Διδάκτορες και Υποψήφιοι Διδάκτορες

Διδάκτορες

Γεωργία Ρεμπούτσικα (2024)

Τίτλος Διατριβής Αναπτυξιακές τράπεζες και πως επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα των κρατών: Η περίπτωση των χωρών της ευρωζώνης
Επιβλέπων Καθηγητής Πύρρος Παπαδημητρίου
Μέλη Τριμελούς

Αναγόρευση:

Σπυρίδων Ρουκανάς (Παν/μιο Πειραιώς), Γεώργος Γαλάνος (Παν/μιο Πειραιώς)

Υπεράσπιση: 28 Μαρτίου 2024

Αναστάσιος Φιλντίσης (2023)

Τίτλος Διατριβής Ελλάδα, Ε.Κ./Ε.Ε. και διεθνής τρομοκρατία, από τον Ψυχρό Πόλεμο στη νέα τρομοκρατία: ιστορικές, πολιτικές και ιδεολογικές διαστάσεις
Επιβλέπων Καθηγητής Κωνσταντίνα Μπότσιου (Παν/μιο Πειραιώς)
Μέλη Τριμελούς

Αναγόρευση:

Σωτήρης Ρούσσος, Σοφία Βιδάλη (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)

Υπεράσπιση: 05 Δεκεμβρίου 2023

Χαράλαμπος Παναγιωτίδης (2023)

Τίτλος Διατριβής Η ελληνική εκπαίδευση και η πολιτιστική διπλωματία στην σκιά του Ψυχρού Πολέμου: ιδεολογία και πολιτικές
Επιβλέπων Καθηγητής Κωνσταντίνα Μπότσιου (Παν/μιο Πειραιώς)
Μέλη Τριμελούς

Αναγόρευση:

Καρακατσάνη Δέσποινα (Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής-Παν/μιο Πελοποννήσου), Ψαλλίδας Γρηγόριος (Ιόνιο Πανεπιστήμιο)

Υπεράσπιση: 24 Νοεμβρίου 2023

Αλεξάνδρα Νικοπούλου (2023)

Τίτλος Διατριβής Proxy wars in the Middle East in the 21 century. The role of regional state actors and global powers. The antagonism between Saudi Arabia and Iran, the proxy wars in Syria and Yemen and the interests of global powers- U.S. and Russia- in the regional sub-system of the Middle East
Επιβλέπων Καθηγητής Σωτήρης Ρούσσος
Μέλη Τριμελούς

Αναγόρευση

Ευστάθιος Τ. Φακιολάς, Νικόλαος Ραπτόπουλος (Παν/μιο Πειραιώς)

Υπεράσπιση: 1 Νοεμβρίου 2023

Κωνσταντίνος Δουλκερίδης (2023)

Τίτλος Διατριβής Οι «νέες» Αμερικανο-εβραϊκές ομάδες πίεσης, η σημασία τους στη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής των Η.Π.Α. και του Ισραήλ από τον πόλεμο του Λιβάνου (1982) μέχρι την 2η Ιντιφάντα (2003)
Επιβλέπων Καθηγητής Σωτήρης Ρούσσος
Μέλη Τριμελούς

Αναγόρευση

Κωνσταντίνα Μπότσιου (Παν/μιο Πειραιώς), Ευστάθιος Τ. Φακιολάς

Υπεράσπιση: 25 Οκτωβρίου 2023

Χρύσανθος Βλάμης (2023)

Τίτλος Διατριβής Political and Economic Transition in Sub-Saharan Africa. The cases of Ethiopia and Angola 1989-2019
Γλώσσα Διατριβής Αγγλική
Επιβλέπων Καθηγητής Αστέριος Χουλιάρας
 Μέλη Τριμελούς

Αναγόρευση

Παντελής Σκλιάς, Κωνσταντίνος Μαγκλιβέρας (Παν/μιο Αιγαίου)

Υπεράσπιση: 17 Οκτωβρίου 2023

Νίκη Βλάχου (2023)

Τίτλος Διατριβής The political influence of diasporas: Indians, Cubans and Israelis in the United States
Γλώσσα Διατριβής Αγγλική
Επιβλέπων Καθηγητής Νικόλαος Τζιφάκης
Μέλη Τριμελούς

Αναγόρευση

Αστέριος Χουλιάρας, Δημήτριος Μπούρης (Παν/μιο Άμστερνταμ)

Υπεράσπιση: 18 Ιανουαρίου 2023

Μιχαήλ Χούπης (2023)

Τίτλος Διατριβής Ο ρόλος και η επίδραση της Κίνας στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα και την παγκόσμια εμπορική διπλωματία
Επιβλέπων Καθηγητής Πύρρος Παπαδημητρίου
Μέλη Τριμελούς

Αναγόρευση

Παντελής Σκλιάς, Άγγελος Κότιος (Παν/μιο Πειραιώς)

Υπεράσπιση: 16 Ιανουαρίου 2023

Ζακία Άκρα (2023)

Με υποτροφία του ΙΚΥ, στο πλαίσιο της πράξης: “Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας”-2ος κύκλος

