Διάρθρωση Μαθημάτων

Πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

Παρακαλούμε διαβάστε την ανακοίνωση για το πρόγραμμα διδασκομένων μαθημάτων που θα ισχύσει για το 2021-22 εδώ(τελ. ενημ. 2/3/22).

1o Έτος

Α´ εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ* ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Αγγλικά Ι  Υ 3 0107ΣΕ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ./ΡΟΝΤΟΥ Μ. ΔΕΠ/Αποσπασμένη ΠΕ06
2 Εισαγωγή στη Διεθνή Πολιτική Υ 6 1030Υ ΚΛΑΨΗΣ Α. ΔΕΠ
3 Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη Υ 6 1010Υ ΒΑΝΔΩΡΟΣ Σ ΔΕΠ
4 Εισαγωγή στο Δίκαιο Υ 5 1070Υ ΦΕΦΕΣ Μ. ΔΕΠ τμήματος ΚκΕΠ
5 Έρευνα και Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες   Υ 5 1060Y ΦΑΚΙΟΛΑΣ Ε. ΔΕΠ
6 Σύγχρονη Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ιστορία Υ 5 1020Y ΜΠΟΤΣΙΟΥ Κ. ΔΕΠ

Β´ εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ* ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Αγγλικά ΙΙ  Υ 3 0207ΣΕ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ./ΡΟΝΤΟΥ Μ. ΔΕΠ/Αποσπασμένη ΠΕ06
2 Διεθνείς Σχέσεις Υ 6 2010Υ ΦΑΚΙΟΛΑΣ Ε. ΔΕΠ
3 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία Υ 5 Χ300Ε ΡΟΖΑΚΗΣ Δ. ΔΕΠ
4 Πολιτική Θεωρία Υ 6 4010Y ΒΑΝΔΩΡΟΣ Σ. ΔΕΠ
5 Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία  Υ 5 2040Υ ΚΛΑΨΗΣ Α. ΔΕΠ
6 Συνταγματικό Δίκαιο Υ 5 3050Υ ΤΣΙΛΙΩΤΗΣ Χ. ΔΕΠ

2ο Έτος

Γ´ εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ* ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Διπλωματία και Διεθνής Οργάνωση Υ 5 3070Υ ΚΛΑΨΗΣ Α. ΔΕΠ
2 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Υ 5 2020Υ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΔΕΠ
3 Εισαγωγή στην Πολιτική Κοινωνιολογία Υ 4 3060Υ ΚΟΝΙΟΡΔΟΣ Σ ΔΕΠ
4 Εισαγωγή στη Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων Υ 5 Χ2000Ε ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ Ν. ΔΕΠ
5 Πολιτική Φιλοσοφία Υ 5 3010Y ΡΟΖΑΚΗΣ Δ. ΔΕΠ
6 Συγκριτική Πολιτική Υ 6 3030Υ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Α. ΔΕΠ

Δ´ εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ* ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Διεθνής Πολιτική Οικονομία** Υ 6 4050Υ ΜΑΝΩΛΗ Π. ΔΕΠ
2 Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση Υ 5 4030Υ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ακαδημαϊκός Υπότροφος
3 Θεωρίες του Πολιτισμού Υ 5 4020Υ ΛΑΛΑΓΙΑΝΝΗ Β. ΔΕΠ
4 Οικονομική Ανάπτυξη και Διεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία Υ 5 4080Υ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΔΕΠ
5 Πολιτική Ηγεσία Υ 4 Ε500Ε ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Ε. ΔΕΠ
6 Σύγκρουση και Ασφάλεια στην Παγκόσμια Πολιτική Υ 5 4060Y ΦΑΚΙΟΛΑΣ Ε. ΔΕΠ

3ο Ετος

Κατεύθυνση: Πολιτική Επιστήμη

Ε´ εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ* ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Διεθνές Δίκαιο ΕΚ 5 2030Υ ΤΣΙΛΙΩΤΗΣ Χ. ΔΕΠ
2 Αρχές Διοίκησης Οργανισμών και Επιχειρήσεων                  (Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Διεθνείς Σχέσεις») ΕΚ 5 X1600E ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ Ν. ΔΕΠ
3 Δημοκρατία: Ιστορία, Θεωρία, Σύγχρονες Προκλήσεις                   (Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Διεθνείς Σχέσεις») ΕΚ 5 X1500E ΒΑΝΔΩΡΟΣ Σ. ΔΕΠ
4 Δημόσια Διοίκηση και Δημόσιο Μάνατζμεντ
(Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Διεθνείς Σχέσεις»)
ΕΚ 5 5060Υ ΠΛΥΜΑΚΗΣ Ι. ΔΕΠ
5 Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα** (Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Διεθνείς Σχέσεις»)  ΕΚ 5 5010Υ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Ε. ΔΕΠ
6 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής χειμερινού εξαμήνου ΕΕ 5
7 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής χειμερινού εξαμήνου ΕΕ 5
8 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής χειμερινού εξαμήνου ΕΕ 5

