Γιατί να το επιλέξετε;

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας

40+ Λόγοι για να το επιλέξετε

Φυσιογνωμία

 1. Το μοναδικό τμήμα στην Ελλάδα που συνδυάζει πολιτική επιστήμη και διεθνείς σχέσεις σε ενιαίο πρόγραμμα σπουδών με δύο κατευθύνσεις.
 2. Το μοναδικό τμήμα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με αυτό το γνωστικό αντικείμενο.
 3. Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών χαρακτηρίζεται από μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα διεπιστημονικότητα, περιλαμβάνοντας όχι μόνο πολιτική επιστήμη και διεθνείς σχέσεις αλλά και οικονομικές επιστήμες, ιστορία και πολιτισμικές σπουδές.
 4. Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών χαρακτηρίζεται επίσης από σπάνιο για τα ελληνικά δεδομένα διεθνή προσανατολισμό με μαθήματα που αφορούν παγκόσμιες περιφέρειες (Ανατολική Ασία, Αφρική, Βαλκάνια, Ευρώπη και Μέση Ανατολή), μερικές από τις οποίες δεν διδάσκονται σε κανένα άλλο ελληνικό τμήμα κοινωνικών επιστημών.
 5. Μοναδική για ελληνικό τμήμα κοινωνικών επιστημών έμφαση στις νέες τεχνολογίες με ξεχωριστά μαθήματα πληροφορικής.
 6. Πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές» με σπάνια για τα ελληνικά δεδομένα έμφαση στην αλληλεξάρτηση πολιτικών και οικονομικών παραγόντων.
 7. Πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενο, Διεθνές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία» σε συνεργασία με το τμήμα Χρηματοοικονομικής Επιστήμης, του Πανεπιστήμιου Νεάπολις (Κύπρος) με τρεις κατευθύνσεις στη «Διεθνή Επιχειρηματικότητα», τη «Διεθνή Ασφάλεια» και τη «Διεθνή Ανάπτυξη» σε μία πρωτοποριακή συνεργασία, την πρώτη στο είδος της.

Διδασκαλία

 1. Οι καθηγητές του Τμήματος έχουν πραγματοποιήσει τις σπουδές τους σε πολύ γνωστά πανεπιστήμια του εξωτερικού (Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, ΗΠΑ) και διαθέτουν εξοικείωση με εκπαιδευτικά συστήματα ακαδημαϊκά αναπτυγμένων χωρών.
 2. Οι καθηγητές του Τμήματος διαθέτουν πολυετή προϋπηρεσία σε πλήθος ελληνικών πανεπιστημίων (Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου) και σε πανεπιστημιακά τμήματα με διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα (πολιτική επιστήμη, διεθνείς σχέσεις, οικονομική επιστήμη, διεθνή ανάπτυξη, γεωγραφία, παιδαγωγικά).
 3. Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών χαρακτηρίζεται από πολύ μικρή αλληλεπικάλυψη με τα προγράμματα σπουδών άλλων Τμημάτων του Ιδρύματος. Το 92% των μαθημάτων που διδάσκονται δεν προσφέρονται από κανένα άλλο τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ή του Πανεπιστημίου Πατρών.
 4. Οι καθηγητές του τμήματος χρησιμοποιούν διεθνείς πρακτικές διδασκαλίας που συνδυάζουν διαλέξεις με σεμινάρια και εφαρμόζουν καινοτόμες διαδικασίες αξιολόγησης που απαιτούν από τους φοιτητές μεγάλο αριθμό γραπτών εργασιών με τη χρήση διεθνούς βιβλιογραφίας αλλά και πλήθος άλλων εναλλακτικών μεθόδων εκτίμησης γνώσεων και δεξιοτήτων πέρα από τη γραπτή εξέταση στο τέλος των εξαμήνων.
 5. Οι καθηγητές χρησιμοποιούν και αξιοποιούν διαδικτυακά μέσα για τη διδασκαλία. Όλα τα μαθήματα είναι αναπτυγμένα στην «ηλεκτρονική τάξη» (e-class.uop.gr) με περιγραφές του περιεχομένου και του τρόπου εξέτασης, αναλυτικούς βιβλιογραφικούς οδηγούς, παρουσιάσεις power-point και επιστημονικά κείμενα).
 6. Το Τμήμα έχει υπογράψει διεθνείς συμφωνίες Erasmus με γνωστά πανεπιστημιακά τμήματα του εξωτερικού (ΙΝΑLCO/Σορβόνη, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Ζάγκρεμπ, Πανεπιστήμιο Sabanci, κλπ.). Αξιόλογη κινητικότητα φοιτητών του Τμήματος και υποδοχή φοιτητών από το εξωτερικό (κυρίως την Τουρκία).
 7. Το Τμήμα υλοποιεί Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης φοιτητών (που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ) σε ερευνητικά ινστιτούτα και φορείς του δημοσίου (π.χ. Βουλή των Ελλήνων) και του μη κυβερνητικού τομέα (π.χ. Actionaid) στην Ελλάδα και το εξωτερικό (π.χ. ΟΗΕ). To Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης έχει πολύ μεγάλη επιτυχία, εμπλουτίζοντας τις θεωρητικές γνώσεις των φοιτητών με πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία.
 8. Στα χρόνια της λειτουργίας του, το Τμήμα έχει οργανώσει πλήθος εκδηλώσεων, ημερίδων, συνεδρίων και διαλέξεων με προσκεκλημένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό (Βρετανία, ΗΠΑ, Καναδάς, Τουρκία) σε συνεργασία με άλλα πανεπιστήμια της Ελλάδας, την Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης αλλά και πολιτισμικούς οργανισμούς ξένων αποστολών στην Ελλάδα (π.χ. American Studies Seminar).

