Επαγγελματικές προοπτικές αποφοίτων

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων προσφέρει ένα συνεκτικό πρόγραμμα σπουδών το οποίο διαρθρώνεται από μια σειρά μαθημάτων κορμού καθώς και δύο κατευθύνσεις που μπορεί να επιλέξει ο κάθε φοιτητής: (α) την Πολιτική Επιστήμη και (β) τις Διεθνείς Σχέσεις. Παράλληλα, το πρόγραμμα ενισχύεται από πλήθος ακαδημαϊκών και άλλων δράσεων, οι οποίες ενισχύουν περαιτέρω τις γνώσεις και τις δεξιότητες των φοιτητών του Τμήματος. Ανάμεσα στα άλλα το ΠΕΔΙΣ διαθέτει μια σημαντική πρωτοπορία στις σπουδές περιοχών (area studies) – Βαλκάνια, Μέση Ανατολή, Αφρική, Ανατολική και Νότια Ασία – καθώς και σε ζητήματα όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ευρωπαϊκές Πολιτικές, η οργανωμένη Κοινωνία Πολιτών, οι δημόσιες πολιτικές, η δημόσια διοίκηση, η μετανάστευση, τα ζητήματα Φύλου και ισότητας κ.ά, προκρίνοντας, έτσι, ένα διεπιστημονικό και διεθνοποιημένο προφίλ αποφοίτων.

Και οι δύο κατευθύνσεις που προσφέρει το Τμήμα προσφέρουν έναν ιδιαίτερα μεγάλο εύρος δυνατοτήτων και προοπτικών επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Ήδη, απόφοιτοι του Τμήματος εργάζονται, μεταξύ άλλων, σε δημόσιους φορείς (το Κοινοβούλιο, Υπουργεία, Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, την περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση κλπ), στον ιδιωτικό τομέα (π.χ. εταιρίες συμβούλων), σε ερευνητικά ινστιτούτα, σε κοινωφελείς οργανώσεις, σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε διεθνείς οργανισμούς.

Οι σπουδές τόσο στο πεδίο της Πολιτικής Επιστήμης όσο και των Διεθνών Σχέσεων αποτελούν μια άριστη εκπαίδευση «βάσης» ώστε να μπορούν οι απόφοιτοι να στελεχώσουν πλήθος θέσεων εργασίας σε μια μεγάλη βεντάλια τομέων αλλά και να προχωρήσουν σε έναν μεταπτυχιακό κύκλο εκπαίδευσης εξειδικεύοντας το προφίλ τους.

Οι κύριες επαγγελματικές κατευθύνσεις περιλαμβάνουν :

Φορείς Δημοσίου Τομέα
Με έμφαση τη στελέχωση υπουργείων και φορέων της κεντρικής κυβέρνησης και την ανάληψη συμβουλευτικών ρόλων, οι απόφοιτοι του ΠΕΔΙΣ έχουν ένα μεγάλο εύρος επιλογών για εργασία στο δημόσιο τομέα. Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να εργαστούν σε θέσεις που αφορούν το σχεδιασμό και την υλοποίηση δημόσιων πολιτικών,  σε πλήθος φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Αντίστοιχα, το Υπουργείο Εξωτερικών αλλά και τα τμήματα Διεθνών Σχέσεων Υπουργείων αναζητούν υποψηφίους με γνωστικά υπόβαθρα άμεσα σχετιζόμενα με την Πολιτική Επιστήμη και τις Διεθνείς Σχέσεις.

Διεθνείς και Περιφερειακοί Οργανισμοί
Απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να ενταχθούν σε μια πλειάδα υπηρεσιών και φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και διεθνών φορέων όπως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, η Παγκόσμια Τράπεζα, τον Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ), τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η Ύπατη Αρμοστεία, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης κ.α. Τέτοιες θέσεις προκηρύσσονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και συχνά περιλαμβάνουν διαγωνιστικές διαδικασίες επιλογής, όπου σημαντικό μέρος της σχετικής ύλης καλύπτεται από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος.

Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις (ΜΚΟ)
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες ο τομέας των ΜΚΟ έχει ενεργοποιηθεί σημαντικά με πλήθος οργανώσεων να δημιουργούνται και πολλές, παλαιότερες, να ενισχύονται. Οι απόφοιτοι του Τμήματος, όπως μαρτυρούν και τα νούμερα των ήδη εργαζομένων στον τομέα αυτό, είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι με γνώσεις και δεξιότητες ώστε να στελεχώσουν σχετικούς φορείς. Αντίστοιχα, σημαντικός τομέας απορρόφησης αποτελούν οι διεθνείς Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις, όπως για παράδειγμα, δίνοντας την ευκαιρία να εργαστούν σε πλήθος χωρών του εξωτερικού, τόσο σε αποστολές στον αναπτυσσόμενο κόσμο όσο και στα κεντρικά αυτών σε χώρες της Δύσης. Η συγκεκριμένη κατεύθυνση ενισχύεται από την πλειάδα των ΜΚΟ στις οποίες μπορεί να κάνει πρακτική άσκηση οι φοιτητές του ΠΕΔΙΣ κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Φορείς (Πολιτικής) Επικοινωνίας & Δεξαμενές Σκέψης
Η επιστήμη της επικοινωνίας ενσωματώνει σημαντικές πτυχές της πολιτικής επιστήμης καθιστώντας τους αποφοίτους του ΠΕΔΙΣ κατάλληλους υποψηφίους για σχετικές θέσεις. Αρκετοί απόφοτοι του ΠΕΔΙΣ συμμετέχουν σε τμήματα πολιτικής επικοινωνίας ή ευρύτερα επικοινωνίας, ενισχύοντας επικοινωνιακές καμπάνιες όλων των ειδών. Αντίστοιχα, οι απόφοιτοι του Τμήματος διαθέτουν όλα τα απαραίτητα προσόντα για να ενισχύουν το στελεχειακό προσωπικό Δεξαμενών Σκέψης (Think Tanks).

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης & Εταιρείες Ερευνών
Απόφοιτοι του Τμήματος έχουν ενταχθεί στο στελεχιακό δυναμικό μέσων επικοινωνίας, στηριζόμενοι στις δεξιότητες πολιτικής ανάλυσης αλλά και έρευνας δεδομένων και σύνθεσης αποτελεσμάτων.

Εταιρείες ιδιωτικού τομέα
Οι απόφοιτοι του Τμήματος δύναται να στελεχώσουν σειρά τμημάτων εταιρειών όπως τα τμήματα Στρατηγικής, Επικοινωνίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, προσφέροντας μέσα από την κατανόηση σύνθετων ζητημάτων όπως ο προγραμματισμός, η επικοινωνία, ο εθελοντισμός και η Κοινωνία Πολιτών. Παράλληλα, μεγάλες και πολυεθνικές εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε πολλές χώρες μπορούν να στελεχώσουν τμήματα αναλύσεων διεθνών αγορών με αποφοίτους του ΠΕΔΙΣ, στη βάση της ανάγκης πολύ-πρισματικής ανάλυσης των συνθηκών που επικρατούν σε ξένες αγορές, συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού, πολιτικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.

Εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών
Ο τομέας των συμβουλευτικών υπηρεσιών αποτελεί έναν δυναμικό και αναπτυσσόμενο τομέα της οικονομίας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών (consulting) παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες που προωθούν την αναδιοργάνωση και βελτιώνουν τη λειτουργία των οργανισμών, τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δημόσιου τομέα. Οι εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, συμμετέχουν, επίσης, στην αξιοποίηση και τη διαχείριση των χρηματοδοτικών πόρων των διαθρωτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο τομέας γνωρίζει σημαντική ανάπτυξη κατά την τρέχουσα περίοδο στην Ελλάδα, με εξίσου σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης για την επόμενη δεκαετία.

Φορείς διεθνούς αναπτυξιακής βοήθειας
Ο τομέας της Διεθνούς Αναπτυξιακής Βοήθειας, μια αγορά με πλειάδα διαφορετικών τύπων φορέων (συμβουλευτικές, κρατικοί φορείς, ΜΚΟ, κα) και 150 δις $ ετήσιο τζίρο, αποτελεί, επίσης, έναν σημαντικό κλάδο ο οποίος αναζητεί άτομα με επαγγελματικό προφίλ παρόμοιο με τους αποφοίτους του ΠΕΔΙΣ. Το Τμήμα μας, βάσει τόσο ερευνητικής/ακαδημαϊκής όσο και επαγγελματικής εμπειρίας στον τομέα, εστιάζει στον τομέα αυτό, εξοπλίζοντας με σημαντικές σχετικές δεξιότητες τους αποφοίτους μας. Παράλληλα, η συγκεκριμένη κατεύθυνση ενισχύεται από την πλειάδα σχετικών εταιρειών στις οποίες μπορεί να κάνει πρακτική άσκηση οι φοιτητές του ΠΕΔΙΣ κατά τη διάρκεια των σπουδών τους

 Μία άλλη εξαιρετική διέξοδος για τους αποφοίτους του ΠΕΔΙΣ αποτελεί η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, στους διαγωνισμούς της οποίας μπορούν να μετέχουν καθώς οι σπουδές τους προσφέρουν τις γνωστικές βάσεις που απαιτούνται. Οι απόφοιτοι της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης εισέρχονται σε θέσεις ευθύνης σε όλους τους τομείς του δημοσίου τομέα.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι απόφοιτοι του ΠΕΔΙΣ έχουν ακόμα πιο διευρυμένες δυνατότητες επαγγελματικής σταδιοδρομίας όπως αποδεικνύουν παραδείγματα εργασίας σε εταιρείες του τομέα της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών, του τουρισμού και άλλους δυναμικούς τομείς της οικονομίας κ.α.

Το ΠΕΔΙΣ διαθέτει ένα πολυεπίπεδο πλαίσιο υποστήριξης των φοιτητών και αποφοίτων του σχετικά με τη διερεύνηση δυνατοτήτων επαγγελματικής σταδιοδρομίας μέσα από ενημερωτικές ημερίδες και προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων επί τομέων στους οποίους μπορούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά, εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων, προγράμματος επαγγελματικού προσανατολισμού μέσα από τη συνεργασία με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), τη ΜΚΟ The Tipping Point, κ.α. Το τμήμα επίσης συμμετέχει ενεργά σε διεθνή ακαδημαϊκά δίκτυα, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα στους φοιτητές του να μετακινηθούν για τη διεξαγωγή μέρους των σπουδών τους ή να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση, σε αναγνωρισμένα ιδρύματα  και φορείς του εξωτερικού.

Ενδεικτικές τοποθετήσεις ειδικών επί ερωτημάτων για επόμενα εκπαιδευτικά βήματα ή επαγγελματική σταδιοδρομία αποφοίτων ΠΕΔΙΣ

Σύνδεσμοι ενδεικτικών τομέων εργασίας αποφοίτων ΠΕΔΙΣ

Θέσεις εργασίας σε Διεθνείς Οργανισμούς
http://undpjobs.net/ (περιλαμβάνει ανοικτές θέσεις στους διάφορους οργανισμούς του ΟΗΕ)
https://careers.un.org/lbw/Home.aspx (περιλαμβάνει ανοικτές θέσεις στους διάφορους οργανισμούς του ΟΗΕ)
https://uncareer.net/ (περιλαμβάνει ανοικτές θέσεις στους διάφορους οργανισμούς του ΟΗΕ)
https://unjobs.org/countries (περιλαμβάνει ανοικτές θέσεις στους διάφορους οργανισμούς του ΟΗΕ)
https://epso.europa.eu/home_en (περιλαμβάνει ανοικτές θέσεις στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή Επιτροπή)
https://epso.europa.eu/job-opportunities/institutions-and-agencies_en (περιλαμβάνει ανοικτές θέσεις στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή Επιτροπή)
https://euagencies.eu/jobs/job-vacancy-list (περιλαμβάνει ανοικτές θέσεις σε επιλεγμένους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
https://eu-agencies.net/ (περιλαμβάνει ανοικτές θέσεις σε επιλεγμένους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
https://europa.eu/youth/solidarity_en (περιλαμβάνει ευκαιρίες εθελοντικής εργασίας στο πλαίσιο πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/ (περιλαμβάνει ανοικτές θέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή)
https://www.eurobrussels.com/page/recruitment_list_international_organisations (περιλαμβάνει ανοικτές θέσεις σε διάφορους διεθνείς οργανισμούς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έμφαση σε συμβουλευτικές εταιρείες και διεθνείς ΜΚΟ)
https://www.oecd.org/careers/ (περιλαμβάνει ανοικτές θέσεις στον ΟΟΣΑ)
Vacancies | Employment at FAO | Food and Agriculture Organization of the United Nations    