Στ´ εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ* ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Πολιτικά Κόμματα και Συστήματα στη Σύγχρονη Ευρώπη** ΕΚ 5 6010Υ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Ε. ΔΕΠ
2 Θρησκεία και Πολιτική
(Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Διεθνείς Σχέσεις»)
ΕΚ 5 Χ400Ε ΡΟΥΣΣΟΣ Σ. ΔΕΠ
3 Κράτος και Κοινωνία Πολιτών (Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Διεθνείς Σχέσεις») ΕΚ 5 ΠΕ8020Υ ΡΟΖΑΚΗΣ Δ. ΔΕΠ
4 Σχεδιασμός και Ανάλυση Δημόσιων Πολιτικών (Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Διεθνείς Σχέσεις») ΕΚ 5 6050Υ ΠΛΥΜΑΚΗΣ Ι. ΔΕΠ
5 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5
6 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5
7 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5

Κατεύθυνση: Διεθνείς Σχέσεις

Ε´ εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ* ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Διεθνές Δίκαιο ΕΚ 5 2030Υ ΤΣΙΛΙΩΤΗΣ Χ. ΔΕΠ
2 Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής**  (Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Πολιτική Επιστήμη») ΕΚ 5 5020Υ ΚΛΑΨΗΣ Α. ΔΕΠ
3 Εισαγωγή στη Γεωπολιτική (Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Πολιτική Επιστήμη») ΕΚ 5 Χ1700Ε

 

 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Α. ΔΕΠ
4 Στρατηγικές Σπουδές (Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Πολιτική Επιστήμη») ΕΚ 5 5030Y ΦΑΚΙΟΛΑΣ Ε ΔΕΠ
5 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5
6 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής χειμερινού εξαμήνου ΕΕ 5
7 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5

Στ´ εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ* ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Πολιτικά Κόμματα και Συστήματα στη Σύγχρονη Ευρώπη** ΕΚ 5 6010Υ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Ε. ΔΕΠ
2 Ανατολική Ασία: Πολιτική, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις
(Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Πολιτική Επιστήμη»)
ΕΚ 5 ΔΕ8020Υ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Α. ΔΕΠ
3 Ελληνοτουρκικές Σχέσεις
(Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Πολιτική Επιστήμη»)
ΕΚ 5 Ε2800Ε ΚΛΑΨΗΣ Α. ΔΕΠ
4 Μακροοικονομική Πολιτική** (Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Πολιτική Επιστήμη») ΕΚ 5 3040Υ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟY Π. ΔΕΠ
5 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5
6 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5
7 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5

4ο Έτος

Κατεύθυνση: Πολιτική Επιστήμη

Ζ´ εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ* ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Έθνη και Εθνικισμός ΕΚ 5 ΠΔ7010Υ ΡΟΥΣΣΟΣ Σ. ΔΕΠ
2 Δημόσια Διοίκηση και Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα
(Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Διεθνείς Σχέσεις»)
ΕΚ 5 Χ2100Ε  ΠΛΥΜΑΚΗΣ Ι. ΔΕΠ
3 Πολιτική Επικοινωνία και ΜΜΕ
(Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Διεθνείς Σχέσεις»)
ΕΚ 5 ΠΕ7030Υ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Ε. ΔΕΠ
4 Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία – Όψεις
(Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Διεθνείς Σχέσεις»
ΕΚ 5 Ε2000Ε ΚΟΝΙΟΡΔΟΣ Σ. ΔΕΠ
5 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής χειμερινού εξαμήνου ΕΕ 5
6 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5
7 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5

