Διδάσκοντες ΠΜΣ 2018-2019

ΠΜΣ «Μεσογειακές Σπουδές»

Μέλη ΔΕΠ

Εξωτερικοί Συνεργάτες

 • Τσάκωνας Παναγιώτης, Καθηγητής Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Τσαρδανίδης Χαράλαμπος, Καθηγητής Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Κλάψης Αντώνης, Διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
 • Σταινχάουερ Αλφρέδος, Διδάκτορας του Πανεπιστημίου της Σορβόννης
 • Ελευθεριάδου Μαρίνα, Μεταδιδάκτορας ΙΚΥ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Πέτσα Βασιλική, Μεταδιδάκτορας ΙΚΥ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Nazif Mandaci, Professor of Izmir Yasar University, Department of International Relations
 • Ayselin Yildiz, Assistant Professor at Yasar University (Izmir/Turkey)

ΠΜΣ «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές»

Μέλη ΔΕΠ

Εξωτερικοί Συνεργάτες

 • Λιαργκόβας Παναγιώτης, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
 • Πλυμάκης Σήφης, Μεταδιδάκτορας ερευνητής στο Rutgers University, Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Βαθάκου Ευγενία, Διδάκτορας του University of Kent, Canterbury, UK

ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων»

Μέλη ΔΕΠ

Εξωτερικοί Συνεργάτες

 • Κατσής Αθανάσιος, Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
 • Κωνσταντόπουλος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
 • Ραχανιώτης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πειραιά
 • Χουντάλας Παναγιώτης, Διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
 • Ελευθεριάδου Μαρίνα, Μεταδιδάκτορας ΙΚΥ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου