Έδρα Jean Monnet στην Εξωτερική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα Δυτικά Βαλκάνια

H Έδρα Jean Monnet στην Εξωτερική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα Δυτικά Βαλκάνια λειτουργεί στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Τζιφάκης

 

 

 

 

 

 

Κάτοχος της Έδρας είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Τζιφάκης.

Ιστοσελίδα [☍]