Ώρες Υποδοχής Φοιτητών

Ώρες επικοινωνίας φοιτητών

 Εαρινού Εξαμήνου 2023-2024

Παρακάτω σας παραθέτουμε τις ώρες διαθεσιμότητας των καθηγητών. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προηγείται από τους φοιτητές email στον/στην καθηγητή/τρια που θέλει να επικοινωνήσει.     

Οι ώρες επικοινωνίας ενημερώνονται στην αρχή κάθε εξαμήνου και ισχύουν μέχρι την ολοκλήρωσή του. (Τελ. ενημέρωση: 06/03/2024)

 

 

Διδάσκων  Γραφείο  Ώρες
Βανδώρος Σωτήρης Κτίριο Β΄ – 2ος Όροφος – Γραφείο 3 Τετάρτη, 13.00-14.00
Πέμπτη, 13.00-14.00
Κλάψης Αντώνης Κτίριο Β΄ – 2ος Όροφος – Γραφείο 3 Δευτέρα, 16.00-17.00
Πέμπτη, 13.00-14.00
Λαλαγιάννη Βασιλική Κτίριο Β΄ – 2ος Όροφος – Γραφείο 2 Πέμπτη, 12.00-14.00
Μανώλη Παναγιώτα Κτίριο Β΄ – 2ος Όροφος – Γραφείο 1 Πέμπτη, 13.00-14.00
Παρασκευή, 13.00-14.00
Παπαδημητρίου Πύρρος Κτίριο Β΄ – 2ος Όροφος – Γραφείο 7 Τρίτη, 13.00-14.00
Παπάζογλου Εμμανουήλ Κτίριο Β΄ – 2ος Όροφος – Γραφείο 8 Τρίτη, 13.00-14.00 & 17.00-18.00
Τετάρτη, 9.00-10.00
Πετρόπουλος Σωτήρης Κτίριο Β΄ – 2ος Όροφος – Γραφείο 6 Δευτέρα, 16.00-17.00
Τρίτη, 09.00-10.00
Πλυμάκης Σήφης Κτίριο Β΄ – 2ος Όροφος – Γραφείο 8 Πέμπτη, 13.00-14.00
Παρασκευή, 13.00-14.00
Ροζάκης Δημήτριος Κτίριο Β΄ – 2ος Όροφος – Γραφείο 2 Τετάρτη, 13.00-14.00
Παρασκευή, 13.00-14.00
Ρούσσος Σωτήριος Κτίριο Β΄ – 2ος Όροφος – Γραφείο 4 Πέμπτη, 13.00-14.00
Σκλιάς Παντελής Κτίριο Β΄ – 2ος Όροφος – Γραφείο 7 Σε άδεια
Τζιφάκης Νικόλαος Κτίριο Β΄ – 2ος Όροφος – Γραφείο 6 Δευτέρα, 13.00-14.00
Τρίτη, 16.00-17.00
Τσιλιώτης Χαράλαμπος  Κτίριο Β΄ – 2ος Όροφος – Γραφείο 10 Πέμπτη, 16.00-17.00
Παρασκευή, 13.00-14.00
Φακιολάς Ευστάθιος Κτίριο Β΄ – 2ος Όροφος – Γραφείο 1 Τρίτη, 13.45-14.00 & 16.45-17.15
Τετάρτη, 13.45-14.00 & 16.45-17.15
Χουλιάρας Αστέριος Κτίριο Α΄ – 1ος Όροφος – Γραφείο Προέδρου
(Κτίριο Β΄ – 2ος Όροφος – Γραφείο 4)
Δευτέρα, 12.00-14.00
Τετάρτη, 09.00-10.00 & 12.30-13.30
Ψυχογιοπούλου Ευαγγελία Κτίριο Β΄ – 2ος Όροφος – Γραφείο 2 Πέμπτη, 16.00-17.00
Παρασκευή, 13.00-14.00
Γαλάνη Μαρία-Ελευθερία Κτίριο A΄ – 1ος Όροφος Τρίτη, 17.00-18.00
Πέμπτη, 16.00-17.00
Ρόντου Μαρία Κτίριο A΄ – 1ος Όροφος Τρίτη, 9.00-10.00
Τετάρτη, 16.00-17.00
Σαραντίδης Αντώνιος Κτίριο A΄ – 1ος Όροφος Δευτέρα, 9.00-10.00
Παρασκευή, 13.00-14.00