Υποδομές

 1. Το Τμήμα διαθέτει άριστες εγκαταστάσεις με πλήρως εξοπλισμένες (υπολογιστές, σύνδεση στο διαδίκτυο, power point facilities) αίθουσες διδασκαλίας που συντηρούνται συστηματικά και χαρακτηρίζονται από καθαριότητα και τάξη.
 2. Το Τμήμα διαθέτει εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης όλων των φοιτητών στη βάση δεδομένων Heal-Link που περιλαμβάνει εκατοντάδες διεθνή επιστημονικά περιοδικά όλων των σημαντικών διεθνών εκδοτικών οίκων (Taylor & Francis, Routledge, Cambridge University Press, Oxford University Press, Springer κλπ.).
 3. Το Τμήμα διαθέτει μικρή μεν αλλά άριστα οργανωμένη βιβλιοθήκη με πλήθος πρόσφατων ξενόγλωσσων εγχειριδίων πολλά από τα οποία δεν υπάρχουν σε καμία άλλη ελληνική ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη. Προσφέρεται επίσης απομακρυσμένη πρόσβαση στον κατάλογο της βιβλιοθήκης μέσω Web Opac. Μάλιστα πρόσφατα έχει δεχθεί και μεγάλες δωρεές από ιδιώτες και μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος,
 4. Το Τμήμα υποστηρίζεται από άριστα οργανωμένη Γραμματεία με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό (τα στελέχη της είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών).

Φοιτητές

 1. Το Τμήμα διαθέτει μεγάλο αριθμό ενεργών φοιτητών (75% του συνόλου) που παρακολουθούν συστηματικά και συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σχεδόν το 90% των εγγεγραμμένων φοιτητών συμμετέχει στις εξετάσεις.
 2. Το Τμήμα έχει πολύ μικρή φοιτητική διαρροή σε άλλα τμήματα. Το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των φοιτητών που πετυχαίνει στις πανελλαδικές εξετάσεις εγγράφεται στο Τμήμα.
 3. Το Τμήμα έχει πολύ ικανοποιητικό ρυθμό αποφοίτησης σε σχέση με το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό.
 4. Υπάρχει σημαντική συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις αποφοίτων άλλων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
 5. Υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτήσεων από αποφοίτους διαφορετικών κλάδων των κοινωνικών επιστημών στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που άρχισαν να λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2012-13.