Τίτλος Διατριβής International Relations and Foreign Policy in the Middle East: PLO, Hezbollah and KRG as Statelike Actors
Γλώσσα Διατριβής Αγγλική
Επιβλέπων Καθηγητής Σωτήριος Ρούσσος
Μέλη Τριμελούς

Αναγόρευση

Ευστάθιος Τ. Φακιολάς,  Νικόλαος Τζιφάκης

Υπεράσπιση: 19 Δεκεμβρίου 2022

Βιργινία Τσουκάτου (2023)

Με υποτροφία του ΙΚΥ, στο πλαίσιο της πράξης: “Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας”-2ος κύκλος

Τίτλος Διατριβής Τάσεις στην απασχόληση και μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας
Επιβλέπων Καθηγητής Βασίλειος Πεσμαζόγλου
Μέλη Τριμελούς

Αναγόρευση

Πύρρος Παπαδημητρίου, Νικολίτσα Δάφνη (Παν/μιο Κρήτης)

Υπεράσπιση: 13 Δεκεμβρίου 2022

Αικατερίνη Πίπιλου (2022)

Τίτλος Διατριβής Η προοπτική καθιέρωσης και εφαρμογής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στα ελληνικά εκλογικά δεδομένα
Επιβλέπων Καθηγητής Χαράλαμπος Τσιλιώτης
Μέλη Τριμελούς

Αναγόρευση

Νικήτας Σπύρος Κουτσούκης, Εμμανουήλ Γ. Παπάζογλου

Υπεράσπιση: 9 Νοεμβρίου 2022, Ορκωμοσία 17 Ιανουαρίου 2023

Βασίλειος Μπαλάφας (2022)

Τίτλος Διατριβής Η Ενέργεια ως παράγων ισχύος στη Διεθνή Πολιτική
Επιβλέπων Καθηγητής Ευστάθιος Τ. Φακιολάς
Μέλη Τριμελούς Κωνσταντίνος Χαζάκης (Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης), Σπύρος Ρουκανάς (Παν/μιο Πειραιώς)
Αναγόρευση Υπεράσπιση 20 Ιουλίου 2022, Ορκωμοσία 17 Ιανουαρίου 2023

Παναγιώτα Χατζημιχαηλίδου (2022)

Τίτλος Διατριβής Η συμβολή της εκπαίδευσης ενηλίκων στην οικονομική ανάπτυξη
Επιβλέπων Καθηγητής Παντελής Σκλιάς
Μέλη Τριμελούς Ιωσήφ Πλυμάκης, Πύρρος Παπαδημητρίου
Αναγόρευση Υπεράσπιση 10 Ιουνίου 2022, Ορκωμοσία 17 Ιανουαρίου 2023

Γεώργιος Φαράντος (2021)

Τίτλος Διατριβής Επίδραση της αλλαγής πολιτικής στην αποδοτικότητα στην οικονομική κρίση.
Πολιτικές υγείας και αποδοτικότητα μονάδων υγείας
Επιβλέπων Καθηγητής Νικήτας-Σπύρος Κουτσούκης
Μέλη Τριμελούς Πύρρος Παπαδημητρίου, Παντελής Σκλιάς
Αναγόρευση Υπεράσπιση 26 Απριλίου 2021, Ορκωμοσία 20 Δεκεμβρίου 2021

Ελένη Χυτοπούλου (2020)

Τίτλος Διατριβής The European Union as global actor addressing the challenge of contested states
Επιβλέπων Καθηγητής Νικόλαος Τζιφάκης
Μέλη Τριμελούς Χαράλαμπος Τσαρδανίδης (Παν/μιο Αιγαίου), Αστέρης Χουλιάρας
Αναγόρευση  Υπεράσπιση 10 Φεβρουαρίου 2020, Ορκωμοσία 31 Ιουλίου 2020

Ιχάμπ Σαμπάνα (2019)

Με υποτροφία του ΙΚΥ (Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”, ΕΣΠΑ 2014-2020)

Τίτλος Διατριβής Η ευρωπαϊκή αριστερά και το πολιτικό Ισλάμ: Τα παραδείγματα της Ελλάδας και της Βρετανίας, 1979-2001
Επιβλέπων Καθηγητής Σωτήρης Ρούσσος
Μέλη Τριμελούς Εμμανουήλ Γ. Παπάζογλου, Ευάγγελος Καραμανωλάκης (Εθν. Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών)
Αναγόρευση  Υπεράσπιση 22 Νοεμβρίου 2019, Ορκωμοσία 31 Ιουλίου 2020

Φλώρος Φλούρος  (2019)

Τίτλος Διατριβής Energy Security in the East Mediterranean Region: A Threat or an Opportunity for Countries’ National Security? A Comparative Analysis-The Cases of Cyprus and Israel
Επιβλέπων Καθηγητής Σωτήρης Ρούσσος
Μέλη Τριμελούς Παντελής Σκλιάς, Σπύρος Ρουκανάς (Παν/μιο Πειραιώς)
Αναγόρευση  Υπεράσπιση 4 Οκτωβρίου 2019, Ορκωμοσία 26 Νοεμβρίου 2019

