Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία»

Κοινό Πρόγραμμα Μεταπυχιακών Σπουδών με το τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου. Κύπρος

Συνοπτική Περιγραφή

Το κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Τμήματος Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου (Κύπρος) στην Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία λειτούργησε από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 έως το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 σύμφωνα με το ΦΕΚ 1384/τ.Β/6-6-2013, όπως τροποποιήθηκε με τα ΦΕΚ 3332/τ.Β/11-12-2014 και 1829/τ.Β/25-8-2015, με τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

  1. Διεθνής Επιχειρηματικότητα
  2. Διεθνής Ασφάλεια
  3. Διεθνής Ανάπτυξη

Διάρκεια σπουδών: 12 Μήνες

Περισσότερες Πληροφορίες

Ανακοινώσεις ΠΜΣ Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία

Ευρετήριο ανακοινώσεων του ΠΜΣ Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία