Γραφείο Διασύνδεσης

Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου λειτουργεί γραφείο Διασύνδεσης με έδρα το Ναύπλιο, το οποίο σε συνεργασία με τους Τμηματικούς Ακαδημαϊκούς Συντονιστές, παρέχει υποστήριξη και πληροφόρηση σε φοιτητές και αποφοίτους για θέματα:

  • Μεταπτυχιακών Σπουδών
  • Υποτροφιών
  • Σχεδιασμού επαγγελματικής σταδιοδρομίας
  • Συμβουλευτικής Υποστήριξης για θέματα σύνταξης βιογραφικού σημειώματος, συνοδευτικής επιστολής και προετοιμασίας συνεντεύξεων
  • Παροχή  Ψυχολογικής Υποστήριξης  κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Παράλληλα, μελετά την ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία φοιτητών/τριών και αποφοίτων μέσω ερωτηματολογίων τα οποία είναι διαθέσιμα μέσω του συνδέσμου https://politech.uop.gr/surveys/index.php/896443?lang=el

Στοιχεία Eπικοινωνίας:

Β. Γιωννά- Κ. Διαβολή
Βασ. Κωνσταντίνου 21
211 00 Ναύπλιο
Τηλ. 27520 96126
Email: career@uop.gr
Url:
http://career.uop.gr