Διάρθρωση Μαθημάτων

Πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές να διαβάσουν προσεχτικά την ανακοίνωση για τις αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ (τελ. ενημέρωση: 17/9/2018).

1o Έτος

Α´ εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ* ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Αγγλικά Ι  Υ 3 0107ΣΕ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΕΕΠ Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
2 Εισαγωγή στη Διεθνή Πολιτική
Υ 6 1030Υ ΤΖΙΦΑΚΗΣ Ν. ΔΕΠ
3 Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη Υ 6 1010Υ ΒΑΝΔΩΡΟΣ Σ. ΔΕΠ
4 Έρευνα και Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες  
Υ 5 1060Y ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ Ν./ ΦΑΚΙΟΛΑΣ Ε. ΔΕΠ/ ΔΕΠ
5 Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία Υ 5 2040Υ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΔΕΠ Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών
6 Σύγχρονη Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ιστορία Υ 5 1020Y ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΔΕΠ Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών

Β´ εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ* ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Αγγλικά ΙΙ  Υ 3 0207ΣΕ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΕΕΠ Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
2 Αρχές Δικαίου-Συνταγματικό Δίκαιο Υ 5 3050Υ ΤΣΙΛΙΩΤΗΣ Χ. ΔΕΠ
3 Διεθνείς Σχέσεις Υ 6 2010Υ ΦΑΚΙΟΛΑΣ Ε. ΔΕΠ
4 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη
Υ 5 2020Υ ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ Β. ΔΕΠ
5 Πολιτική Θεωρία Υ 6 4010Y ΒΑΝΔΩΡΟΣ Σ. ΔΕΠ
6 Πολιτική Κοινωνιολογία Ι Υ 5 Χ300Ε ΚΟΝΙΟΡΔΟΣ Σ. ΔΕΠ

2ο Έτος

Γ´ εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ* ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Βασικές Αρχές Μακροοικονομικής Πολιτικής Υ 5 3040Υ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Π. ΔΕΠ
2 Διεθνές Δίκαιο Υ 5 2030Υ ΤΣΙΛΙΩΤΗΣ Χ. ΔΕΠ
3 Οικονομική Θεωρία και Ανάπτυξη Υ 5 3020Υ ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ Β. ΔΕΠ
4 Πολιτική Κοινωνιολογία ΙΙ Υ 4 3060Υ ΚΟΝΙΟΡΔΟΣ Σ ΔΕΠ
5 Πολιτική Φιλοσοφία Υ 5 3010Y ΡΟΖΑΚΗΣ Δ. ΔΕΠ
6 Συγκριτική Πολιτική Υ 6 3030Υ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Α. ΔΕΠ

Δ´ εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ* ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Αναδυόμενες Δυνάμεις και Παγκόσμια Διακυβέρνηση Υ 5 4070Υ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΔΕΠ
2 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Υ 6 4050Υ ΜΑΝΩΛΗ Π. ΔΕΠ
3 Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση Υ 5 4030Υ ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ Β./ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Α. ΔΕΠ/ΔΕΠ
4 Θεωρίες του Πολιτισμού Υ 5 4020Υ ΛΑΛΑΓΙΑΝΝΗ Β. ΔΕΠ
5 Πολιτική Ηγεσία Υ 4 Ε500Ε ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Ε. ΔΕΠ
6 Σύγκρουση και Ασφάλεια στην Παγκόσμια Πολιτική Υ 5 4060Y ΦΑΚΙΟΛΑΣ Ε. ΔΕΠ

3ο Ετος

Κατεύθυνση: Πολιτική Επιστήμη

Ε´ εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ* ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΥΚ 5 ΔΕ8040Υ ΤΣΙΛΙΩΤΗΣ Χ. ΔΕΠ
2 Δημοκρατία: Ιστορία, Θεωρία, Σύγχρονες Προκλήσεις  (Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Διεθνείς Σχέσεις»)  ΥΚ 5 X1500E ΒΑΝΔΩΡΟΣ Σ. ΔΕΠ
3 Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα (Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Διεθνείς Σχέσεις»)  ΥΚ 5 5010Υ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Ε. ΔΕΠ
4 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής χειμερινού εξαμήνου ΕΕ 5
5 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής χειμερινού εξαμήνου ΕΕ 5
6 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής χειμερινού εξαμήνου ΕΕ 5 .