Έρευνα

 1. Οι καθηγητές του Τμήματος έχουν δημοσιεύσει πλήθος μονογραφιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε πολύ γνωστούς εκδοτικούς οίκους (Chicago University Press, Springer, Peter Lang κλπ.). Επίσης, έχουν δημοσιεύσει πλήθος άρθρων σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με ιδιαίτερα υψηλό δείκτη απήχησης (impact factor) τα οποία έχουν ασκήσει επιρροή στη διεθνή επιστημονική συζήτηση όπως τεκμαίρεται από τις διεθνείς ετεροαναφορές που εμφανίζονται στις διεθνείς βάσεις δεδομένων (Web of Science, Scopus, Scholar.google.com).
 2. Οι καθηγητές του Τμήματος έχουν συστηματική συμμετοχή σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια, συμπόσια και ημερίδες και δίνουν διαλέξεις σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, εθνικές επαγγελματικές σχολές (π.χ. Διπλωματική Ακαδημία, Σχολή Εθνικής Άμυνας, Σχολή Εθνικής Ασφάλειας κλπ.) και παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε δημόσιους φορείς.
 3. Καθηγητές του Τμήματος είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι ή συμμετέχουν σε μεγάλα ερευνητικά προγράμματα (π.χ. Θαλής, Αριστεία, Συνεργασία) που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Ανάπτυξης και άλλους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού. Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού των προγραμμάτων ξεπερνά το 1,8 εκατομμύριο Ευρώ και έχουν δημιουργήσει ή πρόκειται να δημιουργήσουν 138 νέες θέσεις εργασίας. Αυτό το ποσό – αν συγκριθεί με τις λειτουργικές δαπάνες και τις δαπάνες μισθοδοσίας του Τμήματος – αντιστοιχεί σε κρατική χρηματοδότηση 3 και πλέον ετών. Οι νέες θέσεις εργασίας είναι δε επταπλάσιες από το προσωπικό του Τμήματος.
 4. Το Τμήμα έχει τιμηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με Έδρα Jean Monnet για την περίοδο 2012-15. Η Έδρα την οποία κατέχει ο καθηγητής Αστέρης Χουλιάρας χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι μια από τις λίγες αντίστοιχες έδρες στην Ελλάδα και αφορά στην προώθηση της γνώσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Πανεπιστήμιο και την ευρύτερη κοινωνία.
 5. Το Τμήμα διαθέτει συγκροτημένες ερευνητικές ομάδες στις οποίες συνεργάζονται μέλη ΔΕΠ, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές. Το Κέντρο Μεσανατολικων και Ισλαμικών Σπουδών (ΚΕΜΜΙΣ) που συντονίζει ο αναπληρωτής καθηγητής Σωτήρης Ρούσσος έχει μια μακρά και έντονη παρουσία στην ελληνική συζήτηση για τη Μέση Ανατολή. Το «Εργαστήριο Πολιτικής Τεχνολογίας» που διευθύνει ο αναπληρωτής καθηγητής Νικήτας Κουτσούκης έχει επιδείξει σημαντικό έργο στη μελέτη των μηχανισμών λήψης αποφάσεων και της διακυβέρνησης. Το «Δίκτυο της Ελληνικής Κοινωνίας Πολιτών» ασχολείται με τη μελέτη των ελληνικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και η Ερευνητική Ομάδα «Αφρική και Ελλάδα» μελετά τις ελληνοαφρικανικές σχέσεις.
 6. Το Τμήμα έχει αναπτύξει ερευνητικές συνεργασίες με άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (π.χ. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών) και σε ad hoc βάση με άλλα Πανεπιστήμια της χώρας (Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης) αλλά και ερευνητικά κέντρα (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων). Οι συνεργασίες αυτές έχουν οδηγήσει σε κοινές δημοσιεύσεις, διοργάνωση διεθνών συνεδρίων και ημερίδων και συμμετοχή σε κοινά ερευνητικά προγράμματα. Επίσης, το Τμήμα έχει διοργανώσει τέσσερα διεθνή συνέδρια με μεγάλη συμμετοχή από πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Αξιολόγηση