Ανδρέας Μασούρας (2019)

Τίτλος Διατριβής Η επιχειρηματικότητα και ανταγωνιστικότητα υπό το πρίσμα της θεσμικής ανάλυσης: Η περίπτωση της Κύπρου
Επιβλέπων Καθηγητής Εμμανουήλ Παπάζογλου
Μέλη Τριμελούς Σπύρος Ρουκανάς (Παν/μιο Πειραιώς), Γεώργιος Γαλανός (Παν/μιο Πειραιώς)
Αναγόρευση  Υπεράσπιση 23 Μαΐου 2019, Ορκωμοσία 5 Ιουνίου 2019

Βασιλική Μιχοπούλου (2019)

Με υποτροφία του ΙΣΝ «Ακαδημαϊκές Υποτροφίες Αριστείας στο πεδίο των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών στη μνήμη του Τζανέτου Αντύπα» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Τίτλος Διατριβής Η επιρροή των διεθνικών δικτύων συνηγορίας στη διεθνή πολιτική
Επιβλέπων Καθηγητής Νικόλαος Τζιφάκης
Μέλη Τριμελούς Αστέρης Χουλιάρας, Αντώνης Σκαμνάκης (Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης)
Αναγόρευση Υπεράσπιση 23 Μαΐου 2019, Ορκωμοσία 5 Ιουνίου 2019

Σωτήριος Μητραλέξης-Γεωργακάκος (2018)

Τίτλος Διατριβής Can the Underdogs Speak? Contemporary Greece’s ‘Subaltern’ Political Theories through the Lens of Critical Geopolitics and Post-secularism
Επιβλέπων Καθηγητής Αστέρης Χουλιάρας
Μέλη Τριμελούς Σωτήρης Βανδώρος, Δημήτριος Ροζάκης
Αναγόρευση Υπεράσπιση 3 Δεκεμβρίου 2018, Ορκωμοσία 5 Ιουνίου 2019

Δάφνη Αθανασούλη (2015)

Με υποτροφία από το πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

Τίτλος Διατριβής Συγκριτική ανάλυση της διαφθοράς και ανάπτυξης επιχειρήσεων στη Νότια Ευρώπη, την Ανατολική Ευρώπη και τη Κεντρική Ασία
Επιβλέπων Καθηγητής Παντελής Σκλιάς
Μέλη Τριμελούς Πύρρος Παπαδημητρίου, Ευάγγελος Δρυμπέτας (Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης)
Αναγόρευση Υπεράσπιση 19 Οκτωβρίου 2015, Ορκωμοσία 31 Μαΐου 2016

Αναστάσιος Βάλβης (2015)

Τίτλος Διατριβής Transboundary Freshwater Resources Management: Greece and its neighbors
Επιβλέπων Καθηγητής Παντελής Σκλιάς
Μέλη Τριμελούς Αστέρης Χουλιάρας, Αικατερίνη Λαζαρίδη (Χαροκόπειο Παν/μιο), Κωνσταντίνος Υφαντής (Εθν. Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών)
Αναγόρευση Υπεράσπιση 02 Δεκεμβρίου 2015, Ορκωμοσία 31 Μαΐου 2016

Γεώργιος Γαλατσίδας (2015)

Τίτλος Διατριβής Οικονομική θεωρία και ανάπτυξη: κράτος και αγορές σε περίοδο οικονομικής κρίσης
Επιβλέπων Καθηγητής Παντελής Σκλιας
Μέλη Τριμελούς Πύρρος Παπαδημητρίου, Μωυσής Σιδηρόπουλος (Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης)
Αναγόρευση Υπεράσπιση 15 Δεκεμβρίου 2014, Ορκωμοσία 23 Ιουνίου 2015

Βικτωρία Πιστικού (2015)

Τίτλος Διατριβής Economic Interdependence and National Security
Επιβλέπων Καθηγητής Παπαδημητρίου Πύρρος
Μέλη Τριμελούς Άγγελος Κότιος (Παν/μιο Πειραιώς), Ευστάθιος Τ. Φακιολάς
Αναγόρευση Υπεράσπιση 14 Δεκεμβρίου 2015, Ορκωμοσία 31 Μαΐου 2016

Ηλίας Τασόπουλος (2015)

Τίτλος Διατριβής Κρατική συγκρότηση, συστημικές πιέσεις και συμμαχίες στη Μέση Ανατολή (1979-1995). Οι περιπτώσεις των κρατών της Ιορδανίας, Συρίας, Σαουδικής Αραβίας.
Επιβλέπων Καθηγητής Σωτήρης Ρούσσος
Μέλη Τριμελούς Χαράλαμπος Παπσωτηρίου (Πάντειο Παν/μιο), Αστέριος Χουλιάρας
Αναγόρευση Υπεράσπιση 3 Μαρτίου 2015, Ορκωμοσία 23 Ιουνίου 2015

Ορέστης Βάθης (2014)

