Γιατί να το επιλέξετε;

8 Λόγοι για να επιλέξετε το ΠΕΔΙΣ

#1 Πρωτοποριακό πρόγραμμα σπουδών.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών είναι το μοναδικό στην Ελλάδα το οποίο συνδυάζει τα πεδία της πολιτικής επιστήμης και των διεθνών σχέσεων. Παράλληλα, χαρακτηρίζεται από σπάνιο για τα ελληνικά δεδομένα διεθνή προσανατολισμό με μαθήματα που αφορούν παγκόσμιες περιφέρειες (Ευρώπη, Βαλκάνια, ΗΠΑ, Αναδυόμενες Δυνάμεις, Ασία, Καύκασο, Μέση Ανατολή και Αφρική), μερικές από τις οποίες δεν διδάσκονται σε κανένα άλλο ελληνικό τμήμα κοινωνικών επιστημών.

#2 Διεπιστημονικότητα.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών χαρακτηρίζεται από μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα διεπιστημονικότητα, περιλαμβάνοντας μαθήματα και από τα πεδία των οικονομικών, της νομικής, της πληροφορικής, της ιστορίας και των πολιτισμικών σπουδών. Αυτό επιτρέπει τους αποφοίτους του να συνεχίζουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο σ’ ένα μεγάλο εύρος τομέων σε πολύ γνωστά πανεπιστήμια του εξωτερικού (ΗΠΑ, Καναδάς, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία κλπ.) και της ημεδαπής.

#3 Αξιόλογες Επαγγελματικές προοπτικές.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα σε απόφοιτους του προπτυχιακού μας προγράμματος σπουδών (Φεβρουάριος 2019), το 61,2% είχε επαγγελματική απασχόληση, ενώ το 24,7% συνέχιζε τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Απόφοιτοι του Τμήματος εργάζονται, μεταξύ άλλων, σε δημόσιους φορείς (το Κοινοβούλιο, Υπουργεία, Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, την περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση κλπ), στον ιδιωτικό τομέα (π.χ. εταιρίες συμβούλων), σε ερευνητικά ινστιτούτα, σε κοινωφελείς οργανώσεις, σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε διεθνείς οργανισμούς.

#4 Εξωστρέφεια και σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Το Τμήμα έχει υπογράψει διεθνείς συμφωνίες Erasmus με πολύ γνωστά πανεπιστήμια του εξωτερικού που επιτρέπουν τη κινητικότητα φοιτητών σχεδόν σε κάθε χώρα της Ευρώπης (Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Πορτογαλία, Μάλτα, Σλοβενία, Κροατία, Εσθονία, Ρουμανία, Τουρκία κλπ.). Επίσης, οργανώνει πρόγραμμα πρακτικής άσκησης το οποίο δίνει τη δυνατότητα κάθε χρόνο σε δεκάδες φοιτητές να αποκτήσουν έμμισθη εργασιακή εμπειρία σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα (της ημεδαπής ή της αλλοδαπής), του οποίου οι δραστηριότητες έχουν άμεση συνάφεια με την πολιτική επιστήμη και τις διεθνείς σχέσεις.

#5 Υψηλό επίπεδο διδασκαλίας.

Όλοι οι καθηγητές του Τμήματος έχουν σπουδάσει σε πολύ γνωστά πανεπιστήμια του εξωτερικού (ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία) και εφαρμόζουν διεθνείς πρακτικές διδασκαλίας που συνδυάζουν διαλέξεις με σεμινάρια. Παράλληλα, χρησιμοποιούν σύνθετες διαδικασίες αξιολόγησης που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των φοιτητών (πχ. μέσω γραπτών εργασιών με τη χρήση διεθνούς βιβλιογραφίας και μέσω εναλλακτικών μεθόδων εκτίμησης γνώσεων και δεξιοτήτων). Οι καθηγητές, επίσης, αξιοποιούν  διαδικτυακά μέσα για τη διδασκαλία. Όλα τα μαθήματα είναι πλήρως αναπτυγμένα στην «ηλεκτρονική τάξη» (e-class.uop.gr) και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, περιγραφές του περιεχομένου και του τρόπου εξέτασης, αναλυτικούς βιβλιογραφικούς οδηγούς, παρουσιάσεις power-point και επιστημονικά κείμενα.

#6 ‘Άριστα εξοπλισμένες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες.

Το Τμήμα διαθέτει εγκαταστάσεις με πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας (υπολογιστές, σύνδεση στο διαδίκτυο, μέσα προβολής και μετάδοσης οπτικοακουστικού περιεχομένου) που συντηρούνται συστηματικά και χαρακτηρίζονται από καθαριότητα και τάξη. Το Τμήμα διαθέτει επίσης ένα άρτια εξοπλισμένο εργαστήριο πληροφορικής με υπολογιστές MAC και PCs τελευταίας τεχνολογίας και μια τακτικά και πλήρως ενημερωμένη βιβλιοθήκη που προσφέρει απομακρυσμένη πρόσβαση όλων των φοιτητών σε εκατοντάδες ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά και βιβλία όλων των σημαντικών διεθνών εκδοτικών οίκων (Taylor & Francis, Routledge, Cambridge University Press, Oxford University Press, Springer, Sage κλπ.).

#7 Έρευνα.

Το Τμήμα είναι ιδιαίτερα δυναμικό στην έρευνα με έμφαση στη διεθνή παρουσία. Οι καθηγητές έχουν δημοσιεύσει πλήθος επιστημονικών βιβλίων και άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Επίσης είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι ή συμμετέχουν σε μεγάλα ερευνητικά προγράμματα  που χρηματοδοτούνται από διεθνείς (όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση) και ελληνικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

#8 Eύκολη πρόσβαση από την Αθήνα.

Μόλις 1 ώρα απόσταση μέσω Προαστιακού Σιδηροδρόμου και ΚΤΕΛ.