Έρευνα στο τμήμα ΠΕΔιΣ

Η έρευνα συνιστά τον ακρογωνιαίο λίθο της επιστημονικής ανάπτυξης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων. Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματός μας έχουν αναπτύξει μία πολυσχιδή και έντονη επιστημονική δραστηριότητα με σημαντική αναγνώριση στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα με την ατομική ερευνητική δραστηριότητα, στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων λειτουργούν Ερευνητικές Ομάδες μέσω των οποίων εξασφαλίζεται η διεπιστημονική συνεργασία, η συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια, η υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, ενώ παράλληλα, δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής φοιτητών και αποφοίτων του Τμήματος.

Περισσότερες Πληροφορίες