Τίτλος Διατριβής Reconsidering AidEffectiveness: Αn Assessment of NGO Peacebuilding Projects
Επιβλέπων Καθηγητής Αστέριος Χουλιάρας
Μέλη Τριμελούς Παντελής Σκλιας, Χρήστος Φραγκονικολόπουλος (Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης)
Αναγόρευση Υπεράσπιση 24 Νοεμβρίου 2014, Ορκωμοσία 18 Δεκεμβρίου 2014

Μαρίνα Ελευθεριάδου (2014)

Με υποτροφία από το πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

Τίτλος Διατριβής Ανταρτοπόλεμος και Διασυνοριακές Βάσεις (Safe Haven), Οι Διεθνείς Σχέσεις των Ασσύμετρων Συγκρούσεων
Επιβλέπων Καθηγητής Σωτήρης Ρούσσος
Μέλη Τριμελούς Αστέριος Χουλιάρας, Χαράλαμπος Παπασωτηρίου (Πάντειο Παν/μιο)
Αναγόρευση Υπεράσπιση 18 Ιουνίου 2014, Ορκωμοσία 18 Δεκεμβρίου 2014

Γιώργος Μαρής (2014)

Τίτλος Διατριβής H πολιτική οικονομία της Ευρωπαϊκής διακυβέρνησης και η Ο.Ν.Ε.
Επιβλέπων Καθηγητής Παντελής Σκλιας
Μέλη Τριμελούς Πύρρος Παπαδημητρίου, Νικήτας-Σπύρος Κουτσούκης
Αναγόρευση Υπεράσπιση 29 Ιανουαρίου 2014, Ορκωμοσία 19 Φεβρουαρίου 2014.

Βασιλική Πέτσα (2014)

Με υποτροφία από το πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

Τίτλος Διατριβής Πολιτική Βία, Τρόμος και Μνήμη στην Σύγχρονη Ελληνική και Ιταλική Λογοτεχνία
Επιβλέπων Καθηγητής Βασιλική Λαλαγιάννη
Μέλη Τριμελούς Ελένη Κουτριάνου (Τμ. Φιλολογίας – Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου), Μάνος Καραγιάννης (Παν/μιο Μακεδονίας)
Αναγόρευση Υπεράσπιση 27 Ιουνίου 2014, Ορκωμοσία 23 Ιουνίου 2015

Σοφία Καλαντζάκου (2013)

Τίτλος Διατριβής Rare Earths: China vs the World, A Case Study in the Geopolitics of Natural Resources in the 21st century
Γλώσσα Διατριβής Αγγλική
Επιβλέπων Καθηγητής Αστέριος Χουλιάρας
Μέλη Τριμελούς Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος (Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης), Ανδρέας Παπανδρέου (Εθν. Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών)
Αναγόρευση Υπεράσπιση 22 Απριλίου 2013, Ορκωμοσία 31 Μαΐου 2016

Θεοδώρα Σμάγαδη (2012)

Τίτλος Διατριβής Μισθολογικές Διαφορές και Παγκοσμιοποίηση: Οικονομικοί, Θεσμικοί και Ατομικοί Προδιοριστικοί Παράγοντες των Διαφορών στην Ελλάδα
Επιβλέπων Καθηγητής Πύρρος Παπαδημητρίου
Μέλη Τριμελούς Βασίλειος Πεσμαζόγλου, Παντελής Σκλιάς
Αναγόρευση Ορκωμοσία 30 Νοεμβρίου 2012

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Kursun Ozgur

Τίτλος Διατριβής Greek and Turkish Foreign Policy Towards the Western Balkans (2002-2017): A Comparative Analysis
Γλώσσα Διατριβής Αγγλική
Επιβλέπων Καθηγητής Νικόλαος Τζιφάκης
Μέλη Τριμελούς Αστέρης Χουλιάρας, Κωνσταντίνος Υφαντής (Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Vukadinovic Ana

Τίτλος Διατριβής New Donors in Southeastern Europe
Γλώσσα Διατριβής Αγγλική
Επιβλέπων Καθηγητής Αστέρης Χουλιάρας
Μέλη Τριμελούς Νικόλαος Τζιφάκης, Σωτήρης Πετρόπουλος

Διονύσιος Αναστασόπουλος

Τίτλος Διατριβής Οι Πολιτικές της ΕΕ έναντι των Ευάλωτων Κρατών (Fragile States). Αναζητώντας την Υπερεθνική και τη Διακυβερνητική τους Διάσταση
Επιβλέπων Καθηγητής Ευστάθιος Τ. Φακιολάς
Μέλη Τριμελούς Αστέρης Χουλιάρας, Δημήτριος Χρυσοχόου (Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Μιλτιάδης – Δημήτριος Βασιλόπουλος

Τίτλος Διατριβής Εργασιακή αδικία και επαναστατικό φαινόμενο: Εξαθλίωση και προσδοκίες σε μια ιστορική προοπτική
Επιβλέπων Καθηγητής Δημήτριος Ροζάκης
Μέλη Τριμελούς Σωτήριος Βανδώρος, Ευστάθιος Τ. Φακιολάς

