Σύμβουλοι Σπουδών

Στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων λειτουργεί ο θεσμός του Συμβούλου Σπουδών. Κάθε φοιτητής έχει τη δυνατότητα να απευθύνεται στον Σύμβουλο Σπουδών που τον έχει αναλάβει, προκειμένου να ενημερώνεται για ζητήματα που αφορούν το πρόγραμμα σπουδών, την επιλογή των μαθημάτων και της κατεύθυνσης και τη γενικότερη οργάνωση των σπουδών του.
Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, οι σύμβουλοι σπουδών και οι ομάδες των φοιτητών διαμορφώνονται ως εξής:

Επώνυμο φοιτητή (Α-Ω) Σύμβουλος Σπουδών 
Από  ΑΓΓΕΛΟΥ Χ. έως ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Ι.. Βανδώρος Σωτήρης
Από ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ.  έως ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ.. Κλάψης Αντώνης
Από ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΔΟΥ Μ. έως ΚΑΛΥΒΑ Α Μανώλη Παναγιώτα
Από ΚΑΜΑΡΕΤΣΟΣ Β. έως ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Γ. Παπαδημητρίου Πύρρος
Από ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ Κ. έως ΛΙΑΚΟΥ Μ. Παπάζογλου Εμμανουήλ
Από ΛΙΑΝΟΥ Ε. έως ΜΙΧΑΣ Α. Πετρόπουλος Σωτήρης
Από ΜΙΧΟΣ Π.. έως ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Κ. Πλυμάκης Σήφης
Από ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. έως ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΥ Κ. Ρούσσος Σωτήρης
Από ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Κ. έως ΣΑΜΟ Μ. Τζιφάκης Νικόλαος
Από ΣΑΜΠΑ Ε. έως ΣΥΖΙΝΟΣ Γ. Τσιλιώτης Χαράλαμπος
Από ΣΥΝΤΥΧΑΚΗ Κ. έως ΤΣΟΥΛΛΙ Φ. Φακιολάς Ευστάθιος
Από ΤΣΟΥΜΑΝΗ Α. έως ΨΩΜΑΣ Ν. Χουλιάρας Αστέρης