Διδάσκοντες ΠΜΣ 2020-2021

ΠΜΣ «Μεσογειακές Σπουδές»

Μέλη ΔΕΠ

Εξωτερικοί Συνεργάτες

ΠΜΣ «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές»

Μέλη ΔΕΠ

Εξωτερικοί Συνεργάτες

ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων»

Μέλη ΔΕΠ

Εξωτερικοί Συνεργάτες

  • Κατσής Αθανάσιος, Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
  • Κωνσταντόπουλος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
  • Ραχανιώτης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πειραιά
  • Ελευθεριάδου Μαρίνα, Διδάκτορας ΠΕΔΙΣ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
  • Μάϊνας Ευστάθιος, Strategic Analyst στο Risk Analysis Unit
  • Μαρινοπούλου Αναστασία, Διδάκτορας Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Sussex της Βρετανίας
  • Χουντάλας Παναγιώτης, Διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών