Έδρα Jean Monnet στην Εξωτερική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα Δυτικά Βαλκάνια

H Έδρα Jean Monnet στην Εξωτερική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα Δυτικά Βαλκάνια λειτουργεί στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Καθηγητής Νικόλαος Τζιφάκης

 

 

 

 

 

 

Κάτοχος της Έδρας είναι ο Καθηγητής Νικόλαος Τζιφάκης.

Ιστοσελίδα [☍]