Κανονισμοί – Οδηγοί

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε χρήσιμους Κανονισμούς και Οδηγούς για τη λειτουργία τόσο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου όσο και του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων.

Κανονισμοί

 • Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου [►Μορφή PDF ◄]
 • Κανονισμός Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου [►Μορφή PDF ◄]
 • Κανονισμός κατά της Λογοκλοπής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου [►Μορφή PDF◄]
 • Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (τελ. ενημ. 28.09.23) [►Μορφή PDF ◄]
 • Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης [►Μορφή PDF ◄]
 • Κανονισμός Erasmus [►Μορφή PDF ◄]

 

Οδηγοί

 • Οδηγός Σπουδών 2023-24 [►Μορφή PDF◄] (Τελ. ενημέρωση 29/02/2024)
 • Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών (Αφορά προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες).
  [Μορφή ► DOC ◄] και σε [Μορφή ► PDF ◄ ](Τελ. ενημέρωση 27/11/2023)
 • Οδηγός Σύνταξης Βιβλιογραφικών Αναφορών και Βιβλιογραφίας [►Μορφή PDF◄]
 • Απόκτηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας [► Μορφή PDF ◄]
 • Χρήση του συστήματος “ΕΥΔΟΞΟΣ” [► Μορφή PDF ◄]
 • Οδηγίες δηλώσεων μαθημάτων στο Universis [► Μορφή PDF ◄]
 • Χρήση του eClass [► Μορφή PDF ◄]
 • Οδηγός χρήσης της πλατφόρμας της Πρακτικής Άσκησης [►Μορφή PDF◄]
 • Οδηγός χρήσης Βιβλιοθήκης ►Σε μορφή PDF
 • Οδηγός εγκατάστασης OpenVPN [► Μορφή PDF ◄]
 • Οδηγός Αναζήτησης στον Κατάλογο OPAC ►Σε μορφή PDF
 • Οδηγός Αναζήτησης στις ηλεκτρονικές συλλογές (HEAL LINK) ►Σε μορφή PDF
 • Οδηγός δημιουργίας email αυτοματοποιημένης απάντησης ►Σε μορφή PDF
 • Ψηφιακή πρόσβαση στους εκδοτικούς οίκους μέσω Shibboleth ►Σε μορφή PDF