Διάρθρωση Μαθημάτων

Πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές να διαβάσουν προσεχτικά την ανακοίνωση για τις αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ (τελ. ενημέρωση: 26/2/2020).

1o Έτος

Α´ εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ* ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Αγγλικά Ι  Υ 3 0107ΣΕ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΕΕΠ Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
2 Αρχές Δικαίου-Συνταγματικό Δίκαιο Υ 5 3050Υ ΤΣΙΛΙΩΤΗΣ Χ. ΔΕΠ
3 Εισαγωγή στη Διεθνή Πολιτική Υ 6 1030Υ ΤΖΙΦΑΚΗΣ Ν. ΔΕΠ
4 Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη
Υ 6 1010Υ ΒΑΝΔΩΡΟΣ Σ ΔΕΠ
5 Έρευνα και Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες   Υ 5 1060Y  ΦΑΚΙΟΛΑΣ Ε. ΔΕΠ
6 Σύγχρονη Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ιστορία Υ 5 1020Y ΜΠΟΤΣΙΟΥ Κ. ΔΕΠ

Β´ εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ* ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Αγγλικά ΙΙ  Υ 3 0207ΣΕ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΕΕΠ Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
2 Διεθνείς Σχέσεις Υ 6 2010Υ ΦΑΚΙΟΛΑΣ Ε. ΔΕΠ
3 Διεθνές Δίκαιο Υ 5 2030Υ ΤΣΙΛΙΩΤΗΣ Χ. ΔΕΠ
4 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία
Υ 5 Χ300Ε ΚΟΝΙΟΡΔΟΣ Σ. ΔΕΠ
5 Πολιτική Θεωρία Υ 6 4010Y ΒΑΝΔΩΡΟΣ Σ. ΔΕΠ
6 Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία  Υ 5 2040Υ  ΜΠΟΤΣΙΟΥ Κ. ΔΕΠ

2ο Έτος

Γ´ εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ* ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Διπλωματία και Διεθνής Οργάνωση Υ 5 3070Υ ΚΛΑΨΗΣ Α. ΔΕΠ
2 Εισαγωγή στη Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων Υ 5 Χ2000Ε ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ Ν. ΔΕΠ
3 Ελληνική Διπλωματική Ιστορία, 1821-1923 Υ 5 3080Υ ΚΛΑΨΗΣ Α. ΔΕΠ
4 Εισαγωγή στην Πολιτική Κοινωνιολογία Υ 4 3060Υ ΚΟΝΙΟΡΔΟΣ Σ ΔΕΠ
5 Πολιτική Φιλοσοφία Υ 5 3010Y ΡΟΖΑΚΗΣ Δ. ΔΕΠ
6 Συγκριτική Πολιτική Υ 6 3030Υ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Α. ΔΕΠ

Δ´ εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ* ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Υ 4050Υ ΜΑΝΩΛΗ Π. ΔΕΠ
2 Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση Υ 5 4030Υ ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ Β./ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Α. ΔΕΠ/ΔΕΠ
3 Θεωρίες του Πολιτισμού Υ 5 4020Υ ΛΑΛΑΓΙΑΝΝΗ Β. ΔΕΠ
4 Οικονομική Θεωρία και Ανάπτυξη Υ 5 3020Υ ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ Β. ΔΕΠ
5 Πολιτική Ηγεσία Υ 4 Ε500Ε ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Ε. ΔΕΠ
6 Σύγκρουση και Ασφάλεια στην Παγκόσμια Πολιτική Υ 5 4060Y ΦΑΚΙΟΛΑΣ Ε. ΔΕΠ