 1. Το Τμήμα έχει ολοκληρώσει την εσωτερική αξιολόγηση αμέσως μετά τη συμπλήρωση των πρώτων τεσσάρων ετών λειτουργίας (2011). Τα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης χαρακτηρίστηκαν από καθηγητές άλλων τμημάτων ως εξαιρετικά.
 2. Στο πλαίσιο της εξωτερικής αξιολόγησης όπως αυτή πραγματοποιήθηκε από την ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.) του Υπουργείου Παιδείας, καταξιωμένοι επιστήμονες από Πανεπιστήμια του εξωτερικού έκριναν πώς το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αποτελεί ένα επιστημονικά και λειτουργικά άρτιο Πανεπιστημιακό Τμήμα, το οποίο είναι πλήρως ανταγωνιστικό των αντίστοιχων Τμημάτων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
 3. Υπάρχει -σε ετήσια βάση- συστηματική αξιολόγηση από τους φοιτητές τόσο της επάρκειας των διδασκόντων, όσο και του περιεχομένου των μαθημάτων μέσω μάλιστα καινοτόμου ηλεκτρονικού συστήματος, το οποίο αναπτύχθηκε από καθηγητή του Τμήματος.
 4. Απόφοιτοι του Τμήματος έχουν γίνει δεκτοί σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα (π.χ. Πανεπιστήμιο Αθηνών) και σε πολύ γνωστά πανεπιστήμια του εξωτερικού (Βρετανία, Γαλλία, ΗΠΑ, Καναδάς, Ολλανδία) και οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι διακρίνονται για τις πολύ καλές επιδόσεις.

Διοικητική συμβολή / κοινωνική δραστηριότητα

 1. Το Τμήμα συμβάλει σημαντικά στη διοίκηση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Εκπροσωπείται σε συστηματική βάση σε σημαντικές επιτροπές του Ιδρύματος (όπως η Επιτροπή Ερευνών και η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) ενώ καθηγητές του Τμήματος συμμετέχουν στη διαχείριση ιδρυματικών προγραμμάτων.
 2. Το Τμήμα, ανταποκρινόμενο σε απαιτήσεις των καιρών και σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, οργάνωσε και υλοποίησε σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων ενδυνάμωσης ικανοτήτων προς Στελέχη Μη Κεδροσκοπικών Οργανώσεων δίνοντας έμφαση στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων. Με δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Τμήμα εκπαίδευσε περισσότερα από 250 στελέχη/εκπροσώπους ΜΚΟ ενώ εκδόθηκε εγχειρίδιο με τίτλο: «Σχεδιασμός Αναπτυξιακών Προγραμμάτων» το οποίο διανεμήθηκε δωρεάν σε περισσότερες από 500 οργανώσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα.
 3. Το Τμήμα χορηγεί υποτροφίες στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.
 4. Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν συγγράψει ή έχουν επιμεληθεί την ελληνική έκδοση διεθνών επιστημονικών εγχειριδίων τα οποία χρησιμοποιούνται σε πολλά ελληνικά πανεπιστήμια ως βασικά διδακτικά εγχειρίδια.
 5. Καθηγητές του Τμήματος διαθέτουν έντονη παρουσία στον κοινωνικό διάλογο με παρεμβάσεις σε όλα τα Μέσα Ενημέρωσης (εθνικός Τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση και διαδίκτυο).
 6. Το Τμήμα συνεργάζεται με το Επιμελητήριο Κορινθίας όπου φοιτητές πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση.
 7. Τέλος, το Τμήμα έχει αναπτύξει στενές σχέσεις με την κοινωνία της Κορίνθου μέλη της οποίας συμμετέχουν ενεργά σε εκδηλώσεις του Τμήματος.