Η´ εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ* ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης** ΕΚ 5 ΔΕ8040Υ ΤΣΙΛΙΩΤΗΣ Χ. ΔΕΠ
2 Εκλογές, Εκλογικά Συστήματα και Εκλογική Συμπεριφορά
(Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Διεθνείς Σχέσεις»)
ΕΚ 5 ΠΕ8060Υ Ακαδημαϊκός Υπότροφος
3  Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση
(Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Διεθνείς Σχέσεις»)
ΕΚ 5 ΠΕ8010Υ ΠΛΥΜΑΚΗΣ Ι. ΔΕΠ
4 Πολιτικές Ιδεολογίες (Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Διεθνείς Σχέσεις») ΕΚ 5 ΠΕ8070Υ ΒΑΝΔΩΡΟΣ Σ. ΔΕΠ
5 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5
6 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5
7 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5

Κατεύθυνση: Διεθνείς Σχέσεις

Ζ´ εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ* ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Έθνη και Εθνικισμός ΕΚ 5 ΠΔ7010Υ ΡΟΥΣΣΟΣ Σ. ΔΕΠ
2 Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις (Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Πολιτική Επιστήμη») ΕΚ 5 ΔΕ7020Υ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Π. ΔΕΠ
3 Η Ρωσία στη Διεθνή Πολιτική και Οικονομία
(Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Πολιτική Επιστήμη»)
ΕΚ 5 ΔΕ7050Υ ΜΑΝΩΛΗ Π. ΔΕΠ
4 Διεθνής Μετανάστευση και Διασπορές
Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Πολιτική Επιστήμη»)
ΕΚ 5 Χ100Ε ΛΑΛΑΓΙΑΝΝΗ Β. ΔΕΠ
5 Περιφερειακή Ασφάλεια στη Μέση Ανατολή
(Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Πολιτική Επιστήμη»)
ΕΚ 5 ΔΕ7040Υ ΡΟΥΣΣΟΣ Σ. ΔΕΠ
6 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5
7 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5
8 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5

Η´ εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ* ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης** ΕΚ 5 ΔΕ8040Υ ΤΣΙΛΙΩΤΗΣ Χ. ΔΕΠ
2 Αναδυόμενες Δυνάμεις και Παγκόσμια Διακυβέρνηση  (Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Πολιτική Επιστήμη») ΕΚ 5 4070Υ .ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΔΕΠ
3 Αφρική: Πολιτική, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις (Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Πολιτική Επιστήμη») ΕΚ 5 ΔΕ8010Υ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Α. ΔΕΠ
4 Πολιτικές και Οικονομικές Σχέσεις στον Εύξεινο Πόντο και στον Καύκασο
(Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Πολιτική Επιστήμη»)
ΕΚ 5 6060Υ ΜΑΝΩΛΗ Π. ΔΕΠ
5 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5
6 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5
7 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

Χειμερινό εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ* ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς Ι ΕΕ 5 Χ2800Ε ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ Ν. / ΡΟΝΤΟΥ Μ. ΔΕΠ/Αποσπασμένη ΠΕ06
2 Γαλλική Γλώσσα για Πολιτικούς Επιστήμονες ΕΕ 5 Ε2500Ε ΓΑΛΑΝΗ Μ.-Ε. ΕΕΠ
3 Ειδικά θέματα Πολιτικής Φιλοσοφίας ΕΕ 5 X1200E ΡΟΖΑΚΗΣ Δ. ΔΕΠ
4  Ειδικά Θέματα Σύγχρονης Ιστορίας ΕΕ 5 Ε800Ε ΜΠΟΤΣΙΟΥ Κ. ΔΕΠ
5 Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Ανάπτυξη ΕΕ 5 Χ2300Υ ΜΑΝΩΛΗ Π. ΔΕΠ
6 Ευρωπαϊκός Πολιτισμός -Το Φεμινιστικό Κίνημα ΕΕ 5 Χ900Ε ΛΑΛΑΓΙΑΝΝΗ Β. ΔΕΠ
7 Παγκόσμια Διακυβέρνηση και Κοινωνία Πολιτών ΕΕ 5 Χ2200Ε ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΔΕΠ
8 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αειφορία και το Περιβάλλον ΕΕ 5 Χ2700Ε Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ακαδημαϊκός Υπότροφος
9 Πρακτική Άσκηση –Erasmus Placement ΕΕ 5 Χ800Ε ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Ε ΔΕΠ
10 Social Policy ΕΕ 5 EE56  ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΜ. ΚκΕΠ
11 Topics on Political Studies ΕΕ 5 Χ1100Ε  ΡΟΖΑΚΗΣ Δ. (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ)