Ηλίας Γαλάνης

Τίτλος Διατριβής The Declaration – Implementation gap in the regional cooperation organizations: Α three paradigms’ comparative study
Επιβλέπων Καθηγητής Αστέρης Χουλιάρας
Μέλη Τριμελούς Σωτήρης Ρούσσος, Νικόλαος Τζιφάκης

Παναγιώτης Γέροντας

Τίτλος Διατριβής Μνημονικοί τόποι, ιστορική ταυτότητα και πολιτισμική συνέχεια στο πλαίσιο της κουλτούρας του Πoλεμικού Ναυτικού
Επιβλέπων Καθηγητής Βασιλική Λαλαγιάννη
Μέλη Τριμελούς Νικόλαος Μανιτάκης (Εθν. Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών), Δημήτριος Ροζάκης

Ναυσικά Γιαννοπούλου

Τίτλος Διατριβής ΗΠΑ, Κίνα και Μέση Ανατολή (Σαουδική Αραβία και Κατάρ) μετά το 2001
Επιβλέπων Καθηγητής Σωτήριος Ρούσσος
Μέλη Τριμελούς Νικόλαος Τζιφάκης, Μαρίνα Ελευθεριάδου (Παν/μιο Νεάπολις Πάφου)

Μαγδαληνή Δασκαλοπούλου

Με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ, Υπ. Αριθμ.: 2016-ΕΣΠΑ-050-0502-5028)

Τίτλος Διατριβής Η Παγκόσμια Ειρήνη στην Εποχή της Παγκόσμιας Οικονομικής Κρίσης: Αναζητώντας ένα Υπόδειγμα Ειρηνικότητας
Επιβλέπων Καθηγητής Ευστάθιος Τ. Φακιολάς
Μέλη Τριμελούς Χρήστος Κόλλιας (Παν/μιο Θεσσαλίας), Αντώνιος Κάργας (Παν/μιο Δυτ. Αττικής)

Κωνσταντίνος Δουβής

Τίτλος Διατριβής The influence of management consultans in governance: Do we need more consultans for our education or more eduation for our consultans?
Επιβλέπων Καθηγητής Αστέριος Χουλιάρας
Μέλη Τριμελούς Ιωσήφ Πλυμάκης, Σωτήριος Πετρόπουλος

Αικατερίνη Ζαγορίτου

Τίτλος Διατριβής The formation and the building of the de facto state of Rojava (Northern Syria) and the role of the social movements in this state-like entity
Επιβλέπων Καθηγητής Σωτήρης Ρούσσος
Μέλη Τριμελούς Έφη Κάννερ (Εθν. Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών), Νικόλαος Ραπτόπουλος (Παν/μιο Πειραιώς)

Βασιλική Ζιάκα

Τίτλος Διατριβής Το σύνδρομο του εργασιακού εκφοβισμού σε περιβάλλον οικονομικής κρίσης
Επιβλέπων Καθηγητής Σωκράτης Κονιόρδος
Μέλη Τριμελούς Καρακιουλάφη Χριστίνα (Παν/μιο Κρήτης), Αντωνίου Σταμάτης – Αλέξανδρος (Εθν. Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών)

Ανδρέας Θεοφίλης

Τίτλος Διατριβής Upside and Downside Risks towards EU Defence Integration from a National Perspective: Τhe case of Greece
Επιβλέπων Καθηγητής Αντώνης Κλάψης
Μέλη Τριμελούς Αντώνιος Κάργας (Παν/μιο Δυτ. Αττικής), Κώστας Υφαντής (Πάντειο Παν/μιο)

Βασίλειος Θώδας

Τίτλος Διατριβής Ελλάδα και ύφεση στον ψυχρό πόλεμο: από την κρίση της Κούβας στην κρίση των ευρωπυραύλων (1962-1977): εξωτερική πολιτική και εσωτερικοί μετασχηματισμοί
Επιβλέπων Καθηγητής Κωνσταντίνα Μπότσιου (Παν/μιο Πειραιώς)
Μέλη Τριμελούς Χαράλαμπος Τσιλιώτης, Ευάνθης Χατζηβασιλείου (Εθν. Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών)

Ευαγγελία Ιγνατιάδου

Τίτλος Διατριβής Γυναικείες ταυτότητες και αναπαραστάσεις της γυναικείας υποκειμενικότητας μέσα από την αρθρογραφία, τις ταξιδιωτικές αφηγήσεις, τα ημερολόγια και το λογοτεχνικό έργο της Καλλιρρόης Σιγανού-Παρρέν
Επιβλέπων Καθηγητής Βασιλική Λαλαγιάννη
Μέλη Τριμελούς Σωτήρης Βανδώρος, Λουκία Ευθυμίου (Εθν. Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών)

Γεράσιμος-Ελευθέριος Ιλινόιου-Τσουρούφλης

Τίτλος Διατριβής Οι νέες μορφές απασχόλησης στην τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση. Η περίπτωση των ψηφιακών νομάδων στην Ελλάδα
Επιβλέπων Καθηγητής Πύρρος Παπαδημητρίου
Μέλη Τριμελούς Παντελής Σκλιάς, Χρύσανθος Τάσσης (Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης)

