Φοιτητική Μέριμνα

Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων

Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου λειτουργεί Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων με έδρα το Ναύπλιο το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα φοιτητικής μέριμνας που απασχολούν τους φοιτητές. Στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://foitmer.uop.gr.) αναρτώνται πληροφορίες για θέματα σίτισης και στέγασης, για υποτροφίες-βραβεία, για το στεγαστικό επίδομα, για αθλητικές δραστηριότητες κ.ά.

Σίτιση

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ. Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους αναρτάται σχετική ανακοίνωση από το Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που ορίζει τις διαδικασίες.

Στεγαστικό Επίδομα

Σύμφωνα με το ΦΕΚ15/Α/28.1.2004, προβλέπεται η χορήγηση επιδόματος 1.000 ευρώ ανά έτος για οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα. Τον Ιανουάριο κάθε έτους αναρτάται σχετική ανακοίνωση από το Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που ορίζει τις διαδικασίες.

Υγειονομική Περίθαλψη

Υγειονομική περίθαλψη, ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή, δικαιούνται οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ημεδαποί ομογενείς και αλλοδαποί που δεν είναι ασφαλισμένοι σε κάποιο ασφαλιστικό ταμείο. Περισσότερες πληροφορίες στο Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση:   Διεύθυνση Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,
Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων, Βασιλέως Κωνσταντίνου 21 & Τερζάκη, Ναύπλιο, 21100
Τηλ.        2752096125, 2752096126, 2752096130
Url:        http://foitmer.uop.gr/
E-mail:   foitmer@uop.gr