Φοιτητές

Οι φοιτητές, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί εξίσου, είναι η καρδιά και η ψυχή κάθε πανεπιστημιακού τμήματος. Το τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων δεν αποτελεί εξαίρεση και τιμά υπερήφανα τον κανόνα αυτό.
Στη σελίδα αυτή η πληροφόρηση επικεντρώνεται σε θέματα που αφορούν όλους τους φοιτητές, ανεξάρτητα από το επίπεδο ή το πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθούν.

Ο Σύμβουλος Σπουδών

Στο τμήμα λειτουργεί ο θεσμός του Συμβούλου Σπουδών. Κάθε φοιτητής έχει τη δυνατότητα να απευθύνεται σε έναν διδάσκοντα προκειμένου να συζητήσει και να ενημερωθεί για ζητήματα που αφορούν το πρόγραμμα σπουδών, την επιλογή των μαθημάτων και της κατεύθυνσης και τη γενικότερη οργάνωση των σπουδών του.

Δείτε τον κατάλογο των Συμβούλων-Σπουδών

Εκπρόσωποι Φοιτητών στο Συλλογικό Όργανο του τμήματος

Οι εκπρόσωποι φοιτητών εκπροσωπούν την κοινότητα των φοιτητών στο συλλογικό όργανο του τμήματος δηλ. τη  Συνέλευση, αναφορικά με θέματα που αφορούν στις προπττυχιακές σπουδές και τις μεταπτυχιακές σπουδές. Σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος των εκπροσώπων των φοιτητών είναι αμφίδρομος: Θέτουν ζητήματα και ενημερώνουν τη Συνέλευση για θέματα που προέρχονται από τους φοιτητές και ακολούθως ενημερώνουν τους φοιτητές για τις αποφάσεις  που λαμβάνονται στο πλαίσιο της Συνέλευσης
Οι εκπρόσωποι των φοιτητών στη Συνέλευση, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τα θέματα εκ των προτέρων σύμφωνα δηλ. με τις διαδικασίες που καταρτίζεται η αντίστοιχη ημερήσια διάταξη.
Ενθαρρύνουμε τους φοιτητές να έλθουν σε επικοινωνία με τους εκπροσώπους τους για περισσότερες πληροφορίες.

Σύλλογος και εκπρόσωποι φοιτητών.