Παναγιώτης Καραλής

Τίτλος Διατριβής Ο Τεχνολογικός Μετασχηματισμός και η Επίδραση στην Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
Επιβλέπων Καθηγητής Πύρρος Παπαδημητρίου
Μέλη Τριμελούς Παντελής Σκλιάς, Μίλτος Σταμπούλης (Παν/μιο Μακεδονίας)

Γεώργιος Καραχάλιος

Τίτλος Διατριβής Μεταρρυθμιστικά μοντέλα των Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης (ΔΥΑ) για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας
Επιβλέπων Καθηγητής Πύρρος Παπαδημητρίου
Μέλη Τριμελούς Σήφης Πλυμάκης, Μίλτος Σταμπούλης (Παν/μιο Μακεδονίας)

Μαρία – Ορσαλία Κασιμάτη

Τίτλος Διατριβής Το επαναστατικό φαινόμενο υπό το πρίσμα της Πολιτικής Ψυχολογίας. Η Γαλλική Επανάσταση ως περίπτωση μελέτης
Επιβλέπων Καθηγητής Δημήτριος Ροζάκης
Μέλη Τριμελούς Σωτήριος Βανδώρος, Ευστάθιος Τ. Φακιολάς

Ελώνα Σοφία Ελεάνα Κιόσια Νίνιου

Τίτλος Διατριβής Η βιωσιμότητα του δημόσιου συστήματος υγείας: οι απαιτήσεις για την κυβερνητική λειτουργία και η συμβολή των ιδιωτικών χορηγιών
Επιβλέπων Καθηγητής  Μάνος Γ. Παπάζογλου
Μέλη Τριμελούς Αστέριος Χουλιάρας, Κυριάκος Σουλιώτης (Τμ. ΚκΕΠ, Παν/μιο Πελοποννήσου)

Δημήτριος Κολιόπουλος

Τίτλος Διατριβής Η Κυπριακή Δημοκρατία και η εξωτερική πολιτική της Σοβιετικής Ένωσης, 1960-1991
Επιβλέπων Καθηγητής Αντώνιος Κλάψης
Μέλη Τριμελούς Ευστάθιος Τ. Φακιολάς, Λυκούργος Κουρκουβέλας (Εθν. Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών)

Θεοφανή Κολλιάκου

Τίτλος Διατριβής Διοίκηση ολικής ποιότητας, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και αντιμετώπιση φαινομένων παθογένειας δημοσίου τομέα. Η περίπτωση της ΑΑΔΕ.
Επιβλέπων Καθηγητής Μάνος Γ. Παπάζογλου
Μέλη Τριμελούς Σήφης Πλυμάκης, Μαρία Ηλιάνα Πραβίτα (Εθν. Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών)

Μαριάννα  Κονδυλίδου

Τίτλος Διατριβής Επηρεάζει η Νέα Δημόσια Διοίκηση την αντίληψη για τη Διαφθορά; Μελέτη εφαρμογής ΑΑΔΕ
Επιβλέπων Καθηγητής Μάνος Γ. Παπάζογλου
Μέλη Τριμελούς Δημήτρης Σωτηρόπουλος (Εθν. Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών), Σήφης Πλυμάκης

Αικατερίνη  Κουζινού

Με υποτροφία του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (4η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες)

Τίτλος Διατριβής Το περιβάλλον και η τεχνολογία ως παράγοντες Πολιτικού Κινδύνου
Επιβλέπων Καθηγητής Ευστάθιος Τ. Φακιολάς
Μέλη Τριμελούς Κωνσταντίνος Χαζάκης (Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης), Αντώνιος Κάργας (Παν/μιο Δυτ. Αττικής)

Μαρία Ελένη Κουτσουβέλη

Τίτλος Διατριβής Το απόρρητο των επικοινωνιών και η διασφάλιση της προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων στην ψηφιακή εποχή
Επιβλέπων Καθηγητής Χαράλαμπος Τσιλιώτης
Μέλη Τριμελούς Σπυρίδων Βλαχόπουλος (Εθν. Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών), Μάνος Γ. Παπάζογλου

Κωνσταντίνος Λάσκος

Τίτλος Διατριβής Τεχνητή Νοημοσύνη και Εξωτερική Πολιτική: Θεωρίες Συνωμοσιών στις ΗΠΑ, Ρωσία και ΕΕ
Επιβλέπων Καθηγητής Ευστάθιος Τ. Φακιολάς
Μέλη Τριμελούς Αντώνιος Κάργας (Παν/μιο Δυτ. Αττικής), Κόλλιας Χρήστος (Παν/μιο Θεσσαλίας)

Ειρήνη Λεούδη

Τίτλος Διατριβής Energy Security in the Light of International Political Economy: USA Geopolitics
Επιβλέπων Καθηγητής Παντελής Σκλιάς
Μέλη Τριμελούς Σπυρίδων Ρουκανάς (Παν/μιο Πειραιώς), Φλώρος Φλούρος (Παν/μιο Νεάπολις, Κύπρος)

