Σύμβουλοι Σπουδών

Στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων λειτουργεί ο θεσμός του Συμβούλου Σπουδών. Κάθε φοιτητής έχει τη δυνατότητα να απευθύνεται στον Σύμβουλο Σπουδών που τον έχει αναλάβει, προκειμένου να ενημερώνεται για ζητήματα που αφορούν το πρόγραμμα σπουδών, την επιλογή των μαθημάτων και της κατεύθυνσης και τη γενικότερη οργάνωση των σπουδών του.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, οι σύμβουλοι σπουδών και οι ομάδες των φοιτητών διαμορφώνονται ως εξής:

Επώνυμο φοιτητή (Α-Ω) Σύμβουλος Σπουδών 
Από BISHANI G. έως ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Α Βανδώρος Σωτήρης
Από ΑΡΕΑΛΗ Σ.  έως ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Κ. Κλάψης Αντώνης
Από ΓΙΑΒΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Ε. έως ΔΕΛΗΓΙΑΝΗΣ Ι. Κονιόρδος Σωκράτης  
Από ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ Α. έως ΖΩΤΟ Α. Κουτσούκης Νικήτας-Σπύρος
Από ΖΩΤΟ Β. έως ΚΑΡΑΜΙΧΑΣ Κ.. Λαλαγιάννη Βασιλική
Από ΚΑΡΑΜΟΥΖΑ Μ. έως ΚΟΛΙΟΦΟΥΤΗΣ Α.. Μανώλη Παναγιώτα
Από ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Γ-Α. έως ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ Θ. Μπότσιου Κωνσταντίνα
Από ΚΥΡΟ Α. έως ΜΑΘΙΑΣΟΥ Α. Παπαδημητρίου Πύρρος
Από ΜΑΪΣΤΡΑΛΗ Α. έως ΜΠΑΪΡΑΜΗ Β. Παπάζογλου Εμμανουήλ
Από ΜΠΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Ι. έως ΝΙΚΑ Ε-Ν. Πετρόπουλος Σωτήρης
Από ΝΙΚΑ Α. έως ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ Θ. Πλυμάκης Σήφης
Από ΠΑΝΟΥΣΗ Π. έως ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ Γ. Ροζάκης Δημήτριος
Από ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ Φ. έως ΣΕΒΑΣΤΟΥ Δ. Ρούσσος Σωτήρης
Από ΣΕΒΟΥ Χ. έως ΣΤΑΜΟΥΛΗ Χ-Ε. Τζιφάκης Νικόλαος
Από ΣΤΑΜΟΥΛΗ Β. έως ΤΟΠΤΣΙΟΥ Ρ. Τσιλιώτης Χαράλαμπος
Από ΤΟΡΤΟΠΙΔΟΥ Ο. έως ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ Τ. Φακιολάς Ευστάθιος
Από ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ Η. έως ΨΩΜΑΣ Ν. Χουλιάρας Αστέρης