Στ´ εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ* ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Πολιτικά Κόμματα και Συστήματα στη Σύγχρονη Ευρώπη ΥΚ 5 6010Υ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Ε. ΔΕΠ
2 Κράτος και Κοινωνία Πολιτών (Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Διεθνείς Σχέσεις») ΥΚ 5 ΠΕ8020Υ ΡΟΖΑΚΗΣ Δ. ΔΕΠ
3 Λήψη Αποφάσεων και Σχεδιασμός Δημόσιων Πολιτικών  (Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Διεθνείς Σχέσεις») ΥΚ 5 6050Υ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ Ν. ΔΕΠ
4 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5
5 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5
6 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5 .

Κατεύθυνση: Διεθνείς Σχέσεις

Ε´ εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ* ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΥΚ 5 ΔΕ8040Υ ΤΣΙΛΙΩΤΗΣ Χ. ΔΕΠ
2 Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής  (Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Πολιτική Επιστήμη») ΥΚ 5 5020Υ ΤΖΙΦΑΚΗΣ Ν. ΔΕΠ
3 Στρατηγικές Σπουδές (Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Πολιτική Επιστήμη») ΥΚ 5 5030Y ΦΑΚΙΟΛΑΣ Ε. ΔΕΠ
4 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής χειμερινού εξαμήνου ΕΕ 5
5 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής χειμερινού εξαμήνου ΕΕ 5
6 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής χειμερινού εξαμήνου ΕΕ 5 .

Στ´ εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ* ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Πολιτικά Κόμματα και Συστήματα στη Σύγχρονη Ευρώπη ΥΚ 5 6010Υ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Ε. ΔΕΠ
2 Οι Διεθνείς Σχέσεις της Ανατολικής Ασίας και η ΕΕ (πρ. Jean Monnet) (Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Πολιτική Επιστήμη») ΥΚ 5 ΔΕ8020Υ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Α./ ΤΖΙΦΑΚΗΣ Ν. ΔΕΠ/ΔΕΠ
3 Πολιτικές και Οικονομικές Σχέσεις στον Εύξεινο Πόντο (Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Πολιτική Επιστήμη») ΥΚ 5 6060Υ ΜΑΝΩΛΗ Π. ΔΕΠ
4 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5
5 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5
6 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5 .

4ο Έτος

Κατεύθυνση: Πολιτική Επιστήμη

Ζ´ εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ* ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Έθνη και Εθνικισμός ΥΚ 5 ΠΔ7010Υ ΡΟΥΣΣΟΣ Σ. ΔΕΠ
2 Εκλογές, Εκλογικά Συστήματα και Εκλογική Συμπεριφορά (Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Διεθνείς Σχέσεις») ΥΚ 5 ΠΕ8060Υ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ Π. ΕΕΠ Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
3 Πολιτική Επικοινωνία και ΜΜΕ  (Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Διεθνείς Σχέσεις») ΥΚ 5 ΠΕ7030Υ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Ε ΔΕΠ
4 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής χειμερινού εξαμήνου ΕΕ 5
5 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής χειμερινού εξαμήνου ΕΕ 5
6 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής χειμερινού εξαμήνου ΕΕ 5 .

Η´ εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ* ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Εθνική και Διεθνής Προστασία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ΥΚ 5 ΠΔ8050Υ ΤΣΙΛΙΩΤΗΣ Χ. ΔΕΠ
2 Βία και Πολιτική (Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Διεθνείς Σχέσεις») ΥΚ 5 ΠΕ7040Υ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ Μ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ
3 Πολιτικές Ιδεολογίες (Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Διεθνείς Σχέσεις») ΥΚ 5 ΠΕ8070Υ ΒΑΝΔΩΡΟΣ Σ. ΔΕΠ
4 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5
5 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5
6 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5 .