Μιχαήλ Μαγειρίας

Τίτλος Διατριβής Η εκπαίδευση ως εργαλείο πολιτικής στη Μακεδονία και την Ήπειρο από το 1870 έως το 1913
Επιβλέπων Καθηγητής Αντώνης Κλάψης
Μέλη Τριμελούς Μανόλης Κούμας (Εθν. Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών), Αθανάσιος Χρήστου (Παν/μιο Πελ/σου)

Ιωάννης Μαλισιόβας

Τίτλος Διατριβής Qualitative empirical research of the Evaluation Debate on the official Development Assistance (ODA) delivery by the European Union(EU): The cases of Egypt, South Africa and Sierra Leone
Επιβλέπων Καθηγητής Αστέρης Χουλιάρας
Μέλη Τριμελούς Ναπωλέων Μαραβέγιας (Εθν. Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών), Σωτήρης Πετρόπουλος

Γεωργία Μανωλοπούλου

Τίτλος Διατριβής Perceptions of cultural Diplomacy: A Comparing the views of state and non-state actors in Greece and Italy
Επιβλέπων Καθηγητής Αντώνης Κλάψης
Μέλη Τριμελούς Βασιλική Λαλαγιάννη, Χαράλαμπος Τσαρδανίδης (Παν/μιο Αιγαίου)

Σμαρώ Μπούρα

Με υποτροφία του ΙΣΝ «Ακαδημαϊκές Υποτροφίες Αριστείας στο πεδίο των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών στη μνήμη του Τζανέτου Αντύπα» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Τίτλος Διατριβής EU’s democracy & human rights promotion in the shake of the Arab Spring: a cross-case study approach
Επιβλέπων Καθηγητής Νικόλαος Τζιφάκης
Μέλη Τριμελούς Δημήτριος Μπούρης (Παν/μιο Άμστερνταμ), Ευστάθιος Τ. Φακιολάς

Αλέξανδρος Οικονομίδης

Τίτλος Διατριβής Ακροδεξιά και δυτική ταυτότητα στην Ελλάδα και στην Τουρκία μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου
Επιβλέπων Καθηγητής Σωτήρης Βανδώρος
Μέλη Τριμελούς Αντώνης Κλάψης, Ιωάννης Γρηγοριάδης (Bilkent University)

Αικατερίνη Οικονόμου

Τίτλος Διατριβής Διοικητική Μεταρρύθμιση και ανάπτυξη: Το Ελληνικό στοίχημα στη σκιά της κρίσης
Επιβλέπων Καθηγητής Εμμανουήλ Γ. Παπάζογλου
Μέλη Τριμελούς Παντελής Σκλιάς, Κωνσταντίνος Λάβδας (Παν/μιο Κρήτης)

Γεώργιος Ορφανός

Τίτλος Διατριβής Οι πρόσφυγες της Μικρασιατικής Καταστροφής στην Πελοπόννησο. Προέλευση, αποκατάσταση, εξέλιξη (1922-1972)
Επιβλέπων Καθηγητής Αντώνης Κλάψης
Μέλη Τριμελούς Σωκράτης Κονιόρδος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου (Εθν. Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών)

Χριστιάνα Παπαδοπούλου

Τίτλος Διατριβής Η Νατοϊκή Επέμβαση στο Κόσοβο και η Ελληνική Εξωτερική Πολιτική: Μια Ρεαλιστική Προσέγγιση
Επιβλέπων Καθηγητής Νικόλαος Τζιφάκης
Μέλη Τριμελούς Ευστάθιος Τ. Φακιολάς, Αριστοτέλης Τζιαμπίρης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς)

Φώτιος Παπαδόπουλος

Τίτλος Διατριβής Το φαινόμενο των «Μη Φιλελεύθερων Δημοκρατιών» (“Illiberal Demodracies”) υπό το πρίσμα του Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Επιβλέπων Καθηγητής Χαράλαμπος Τσιλιώτης
Μέλη Τριμελούς Αστέριος Πλιάκος (Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών), Ευστάθιος Τ. Φακιολάς

Νικόλαος Παπακώστας

Με υποτροφία του ΙΣΝ «Ακαδημαϊκές Υποτροφίες Αριστείας στο πεδίο των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών στη μνήμη του Τζανέτου Αντύπα.

Τίτλος Διατριβής EU Funding Framework and the Role of Civil Society as an Agent of Social Transformation»: Drawing from the Case of Athens
Επιβλέπων Καθηγητής Σωτήρης Πετρόπουλος
Μέλη Τριμελούς Αστέρης Χουλιάρας, Μαριλένα Σημίτη (Παν/μιο Πειραιώς)

Ασημίνα Παπαναστασίου

Τίτλος Διατριβής Η προστασία του κράτους δικαίου στην ΕΕ
Επιβλέπων Καθηγητής Χαράλαμπος Τσιλιώτης
Μέλη Τριμελούς Θεοδώρα Αντωνίου (Εθν. Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών), Τριανταφυλλιά Παπαδοπούλου (Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης)

Ιωάννης-Γιαννούλης Παπαοικονόμου

Τίτλος Διατριβής Η τζιχαντιστική τρομοκρατία ως κίνημα στην Ε.Ε και οι περιπτώσεις Ολλανδίας και Βελγίου
Επιβλέπων Καθηγητής Ευστάθιος Τ. Φακιολάς
Μέλη Τριμελούς Σωτήρης Ρούσσος, Αντώνιος Κάργας (Παν/μιο Δυτ. Αττικής)

Αθανάσιος Πέγκος

Τίτλος Διατριβής Παραδοσιακές μορφές πολέμου και πληροφοριακός πόλεμος. Δικτυοκεντρικές επιχειρήσεις στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις
Επιβλέπων Καθηγητής Ευστάθιος Τ.  Φακιολάς
Μέλη Τριμελούς Σωτήρης Ρούσσος, Ανδρέας Λιαρόπουλος (Παν/μιο Πειραιώς)

Αριστείδης Ραψωματιώτης

Τίτλος Διατριβής Η Δημιουργία αξίας στην ψηφιακή εποχή με τη χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών
Επιβλέπων Καθηγητής Πύρρος Παπαδημητρίου
Μέλη Τριμελούς Παντελής Σκλιάς, Γεώργιος Γαλάνος (Παν/μιο Πειραιώς)

Στυλιανή Ρούσσου

Τίτλος Διατριβής Η διαχείριση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας του Covid 19 και η Ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση
Επιβλέπων Καθηγητής Παναγιώτα Μανώλη
Μέλη Τριμελούς Παναγιώτης Λιαργκόβας (Παν/μιο Πελοποννήσου), Δημήτριος Κάτσικας (Εθν. Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών)

Ελένη Σγάντζου

Τίτλος Διατριβής Η επιλογή της Νομικής Βάσης και ο ρόλος των Νομικών Υπηρεσιών των θεσμικών οργάνων κατά τη νομοπαρασκευαστική ενωσιακή διαδικασία
Επιβλέπων Καθηγητής Ευαγγελία Ψυχογιοπούλου
Μέλη Τριμελούς Σπύρος Μπλαβούκος (Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών), Ιωάννης Παπαδόπουλος (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)

Νικόλαος Σίμος

Τίτλος Διατριβής Η συμβολή των ΜΚΟ, στην προοδευτική κοινωνική ένταξη των αιτούντων ασύλου στην ελληνική κοινωνία, για την περίοδο 2015-2020
Επιβλέπων Καθηγητής Σωτήρης Πετρόπουλος
Μέλη Τριμελούς Αστέρης Χουλιάρας, Απόστολος Παπαδόπουλος (Χαροκόπειο Παν/μιο)

Παναγιώτης Σκαλτσούνης

Τίτλος Διατριβής Η οικονομική άνοδος της Κίνας και η οικονομική της πολιτική στην Περιφέρεια της Αφρικανικής ηπείρου
Επιβλέπων Καθηγητής Σωτήρης Πετρόπουλος
Μέλη Τριμελούς Αστέρης Χουλιάρας, Χαράλαμπος Παπασωτηρίου (Πάντειο Παν/μιο)

Αντιγόνη Σκαράκη

Τίτλος Διατριβής Πολιτική Ηγεσία και Μεταρρύθμιση του Δημόσιου τομέα μετά το 2000
Επιβλέπων Καθηγητής Μάνος Γ. Παπάζογλου
Μέλη Τριμελούς Σωτήρης Ρούσσος, Σωτήρης Βανδώρος

Ειρήνη Σωτηρίου

Τίτλος Διατριβής Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης ( Shangai Cooperation Organization-SCO) ως Κοινότητα Ασφαλείας
Επιβλέπων Καθηγητής Ευστάθιος Τ. Φακιολάς
Μέλη Τριμελούς Χαράλαμπος Τσαρδανίδης (Παν/μιο Αιγαίου), Νικόλαος Τζιφάκης

Ιωάννης Τζιβάρας

Τίτλος Διατριβής Συγκριτική Επισκόπηση της Προστασίας των Θεμελιωδών Κοινωνικών-Αναδιανεμητικών Δικαιωμάτων στην έννομη τάξη της Ελλάδοσ, της Κύπρου, των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου
Επιβλέπων Καθηγητής Χαράλαμπος Τσιλιώτης
Μέλη Τριμελούς Κωνσταντίνος Τσιμάρας (Ευρωπαϊκό Παν/μιο Κύπρου), Αικατερίνη Ηλιάδου (Εθν. Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών)

Μάρθα Χούχλια

Τίτλος Διατριβής Το πολιτικό σύστημα της Κίνας και οι επιπτώσεις της μετεξέλιξης του σύμφωνα με το δυτικό πρότυπο
Επιβλέπων Καθηγητής Εμμανουήλ Γ. Παπάζογλου
Μέλη Τριμελούς Αστέρης Χουλιάρας, Παντελής Σκλιάς