3ο Ετος

Κατεύθυνση: Πολιτική Επιστήμη

Ε´ εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ* ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΚ 5 ΔΕ8040Υ ΤΣΙΛΙΩΤΗΣ Χ. ΔΕΠ
2 Αρχές Διοίκησης Οργανισμών και Επιχειρήσεων                  (Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Διεθνείς Σχέσεις») ΕΚ 5 X1600E ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ Ν. ΔΕΠ
3 Δημόσια Διοίκηση και Δημόσιο Μάνατζμεντ                      (Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Διεθνείς Σχέσεις») ΕΚ 5 5060Υ ΠΛΥΜΑΚΗΣ Ι. ΔΕΠ
4 Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα (Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Διεθνείς Σχέσεις»)  ΕΚ 5 5010Υ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Ε. ΔΕΠ
5 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής χειμερινού εξαμήνου ΕΕ 5
6 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής χειμερινού εξαμήνου ΕΕ 5
7 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής χειμερινού εξαμήνου ΕΕ 5

Στ´ εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ* ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Πολιτικά Κόμματα και Συστήματα στη Σύγχρονη Ευρώπη ΕΚ 5 6010Υ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Ε. ΔΕΠ
2 Κράτος και Κοινωνία Πολιτών (Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Διεθνείς Σχέσεις») ΕΚ 5 ΠΕ8020Υ ΡΟΖΑΚΗΣ Δ. ΔΕΠ
3 Σχεδιασμός και Ανάλυση Δημόσιων Πολιτικών (Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Διεθνείς Σχέσεις») ΕΚ 5 6050Υ ΠΛΥΜΑΚΗΣ Ι. ΔΕΠ
4 Βία και Πολιτική
(Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Διεθνείς Σχέσεις»)
ΕΚ 5 ΠΕ7040Υ ΡΟΥΣΣΟΣ Σ. ΔΕΠ
5 Υποδείγματα Λήψης Αποφάσεων και Πληροφοριακά Συστήματα
(Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Διεθνείς Σχέσεις»)
ΕΚ 5 6070Υ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ Ν. ΔΕΠ
6 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5
7 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5
8 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5

Κατεύθυνση: Διεθνείς Σχέσεις

Ε´ εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ* ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΚ 5 ΔΕ8040Υ ΤΣΙΛΙΩΤΗΣ Χ. ΔΕΠ
2 Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής  (Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Πολιτική Επιστήμη») ΕΚ 5 5020Υ ΤΖΙΦΑΚΗΣ Ν. ΔΕΠ
3 Στρατηγικές Σπουδές (Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Πολιτική Επιστήμη») ΕΚ 5 5030Y ΦΑΚΙΟΛΑΣ Ε. ΔΕΠ
4 Εισαγωγή στη Γεωπολιτική (Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Πολιτική Επιστήμη») ΕΚ 5 Χ1700Ε ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Α. ΔΕΠ
5 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής χειμερινού εξαμήνου ΕΕ 5
6 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής χειμερινού εξαμήνου ΕΕ 5
7 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5

Στ´ εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ* ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Πολιτικά Κόμματα και Συστήματα στη Σύγχρονη Ευρώπη ΕΚ 5 6010Υ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Ε. ΔΕΠ
2 Αμερικανική Πολιτική
(Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Πολιτική Επιστήμη»)
ΕΚ 5 6020Υ ΜΠΟΤΣΙΟΥ ΔΕΠ
3 Διεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία
(Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Πολιτική Επιστήμη»)
ΕΚ 5 Ε700Ε ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΔΕΠ
4 Βασικές Αρχές Μακροοικονομικής Πολιτικής (Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Πολιτική Επιστήμη») ΕΚ 5 3040Υ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Π. ΔΕΠ
5 Οι Διεθνείς Σχέσεις της Ανατολικής Ασίας και η ΕΕ (πρ. Jean Monnet) (Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Πολιτική Επιστήμη») ΕΚ 5 ΔΕ8020Υ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Α./ ΤΖΙΦΑΚΗΣ Ν. ΔΕΠ/ΔΕΠ
6 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5
7 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5
8 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5

