Έδρα Jean Monnet στις Σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Λιγότερο Αναπτυγμένες Χώρες

H Έδρα Jean Monnet στις Σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Λιγότερο Αναπτυγμένες Χώρες λειτουργεί στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αστέρης Χουλιάρας

Καθηγητής Αστέρης Χουλιάρας

Κάτοχος της Έδρας είναι ο Καθηγητής Αστέρης Χουλιάρας.

Ιστοσελίδα [☍]