Εαρινό εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ* ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς ΙΙ ΕΕ 5 Ε3200Ε ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ Ν. / ΡΟΝΤΟΥ Μ. ΔΕΠ/Αποσπασμένη ΠΕ06
2 Ανάλυση Πολιτικών της ΕΕ με χρήση της Eurostat (Κέντρο Αριστείας Jean Monnet VisuALEU) ΕΕ 5 Ε1800Ε ΚΑΤΣΗΣ Α. / ΦΑΚΙΟΛΑΣ Ε. ΔΕΠ/ΔΕΠ/ΔΕΠ
3 Γαλλική Γλώσσα για Κοινωνικούς και Πολιτικούς Επιστήμονες ΕΕ 5 Ε2600Ε ΓΑΛΑΝΗ Μ.-Ε. ΕΕΠ
4 Γαλλική Γλώσσα και Διαπολιτισμοί ΕΕ 5 Ε2700Ε ΓΑΛΑΝΗ Μ.-Ε. ΕΕΠ
5 Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΕ 5 Ε2300Ε Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ακαδημαϊκός Υπότροφος
6 Θεμελιώδη Δικαιώματα ΕΕ 5 ΠΔ8050Υ ΤΣΙΛΙΩΤΗΣ Χ. ΔΕΠ
7 Λογοτεχνία, Τέχνη και Πολιτική (Ελλάδα και Ευρώπη) ΕΕ 5 Ε400Ε ΛΑΛΑΓΙΑΝΝΗ Β. ΔΕΠ
8 Πολιτικά Κόμματα και Δημοσκοπήσεις
ΕΕ 5 Χ1400Ε Ακαδημαϊκός Υπότροφος
9 Πρακτική Άσκηση- Erasmus Placement ΕΕ 5 Ε900Ε ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Ε. ΔΕΠ
10 Το Παλαιστινιακό Ζήτημα: Μια Συγκριτική Προσέγγιση ΕΕ 5  Ε3000Ε ΡΟΥΣΣΟΣ Σ. ΔΕΠ
11 Topics on International Studies ΕΕ 5 Ε1100Ε  ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ.
(Συντονιστής)
12 Education Policy ΕΕ 5 ΕΕ55 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΜ. ΚκΕΠ ΔΕΠ
13 EURopen. Για μία Ανοικτή Ευρώπη: Πολιτισμοί, φιλοσοφία και ιστορία ΕΕ 5 Ε3400Ε ΚΛΑΨΗΣ Α./ΛΑΛΑΓΙΑΝΝΗ Β./ΡΟΖΑΚΗΣ Δ. ΔΕΠ/ΔΕΠ/ΔΕΠ

*Υ: Υποχρεωτικό κορμού.

* ΕΚ: Κατεύθυνσης κατ’ επιλογή (Οι φοιτητές επιλέγουν τα 3 μαθήματα της κατεύθυνσής τους από τον κατάλογο προσφερόμενων μαθημάτων ΕΚ σε κάθε εξάμηνο από το Ε΄έως το Η΄)

* ΕΕ: Ελεύθερης Επιλογής (Οι φοιτητές επιλέγουν 3 μαθήματα ελεύθερης επιλογής από τον κατάλογο προσφερόμενων μαθημάτων ΕΕ σε χειμερινό και εαρινό εξάμηνο)

**Το μάθημα έχει προαπαιτούμενο.

Παρατηρήσεις

  • Μερικά μαθήματα επιλογής δεν προσφέρονται σε κάθε ακαδημαϊκό έτος. Για να δείτε ποια μαθήματα επιλογής προσφέρονται στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος συμβουλευτείτε τον τρέχοντα οδηγό σπουδών ή ρωτήστε στη Γραμματεία του τμήματος στην αρχή του εξαμήνου.
  • Για το μάθημα ελεύθερης επιλογής «Πρακτική Άσκηση» οι θέσεις είναι περιορισμένες. Οι φοιτητές ενημερώνονται για τις μορφές Πρακτικής Άσκησης που προσφέρονται από το Τμήμα κάθε ακαδημαϊκό έτος με ειδική ανακοίνωση και οι συμμετέχοντες επιλέγονται κατόπιν αίτησης μετά από συγκριτική αξιολόγηση κι εφόσον πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια αριστείας. Για τη διαδικασία συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες δείτε τις σελίδες της Πρακτικής Άσκησης και του προγράμματος Erasmus στο τμήμα.
  • Μπορείτε να δείτε μία συνοπτική περιγραφή των μαθημάτων εδώ.