4ο Έτος

Κατεύθυνση: Πολιτική Επιστήμη

Ζ´ εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ* ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Έθνη και Εθνικισμός ΕΚ 5 ΠΔ7010Υ ΡΟΥΣΣΟΣ Σ. ΔΕΠ
2 Εκλογές, Εκλογικά Συστήματα και Εκλογική Συμπεριφορά (Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Διεθνείς Σχέσεις») ΕΚ 5 ΠΕ8060Υ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΠΔ 407/80
3 Πολιτική Επικοινωνία και ΜΜΕ  (Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Διεθνείς Σχέσεις») ΕΚ 5 ΠΕ7030Υ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Ε ΔΕΠ
4 Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία – Όψεις
(Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Διεθνείς Σχέσεις»
ΕΚ 5 Ε2000Ε ΚΟΝΙΟΡΔΟΣ Σ. ΔΕΠ
5 Οργάνωση και Λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα (Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Διεθνείς Σχέσεις» ΕΚ 5 Χ2100Ε ΠΛΥΜΑΚΗΣ Ι. ΔΕΠ
6 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής χειμερινού εξαμήνου ΕΕ 5
7 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5
8 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5

Η´ εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ* ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Εθνική και Διεθνής Προστασία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ΕΚ 5 ΠΔ8050Υ ΤΣΙΛΙΩΤΗΣ Χ. ΔΕΠ
2 Ελληνική Οικονομία (Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Διεθνείς Σχέσεις») – Δεν θα διδαχθεί το ακαδ. έτος 2019-20
ΕΚ 5 Ε200Ε ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Π. ΔΕΠ
3 Πολιτικές Ιδεολογίες (Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Διεθνείς Σχέσεις») ΕΚ 5 ΠΕ8070Υ ΒΑΝΔΩΡΟΣ Σ. ΔΕΠ
4 Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση
(Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Διεθνείς Σχέσεις»)
ΕΚ 5 ΠΕ8010Υ ΠΛΥΜΑΚΗΣ Ι. ΔΕΠ
5 Ψυχολογία των Επαναστάσεων
(Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Διεθνείς Σχέσεις»)
ΕΚ 5 Ε1900Ε ΡΟΖΑΚΗΣ Δ. ΔΕΠ
6 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5
7 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5
8 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5

Κατεύθυνση: Διεθνείς Σχέσεις

Ζ´ εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ* ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Έθνη και Εθνικισμός ΕΚ 5 ΠΔ7010Υ ΡΟΥΣΣΟΣ Σ. ΔΕΠ
2 Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις (Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Πολιτική Επιστήμη») ΕΚ 5 ΔΕ7020Υ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΔΕΠ
3 Περιφερειακή Ασφάλεια στη Μέση Ανατολή (Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Πολιτική Επιστήμη») ΕΚ 5 ΔΕ7040Υ ΡΟΥΣΣΟΣ Σ. ΔΕΠ
4 Η Ρωσία στη Διεθνή Πολιτική και Οικονομία
(Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Πολιτική Επιστήμη»)
ΕΚ 5 ΔΕ7050Υ ΜΑΝΩΛΗ Π. ΔΕΠ
5 Παγκόσμιες Διασπορές
Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Πολιτική Επιστήμη»)
ΕΚ 5 Χ100Ε ΛΑΛΑΓΙΑΝΝΗ Β. ΔΕΠ
6 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής χειμερινού εξαμήνου ΕΕ 5
7 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5
8 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5

Η´ εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ* ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Εθνική και Διεθνής Προστασία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ΕΚ 5 ΠΔ8050Υ ΤΣΙΛΙΩΤΗΣ Χ. ΔΕΠ
2 Οι Διεθνείς Σχέσεις  της Αφρικής και η ΕΕ (πρ. JeanMonnet)  (Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Πολιτική Επιστήμη») ΕΚ 5 ΔΕ8010Υ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Α. ΔΕΠ
3 Περιφερειακή Ασφάλεια στη ΝΑΕ  (Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Πολιτική Επιστήμη») ΕΚ 5 ΔΕ7030Υ ΤΖΙΦΑΚΗΣ Ν. ΔΕΠ
4 Αναδυόμενες Δυνάμεις και Παγκόσμια Διακυβέρνηση  (Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Πολιτική Επιστήμη») ΕΚ 5 4070Υ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΔΕΠ
5 Πολιτικές και Οικονομικές Σχέσεις στον Εύξεινο Πόντο
(Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Πολιτική Επιστήμη»)
ΕΚ 5 6060Υ ΜΑΝΩΛΗ Π. ΔΕΠ
6 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5
7 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5
8 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