Θέσεις εργασίας σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ)
https://ngoheroes.gr/ (περιλαμβάνει ανοικτές θέσεις σε ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα)
https://reliefweb.int/ (περιλαμβάνει ανοικτές θέσεις σε ΜΚΟ και άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας)
https://www.impactpool.org/ (περιλαμβάνει ανοικτές θέσεις σε φορείς που επικεντρώνονται στην επίτευξη θετικού κοινωνικού ή/και περιβαλλοντικού αντικτύπου)

Θέσεις Εργασίας σε Φορείς Διεθνούς Αναπτυξιακής Βοήθειας
http://devnetjobs.org/ (περιλαμβάνει ανοικτές θέσεις σε ΜΚΟ και άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας)
https://www.consultancy.eu/jobs (περιλαμβάνει ανοικτές θέσεις σε συμβουλευτικές εταιρείες που επικεντρώνοντονται στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας)
https://www.devex.com/jobs/search/ (περιλαμβάνει ανοικτές θέσεις σε φορείς που επικεντρώνοντονται στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας)
https://www.idealist.org/en/?type=JOB  (περιλαμβάνει ανοικτές θέσεις σε φορείς που επικεντρώνοντονται στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας)
https://globaljobs.org/ (περιλαμβάνει ανοικτές θέσεις σε διεθνείς οργανισμούς, ΜΚΟ, δεξαμενές σκέψεις και εταιρείς που επικεντρώνονται στην επίτευξη θετικού κοινωνικού αντικτύπου σε διεθνές επίπεδο)
https://repository.upenn.edu/think_tanks/18/ (περιλαμβάνει πλήθος πληροφοριών για τις δεξαμενές σκέψης σε παγκόσμιο επίπεδο)

Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
https://www.ekdd.gr/i-sxoli-esdda/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BB-%CE%B5%CF%83%CE%B4%CE%B4%CE%B1/

Κινητικότητα Φοιτητών
https://europa.eu/youth/home_en
https://europa.eu/youth/solidarity_el
https://www.erasmus-plus.gr/
https://youthnetworks.net/

Γραφείο Διασύνδεσης ΠαΠελ
Το Γραφείο Διασύνδεσης σε συνεργασία με τους Τμηματικούς Ακαδημαϊκούς Συντονιστές, παρέχει υποστήριξη και πληροφόρηση σε φοιτητές και αποφοίτους για θέματα:

  • Μεταπτυχιακών Σπουδών
  • Υποτροφιών
  • Σχεδιασμού επαγγελματικής σταδιοδρομίας
  • Συμβουλευτικής Υποστήριξης για θέματα σύνταξης βιογραφικού σημειώματος, συνοδευτικής επιστολής και προετοιμασίας συνεντεύξεων
  • Παροχή  Ψυχολογικής Υποστήριξης  κατά τη διάρκεια των σπουδών τους .

Παράλληλα, μελετά την ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία φοιτητών και αποφοίτων μέσω ερωτηματολογίων τα οποία είναι διαθέσιμα μέσω του συνδέσμου https://politech.uop.gr/surveys/index.php/896443?lang=el

Στοιχεία Eπικοινωνίας:
Κα Διαβολή, Βασ. Κωνσταντίνου 21, 211 00 Ναύπλιο, τηλ. 27520 96126 career@uop.gr
Κα Θωμά, careercounselor@uop.gr