Βραβεία ΠΕΔιΣ

Στο Τμήμα ΠΕΔιΣ λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 2017 – 2018 ο θεσμός των Βραβείων Αριστείας και Ευφήμου Μνείας με στόχο την ενεργότερη εμπλοκή των φοιτητών με τη διαδικασία μάθησης και την έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Βραβεία Αριστείας

Τα Βραβεία Αριστείας απονέμονται σε τρεις απόφοιτους, οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Δεν είναι ήδη κάτοχοι άλλου πτυχίου ΑΕΙ, ΤΕΙ  ή πτυχίου ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών
 2. Έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα σπουδών τους μαθήματα για την απόκτηση του πτυχίου έως και την επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου του 4ου έτους σπουδών
 3. Έχουν βαθμό πτυχίου «Άριστα» (>8.5)

Στον/Στην αριστούχο απόφοιτο/η με σειρά διάκρισης 1η απονέμεται Βραβείο Αριστείας και υποτροφία πλήρους απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε ένα από τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΠΕΔιΣ.

Στους/Στις αριστούχους απόφοιτους με σειρά διάκρισης 2η και 3η απονέμεται Βραβείο Αριστείας και υποτροφία μερικής απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης (ύψους 25%) σε ένα από τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΠΕΔιΣ.

Εύφημος Μνεία

Εύφημος Μνεία απονέμεται σε έναν φοιτητή ή μία φοιτήτρια του 1ου έτους σπουδών, ο οποίος ή η οποία πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Δεν είναι ήδη κάτοχος άλλου πτυχίου ΑΕΙ, ΤΕΙ  ή πτυχίου ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών
 2. Έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα του 1ου έτους σπουδών έως και την επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου του 1ου έτους σπουδών
 3. Έχει μέσο όρο βαθμολογίας «Άριστα» (>8.5)

Εύφημος Μνεία απονέμεται σε έναν φοιτητή ή μία φοιτήτρια του 2ου έτους σπουδών, ο οποίος ή η οποία πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Δεν είναι ήδη κάτοχος άλλου πτυχίου ΑΕΙ, ΤΕΙ  ή πτυχίου ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών
 2. Έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα του 1ου και 2ου έτους σπουδών έως και την επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου του 2ου έτους σπουδών
 3. Έχει μέσο όρο βαθμολογίας «Άριστα» (>8.5)

Εύφημος Μνεία απονέμεται σε έναν φοιτητή ή μία φοιτήτρια του 3ου έτους σπουδών, ο οποίος ή η οποία πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Δεν είναι ήδη κάτοχος άλλου πτυχίου ΑΕΙ, ΤΕΙ  ή πτυχίου ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών
 2. Έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα του 1ου, 2ου και 3ου έτους σπουδών έως και την επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου του 3ου έτους σπουδών
 3. Έχει μέσο όρο βαθμολογίας «Άριστα» (>8.5)