Χειμερινό εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ* ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και Παγκόσμια Διακυβέρνηση ΕΕ 5 Ε2400Ε ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΔΕΠ
2 Ασύμμετρες Απειλές και Συγκρούσεις: Μέση Ανατολή και Καύκασος ΕΕ 5 Ε1600Ε ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ Μ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ
3 Γαλλική Γλώσσα για Πολιτικούς Επιστήμονες ΕΕ 5 Ε2500Ε ΓΑΛΑΝΗ Μ.-Ε. ΕΕΠ
4 Δημόσιες Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης  ΕΕ 5 Χ2400Ε ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ
5 Διαδίκτυο και Διεθνής Ασφάλεια ΕΕ 5 Χ2500Ε ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ Μ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ
6 Ειδικά Θέματα Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και Διεθνούς Οικονομίας ΕΕ 5 Χ700Ε ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ Β. ΔΕΠ
7 Ειδικά θέματα Πολιτικής Φιλοσοφίας ΕΕ 5 X1200E ΡΟΖΑΚΗΣ Δ. ΔΕΠ
8 Ειδικά Θέματα Σύγχρονης Ιστορίας ΕΕ 5 Ε800Ε ΜΠΟΤΣΙΟΥ ΔΕΠ
9 Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Ανάπτυξη ΕΕ 5 Χ2300Υ ΜΑΝΩΛΗ Π. ΔΕΠ
10 Ευρωπαϊκός Πολιτισμός -Το Φεμινιστικό Κίνημα ΕΕ 5 Χ900Ε ΛΑΛΑΓΙΑΝΝΗ Β. ΔΕΠ
11 Η Δημόσια Διοίκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση  ΕΕ 5 Χ2600Ε ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ
12 Θεωρητικές Προσεγγίσεις στους Κοινωνικούς και Πολιτικούς Θεσμούς ΕΕ 5 Χ1900Ε ΑΡΧΟΝΤΑΣ Γ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ
13 Παγκόσμια Διακυβέρνηση και Κοινωνία Πολιτών ΕΕ 5 Χ2200Ε ΒΑΛΒΗΣ Α. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ
14 Περιβάλλον και Πολιτική ΕΕ 5 Χ1800Ε ΒΑΛΒΗΣ Α. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ
15 Πρακτική Άσκηση –Erasmus Placement ΕΕ 5 Χ800Ε ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Ε ΔΕΠ
16 Social Policy ΕΕ 5 ΕΕ56 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΜ. ΚκΕΠ Τμήμα ΚκΕΠ
17 Topics on Political Studies
ΕΕ 5 Χ1100Ε ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΜ. ΠΕΔιΣ

Εαρινό εξάμηνο

Πρακτική Άσκηση- Erasmus PlacementΕΕ5Ε900ΕΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Ε.ΔΕΠ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ* ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Ανάλυση δεδομένων Δημόσιων Πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ενότητα Jean Monnet “EuroPolΑ“)  ΕΕ 5 Ε1800Ε ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ Ν./ ΦΑΚΙΟΛΑΣ Ε. ΔΕΠ/ΔΕΠ
2 Γαλλική Γλώσσα για Κοινωνικούς και Πολιτικούς Επιστήμονες ΕΕ 5 Ε2600Ε ΓΑΛΑΝΗ Μ.-Ε. ΕΕΠ
3 Γαλλική Γλώσσα και Διαπολιτισμοί ΕΕ 5 Ε2700Ε ΓΑΛΑΝΗ Μ.-Ε. ΕΕΠ
4 Διαχείριση Κινδύνων ΕΕ 5 Ε1000Ε ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ Ν. ΔΕΠ
5 Ειδικά θέματα Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής ΕΕ 5 E1500Ε ΤΖΙΦΑΚΗΣ Ν./ΦΑΚΙΟΛΑΣ Ε. ΔΕΠ/ΔΕΠ
6 Θέματα Οικονομικής Κοινωνιολογίας  ΕΕ 5 Ε2200Ε ΚΟΝΙΟΡΔΟΣ Σ. ΔΕΠ
7 Ελληνοτουρκικές Σχέσεις ΕΕ 5 Ε2800Ε ΚΛΑΨΗΣ Α. ΔΕΠ
8 Ευρωπαϊκή Διπλωματική Ιστορία, 1815-1914 ΕΕ 5 Ε2900Ε ΚΛΑΨΗΣ Α. ΔΕΠ
9 Η Διαρθρωτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα ΕΕ 5 Ε2300Ε ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ
10 Θρησκεία και Πολιτική ΕΕ 5  Χ400Ε ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ Μ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ
11 Λογοτεχνία, Τέχνη και Πολιτική (Ελλάδα και Ευρώπη) ΕΕ 5 Ε400Ε ΛΑΛΑΓΙΑΝΝΗ Β. ΔΕΠ
12 Νέα οικονομία και προκλήσεις στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον ΕΕ 5 ΠΔ8030Υ ΑΡΧΟΝΤΑΣ Γ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ
13 Πολιτικά Κόμματα και Δημοσκοπήσεις ΕΕ 5 Χ1400Ε ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ Π. ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΠΔ 407/80
14 Πολιτική και Νεωτερικότητα: H Δημόσια Σφαίρα στην Εποχή του διαδικτύου ΕΕ 5 Ε1700Ε ΑΡΧΟΝΤΑΣ Γ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ
15 Πολιτική, Οικονομία και Κοινωνία στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Χώρες ΕΕ 5 Ε5040Υ ΒΑΛΒΗΣ Α. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ
16 Πρακτική Άσκηση- Erasmus  Placement ΕΕ 5 Ε900Ε ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Ε. ΔΕΠ
17 Το Παλαιστινιακό Ζήτημα: Μια Συγκριτική Προσέγγιση ΕΕ 5 Ε3000Ε ΡΟΥΣΣΟΣ Σ. ΔΕΠ
18 Συγκρουσιακή Πολιτική (Contentious Politics) και Κοινωνικά Κινήματα ΕΕ 5 Ε3100Ε ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ
19 Topics on International Studies ΕΕ 5 Ε1100Ε ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΜ. ΠΕΔιΣ
20 Education Policy ΕΕ 5 ΕΕ55 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΜ. ΚκΕΠ

*Υ: Υποχρεωτικό κορμού,

* ΕΚ: Κατεύθυνσης κατ’ επιλογή, (Οι φοιτητές επιλέγουν τα 3 μαθήματα της κατεύθυνσής τους από τον κατάλογο προσφερόμενων μαθημάτων ΕΚ σε κάθε εξάμηνο από το Ε΄έως το Η΄)

* ΕΕ: Ελεύθερης Επιλογής (Οι φοιτητές επιλέγουν 3 μαθήματα ελεύθερης επιλογής από τον κατάλογο προσφερόμενων μαθημάτων ΕΕ σε χειμερινό και εαρινό εξάμηνο)

Παρατηρήσεις

  • Μερικά μαθήματα επιλογής δεν προσφέρονται σε κάθε ακαδημαϊκό έτος. Για να δείτε ποια μαθήματα επιλογής προσφέρονται στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος συμβουλευτείτε τον τρέχοντα οδηγό σπουδών ή ρωτήστε στη Γραμματεία του τμήματος στην αρχή του εξαμήνου.
  • Για το μάθημα ελεύθερης επιλογής «Πρακτική Άσκηση» οι θέσεις είναι περιορισμένες. Οι φοιτητές ενημερώνονται για τις μορφές Πρακτικής Άσκησης που προσφέρονται από το Τμήμα κάθε ακαδημαϊκό έτος με ειδική ανακοίνωση και οι συμμετέχοντες επιλέγονται κατόπιν αίτησης μετά από συγκριτική αξιολόγηση κι εφόσον πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια αριστείας. Για τη διαδικασία συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες δείτε τις σελίδες της Πρακτικής Άσκησης και του προγράμματος Erasmus στο τμήμα.