Σύμβουλοι Σπουδών

Στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων λειτουργεί ο θεσμός του Συμβούλου Σπουδών. Κάθε φοιτητής έχει τη δυνατότητα να απευθύνεται στον Σύμβουλο Σπουδών που τον έχει αναλάβει, προκειμένου να ενημερώνεται για ζητήματα που αφορούν το πρόγραμμα σπουδών, την επιλογή των μαθημάτων και της κατεύθυνσης και τη γενικότερη οργάνωση των σπουδών του.
Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24, οι σύμβουλοι σπουδών και οι ομάδες των φοιτητών διαμορφώνονται ως εξής:

Επώνυμο φοιτητή (Α-Ω) Σύμβουλος Σπουδών 
Από Αγάλλου Μ. έως Αντίκας Ε. Βανδώρος Σωτήρης
Από Αντωνακάκη Γ. έως Βογιατζόγλου Δ. Κλάψης Αντώνης
Από Βουγιουκλάκη Α. έως Γκούμας Σ. Λαλαγιάννη Βασιλική
Από Γκούρλια Α. έως Ζήσης Γ. Μανώλη Παναγιώτα
Από Ζησιμόπουλος Α-Σ. έως Καραγιαννοδήμας Π. Παπαδημητρίου Πύρρος
Από Καραγιαννοπούλου Π-Μ. έως Κόκαλης Ν. Παπάζογλου Εμμανουήλ
Από Κοκκίνης Η. έως Κυριακίδου Ο. Πετρόπουλος Σωτήρης
Από Κυριακόπουλος Δ. έως Λουκάνη Κ. Πλυμάκης Σήφης
Από Λουκέρης Π. έως Μικέλης Β. Ροζάκης Δημήτριος
Από Μιχαήλ Τ. έως Μπόρα Π. Ρούσσος Σωτήρης
Από Μπόσδας Λ-Ο. έως Παναγιωτίδης Χ. Τζιφάκης Νικόλαος
Από Παναγιώτου Α-Μ. έως Πάτση Γ-Μ Τσιλιώτης Χαράλαμπος
Από Πατσιούρα Α. έως Σακκάτου Α. Φακιολάς Ευστάθιος
Από Σαλπέα Κ. έως Σταματογιάννη Α-Μ. Χουλιάρας Αστέρης
Από Σταματόπουλος Α. έως Τραπεζανλίδου Φ-Μ. Ψυχογιοπούλου Ευαγγελία
Από Τριάνταφύλλου Χ-Α. έως Φιλιππούσης Π. Γαλάνη Μαρία-Ελευθερία
Από Φιριπίδη Α. έως Ψωμάς Ν. Ρόντου Μαρία