Οδηγός Φοιτητών

Φοιτητική Μέριμνα

Το Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είναι αρμόδιο για θέματα φοιτητικής μέριμνας που απασχολούν τους φοιτητές. Στην ιστοσελίδα του τμήματος αναρτώνται πληροφορίες για θέματα σίτισης και στέγασης, για υποτροφίες-βραβεία, για το στεγαστικό επίδομα, για αθλητικές δραστηριότητες κ.ά.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Δ/νση:   Διεύθυνση Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων, Βασιλέως Κωνσταντίνου 21 & Τερζάκη, Ναύπλιο, 21100
Τηλ.        2752096125, 2752096126, 752096130
Url:         http://foitmer.uop.gr/
E-mail:   foitmer@uop.gr

 

Διαδικασίες Εξυπηρέτησης Φοιτητών

Γραμματεία

Η γραμματεία του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου βρίσκεται στον 1ο όροφο του κτιρίου επί της οδού Λ. Αθηνών & Αριστοτέλους 1 και εξυπηρετεί τους φοιτητές από Τρίτη έως Παρασκευή τις ώρες 11:00 – 13:00, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά με ανακοίνωσή της σε συγκεκριμένες περιόδους. Για όλες τις συναλλαγές των φοιτητών με τη Γραμματεία του Τμήματος απαιτείται η επίδειξη της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας.

Ενημέρωση

Η ενημέρωση των φοιτητών γίνεται με ανάρτηση ανακοινώσεων στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος και συμπληρωματικά μέσω του δικτυακού τόπου του Τμήματος (http://pedis.uop.gr) για γενικά θέματα, και μέσω του eClass (http://eclass.uop.gr – Μάθημα: Ανακοινώσεις: Προπτυχιακά) για θέματα που αφορούν μεμονωμένα μαθήματα (έκτακτες αναβολές-αναπληρώσεις διαλέξεων). Οι φοιτητές έχουν υποχρέωση να ελέγχουν τους πίνακες ανακοινώσεων καθημερινά. O φοιτητής θεωρείται ότι έχει ενημερωθεί από τη στιγμή που μια ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων.

Έκδοση βεβαιώσεων – πιστοποιητικών

Όλα τα έντυπα αιτήσεων διατίθενται σε έντυπη μορφή, σε ειδικές θέσεις έξω από τη γραμματεία και συμπληρωματικά αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του τμήματος (http://pedis.uop.gr). Οι φοιτητές συμπληρώνουν το κατάλληλο έντυπο αναλόγως του αιτήματος και το καταθέτουν στη Γραμματεία αποκλειστικά κατά τις ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών. Οι αιτήσεις κατατίθενται από τους ίδιους τους φοιτητές ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους.

Οι βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά που αιτούνται οι φοιτητές, παραλαμβάνονται από τους ίδιους με την επίδειξη της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης. Η βεβαίωση για το στεγαστικό επίδομα χορηγείται αυθημερόν. Οι αιτήσεις των φοιτητών μπορούν εναλλακτικά να κατατίθενται και μέσω της υπηρεσίας StudentWeb, όπως περιγράφεται στη συνέχεια ή μέσω των υπηρεσιών των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Ακαδημαϊκές διαδικασίες

Έναρξη μαθημάτων 2017-2018:

Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2017-2018 ξεκινούν τη Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017. Το αναλυτικό πρόγραμμα, το πρόγραμμα τυχόν αναπληρώσεων στο τέλος του κάθε εξαμήνου και τα προγράμματα εξεταστικής αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, στη διεύθυνση http://pedis.uop.gr/?page_id=936.

Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2017-2018 είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://pedis.uop.gr/?p=4012.

Δηλώσεις μαθημάτων:

Οι δηλώσεις μαθημάτων είναι υποχρεωτικές σε κάθε εξάμηνο και γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας StudentsWeb. Αν ένας φοιτητής δεν συμπεριλάβει στη δήλωσή του κάποιο μάθημα, τότε δεν μπορεί να πάρει τα αντίστοιχα συγγράμματα, δεν μπορεί να λάβει μέρος στις εξετάσεις του μαθήματος στο τρέχον εξάμηνο ούτε και στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου (η δήλωση των μαθημάτων προς εξέταση για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου είναι αυτόματη και περιλαμβάνει όσα μαθήματα δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό από τις δηλώσεις χειμερινού και εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους). Στη δήλωση πρέπει να περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο εξάμηνο και τυχόν οφειλόμενα μαθήματα προηγούμενων ετών, τα οποία μπορεί να είχαν δηλωθεί αλλά δεν έλαβαν προβιβάσιμο βαθμό. Η περίοδος δηλώσεων μαθημάτων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία με την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Δηλώσεις συγγραμμάτων:

Η επιλογή και διανομή των συγγραμμάτων σε όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας γίνεται μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας ΕΥΔΟΞΟΣ (www.eudoxus.gr). Οι προθεσμίες χρήσης του Ευδόξου σε κάθε εξάμηνο προσδιορίζονται με σχετική ανακοίνωση. Οι φοιτητές μπορούν να εισέρχονται κατ’ ευθείαν στην ιστοσελίδα www.eudoxus.gr, για να δηλώνουν και να παραλαμβάνουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα, τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το αντίστοιχο εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους. Για την δήλωση αυτή είναι απαραίτητη η χρήση των κωδικών πρόσβασης.

Κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου αναρτάται από τη γραμματεία σχετική ανακοίνωση για την ενημέρωση των φοιτητών.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

[Για την πρόσβαση στις παρακάτω ηλεκτρονικές υπηρεσίες οι φοιτητές χρησιμοποιούν τους κωδικούς πρόσβασης που έχουν παραλάβει από τη γραμματεία.Σε περίπτωση που οι κωδικοί πρόσβασης δεν είναι λειτουργικοί θα πρέπει να γίνεται επικοινωνία στο email pedislab@uop.gr ώστε να εξασφαλιστεί η κατοχή λειτουργικών κωδικών πρόσβασης.]

Λογαριασμός email:

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου παρέχει στους/στις φοιτητές/τριες λογαριασμό e-mail, αποκλειστικά μέσω του οποίου γίνεται και η επικοινωνία τους με τους διδάσκοντες, τη γραμματεία και όλες τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η διαχείριση της αλληλογραφίας γίνεται μέσω της ιστοσελίδας https://webmail.uop.gr/ με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης.

Υπηρεσία StudentWeb:

Οι φοιτητές του τμήματος ΠΕΔιΣ έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν την υπηρεσία StudentWeb, η οποία τους δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης μέσω του διαδικτύου σε διάφορες υπηρεσίες της Γραμματείας (π.χ. αιτήσεις για βεβαιώσεις, βαθμολογίες μαθημάτων, δηλώσεις μαθημάτων κλπ). Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται είτε από το σχετικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του τμήματος (http://pedis.uop.gr), είτε απευθείας από τη διεύθυνση της υπηρεσίας, η οποία είναι : https://e-secretary.uop.gr/UNIStudent/

Πρόσβαση στο εργαστήριο Η/Υ:

Η πρόσβαση στους υπολογιστές του εργαστηρίου πληροφορικής πραγματοποιείται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών.

Διαδικτυακή πλατφόρμα eclass:

Η πλατφόρμα UOP eClass (https://eclass.uop.gr/) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Χρησιμοποιείται από τους διδάσκοντες/διδάσκουσες για την ενίσχυση και υποβοήθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μέσα σε ένα περιβάλλον αλληλεπίδρασης και συνεχούς επικοινωνίας διδασκόντων και φοιτητών. Μέσα από την πλατφόρμα οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό που αναρτούν οι διδάσκοντες, ανεξαρτήτως χώρου και χρόνου. Επιπλέον, η πλατφόρμα αξιοποιείται για την άμεση ενημέρωση των φοιτητών/τριών για θέματα που αφορούν μεμονωμένα μαθήματα (έκτακτες αναβολές-αναπληρώσεις διαλέξεων) μέσω του μαθήματος «Ανακοινώσεις: Προπτυχιακά».

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα – «Πάσο»:

Από το ακαδημαϊκό έτος 20122013 το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, αναπτύσσει κεντρικό πληροφοριακό σύστημα για την έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας για τους φοιτητές. Στην ακαδημαϊκή ταυτότητα ενσωματώνεται και το Δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ) (για όσους φοιτητές το δικαιούνται), το οποίο καταργείται ως ξεχωριστό έντυπο. Για όσους φοιτητές δεν δικαιούνται πάσο, η ακαδημαϊκή ταυτότητα επέχει θέση απλής ταυτότητας.  Για τη χορήγηση των νέων καρτών (Ακαδημαϊκή ταυτότητα με ενσωματωμένο ΠΑΣΟ) μπορούν οι φοιτητές να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην διεύθυνση http://academicid.minedu.gov.gr. Ειδικά για τους πρωτοετείς φοιτητές, η αίτηση θα υποβάλλεται έπειτα από την ολοκλήρωση της εγγραφής τους και αφού παραλάβουν τους κωδικούς πρόσβασης για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους αναρτάται από τη γραμματεία σχετική ανακοίνωση για την ενημέρωση των φοιτητών.

Βιβλιοθήκη – Ηλεκτρονικές πηγές:

Οι φοιτητές/τριες έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και αναζήτησης, σε βιβλιογραφικές βάσεις καθώς και ψηφιακές συλλογές ανοικτής πρόσβασης που παρέχει η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.