 • Πετρόπουλος Σωτήριος, Μεταδιδάκτορας ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Διδάκτορας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου
 • Πλυμάκης Σήφης, Μεταδιδάκτορας ερευνητής στο Rutgers University, Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Ελευθεριάδου Μαρίνα, Διδάκτορας  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
 • Κλάψης Αντώνης, Διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
 • Βαθάκου Ευγενία, Διδάκτορας του University of Kent, Canterbury, UK
 • Γκέκας Ράλλη, Διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
 • Εμμανουηλίδης Παύλος, Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Νοτίου Καλιφόρνιας, Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

ΠΜΣ «Μεσογειακές Σπουδές»

Μέλη ΔΕΠ

Εξωτερικοί συνεργάτες

 • Μαλλιάς Αλέξανδρος, Πρέσβης επί τιμή
 • Λεοντίδου Τριανταφυλλιά, Καθηγήτρια Γεωγραφίας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Λιαργκόβας Παναγιώτης, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
 • Τσάκωνας Παναγιώτης, Καθηγητής Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Τσαρδανίδης Χαράλαμπος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Καρακατσούλη Άννη, Αναπληρώτρια Kαθηγήτρια Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, ΕΚΠΑ
 • Πετρόπουλος Σωτήριος, Μεταδιδάκτορας ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Διδάκτορας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου
 • Ελευθεριάδου Μαρίνα, Διδάκτορας  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
 • Κλάψης Αντώνης, Διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
 • Πιστικού Βικτωρία, Διδάκτορας  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
 • Κουρτέλης Χρήστος, Διδάκτορας του King’ s College London
 • Σταινχάουερ Αλφρέδος, Διδάκτορας του Πανεπιστημίου της Σορβόννης

 

ΠΜΣ «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές»

Μέλη ΔΕΠ

Εξωτερικοί συνεργάτες

 • Κριεμάδης Αθανάσιος, Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού Πανεπιστημίου
 • Κωνσταντόπουλος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
 • Ρουκανάς Σπυρίδων, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου  Πειραιά
 • Τσάμπρα Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Πανεπιστημίου Πατρών
 • Πετρόπουλος Σωτήριος, Μεταδιδάκτορας ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Διδάκτορας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου
 • Πλυμάκης Σήφης, Μεταδιδάκτορας ερευνητής στο Rutgers University, Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Πιστικού Βικτωρία, Διδάκτορας  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
 • Βαθάκου Ευγενία, Διδάκτορας  του University of Kent, Canterbury, UK
 • Γκέκας Ράλλης, Διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
 • Εμμανουηλίδης Παύλος, Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Νοτίου Καλιφόρνιας, Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων»

Μέλη ΔΕΠ

Εξωτερικοί συνεργάτες

 • Κατσής Αθανάσιος, Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
 • Κωνσταντόπουλος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
 • Ραχανιώτης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών-Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 • Πετρόπουλος Σωτήριος, Μεταδιδάκτορας ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Διδάκτορας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου
 • Ελευθεριάδου Μαρίνα, Διδάκτορας  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
 • Κλάψης Αντώνης, Διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
 • Πιστικού Βικτωρία, Διδάκτορας  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
 • Χουντάλας Παναγιώτης, Διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών