Φοιτητικός Σύλλογος και Εκπρόσωποι

Φοιτητικός Σύλλογος ΠΕΔιΣ

Διοικητικό Συμβούλιο (2019-2020)

Πρόεδρος Καλτσάς Χρήστος
Τηλ. Επικοινωνίας: 6987283901
e-mail: psir16036@uop.gr 
Αντιπρόεδρος Ανύση Κατερίνα
Τηλ. Επικοινωνίας: 6980574052
email: psir16005@uop.gr
Γενικός Γραμματέας Γραφάκου Γαλήνη
Τηλ. Επικοινωνίας: 6987253656
email: psir17020@uop.gr
Ειδικός Γραμματέας Δημήτρης Τρυφωνόπουλος
Τηλ. Επικοινωνίας: 6977782198
email: psir18126@uop.gr 
Ταμίας Κουρατίδης Κωνσταντίνος
Τηλ. Επικοινωνίας: 6907553140
email: psir17048@uop.gr
Μέλος Νικολόπουλος Λάμπρος
Τηλ. Επικοινωνίας: 6973993225
email: psir18093@uop.gr 
Μέλος Μαρινάκης Ευάγγελος
Τηλ. Επικοινωνίας:  6947203609
email: psir15070@uop.gr