Κατεύθυνση: Διεθνείς Σχέσεις

Ζ´ εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ* ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Έθνη και Εθνικισμός ΥΚ 5 ΠΔ7010Υ ΡΟΥΣΣΟΣ Σ. ΔΕΠ
2 Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις (Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Πολιτική Επιστήμη») ΥΚ 5 ΔΕ7020Υ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΔΕΠ
3 Περιφερειακή Ασφάλεια στη Μέση Ανατολή (Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Πολιτική Επιστήμη») ΥΚ 5 ΔΕ7040Υ ΡΟΥΣΣΟΣ Σ. ΔΕΠ
4 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής  χειμερινού εξαμήνου ΕΕ 5
5 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής  χειμερινού εξαμήνου ΕΕ 5
6 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής χειμερινού εξαμήνου ΕΕ 5 .

Η´ εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ* ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Εθνική και Διεθνής Προστασία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ΥΚ 5 ΠΔ8050Υ ΤΣΙΛΙΩΤΗΣ Χ. ΔΕΠ
2 Οι Διεθνείς Σχέσεις  της Αφρικής και η ΕΕ (πρ. JeanMonnet)  (Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Πολιτική Επιστήμη») ΥΚ 5 ΔΕ8010Υ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Α. ΔΕΠ
3 Περιφερειακή Ασφάλεια στη ΝΑΕ  (Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Πολιτική Επιστήμη») ΥΚ 5 ΔΕ7030Υ ΤΖΙΦΑΚΗΣ Ν. ΔΕΠ
4 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5
5 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5
6 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5 .

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

Χειμερινό εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ* ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Ασύμμετρες Απειλές και Συγκρούσεις: Μέση Ανατολή και Καύκασος ΕΕ 5 Ε1600Ε ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ Μ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ
2 Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων ΕΕ 5 Ε1000Ε ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ Ν. ΔΕΠ
3 Διεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία
ΕΕ 5 Ε700Ε ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΔΕΠ
4 Ειδικά Θέματα Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και Διεθνούς Οικονομίας ΕΕ 5 Χ700Ε ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ Β. ΔΕΠ
5 Ειδικά θέματα Πολιτικής Φιλοσοφίας ΕΕ 5 X1200E ΡΟΖΑΚΗΣ Δ. ΔΕΠ
6 Εισαγωγή στη Γεωπολιτική ΕΕ 5 Χ1700Ε ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Α. ΔΕΠ
7 Ελληνική Οικονομία ΕΕ 5 Ε200Ε ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Π. ΔΕΠ
8 Ευρωπαϊκός Πολιτισμός -Το Φεμινιστικό Κίνημα ΕΕ 5 Χ900Ε ΛΑΛΑΓΙΑΝΝΗ Β. ΔΕΠ
9 Θεωρητικές Προσεγγίσεις στους Κοινωνικούς και Πολιτικούς Θεσμούς ΕΕ 5 Χ1900Ε ΑΡΧΟΝΤΑΣ Γ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ
10 Μέθοδοι Ανάλυσης και Επεξεργασίας Δεδομένων στις Κοινωνικές Επιστήμες ΕΕ 5 Χ200Ε ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ Ν. ΔΕΠ
11 Οργάνωση και Λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα ΕΕ 5 Χ2100Ε ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ
12 Παγκόσμιες Διασπορές ΕΕ 5 Χ100Ε ΛΑΛΑΓΙΑΝΝΗ Β. ΔΕΠ
13 Περιβάλλον και Πολιτική ΕΕ 5 Χ1800Ε ΒΑΛΒΗΣ Α. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ
14 Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση ΕΕ 5 ΠΕ8010Υ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ
15 Πολιτικά Κόμματα και Δημοσκοπήσεις ΕΕ 5 Χ1400Ε ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ Π. ΕΕΠ Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
16 Πρακτική Άσκηση –Erasmus Placement ΕΕ 5 Χ800Ε ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Ε ΔΕΠ
17 Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία- Όψεις ΕΕ 5 Ε2000Ε ΚΟΝΙΟΡΔΟΣ Σ. ΔΕΠ

Εαρινό εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ* ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και Παγκόσμια Διακυβέρνηση ΕΕ 5 Ε2400Ε ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΔΕΠ
2 Ανάλυση δεδομένων Δημόσιων Πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ενότητα Jean Monnet «EuroPolΑ«)  ΕΕ 5 Ε1800Ε ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ Ν., ΚΑΤΣΗΣ Α., ΦΑΚΙΟΛΑΣ Ε. ΔΕΠ/ΔΕΠ Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής / ΔΕΠ
3 Γαλλική ορολογία στην πολιτική επιστήμη και τις διεθνείς σχέσεις Ι ΕΕ 5 Ε2500Ε ΓΑΛΑΝΗ Μ.-Ε. ΕΕΠ
4 Ειδικά θέματα Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής ΕΕ 5 E1500Ε ΤΖΙΦΑΚΗΣ Ν./ΦΑΚΙΟΛΑΣ Ε. ΔΕΠ/ΔΕΠ
5 Η Διαρθρωτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα ΕΕ 5 Ε2300Ε ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ
6 Θέματα Οικονομικής Κοινωνιολογίας ΕΕ 5 Ε2200Ε ΚΟΝΙΟΡΔΟΣ Σ. ΔΕΠ
7 Θρησκεία και Πολιτική ΕΕ 5 Χ400Ε ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ Μ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ
8 Λογοτεχνία, Τέχνη και Πολιτική (Ελλάδα και Ευρώπη) ΕΕ 5 Ε400Ε ΛΑΛΑΓΙΑΝΝΗ Β. ΔΕΠ
9 Νέα οικονομία και προκλήσεις στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον ΕΕ 5 ΠΔ8030Υ ΑΡΧΟΝΤΑΣ Γ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ
10 Πολιτική και Νεωτερικότητα: H Δημόσια Σφαίρα στην Εποχή του διαδικτύου ΕΕ 5 Ε1700Ε ΑΡΧΟΝΤΑΣ Γ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ
11 Παγκόσμια Διακυβέρνηση και Κοινωνία Πολιτών ΕΕ 5 Χ2200Ε ΒΑΛΒΗΣ Α. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ
12 Πολιτική, Οικονομία και Κοινωνία στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Χώρες ΕΕ 5 Ε5040Υ  ΒΑΛΒΗΣ Α. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ
13 Πρακτική Άσκηση- Erasmus  Placement ΕΕ 5 Ε900Ε ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Ε. ΔΕΠ
14 Ψυχολογία των Επαναστάσεων ΕΕ 5 Ε1900Ε ΡΟΖΑΚΗΣ Δ. ΔΕΠ

*Υ: Υποχρεωτικό κορμού, ΥΚ: Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης, ΕΕ: Ελεύθερης Επιλογής

Παρατηρήσεις

  • Μερικά μαθήματα επιλογής δεν προσφέρονται σε κάθε ακαδημαϊκό έτος. Για να δείτε ποια μαθήματα επιλογής προσφέρονται στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος συμβουλευτείτε τον τρέχοντα οδηγό σπουδών ή ρωτήστε στη Γραμματεία του τμήματος στην αρχή του εξαμήνου.
  • Για το μάθημα ελεύθερης επιλογής «Πρακτική Άσκηση» οι θέσεις είναι περιορισμένες. Οι φοιτητές ενημερώνονται για τις μορφές Πρακτικής Άσκησης που προσφέρονται από το Τμήμα κάθε ακαδημαϊκό έτος με ειδική ανακοίνωση και οι συμμετέχοντες επιλέγονται κατόπιν αίτησης μετά από συγκριτική αξιολόγηση κι εφόσον πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια αριστείας. Για τη διαδικασία συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες δείτε τις σελίδες της Πρακτικής Άσκησης και του προγράμματος Erasmus στο τμήμα.