Ερευνητικά και Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Περιεχόμενα

Informant Diasporas in EurAfrica for Legal Migration (IDEAL-Migration)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αστέρης Χουλιάρας, Καθηγητής.

Το έργο IDEAL-M, χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, αποσκοπεί στη γενικότερη ευαισθητοποίηση για τους κινδύνους που ενέχει η παράτυπη μετανάστευση και στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης σχετικά με την μετάβαση στην Ευρώπη, καθώς επίσης στην ενημέρωση σχετικά με τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν όταν κάποιος εισέρχεται παράτυπα στις Ευρωπαϊκές χώρες-υποδοχής. Το έργο IDEAL-M επικεντρώνεται στη Σενεγάλη ως μία σημαντική χώρα προέλευσης μεταναστευτικών ροών στην Ευρώπη με απώτερο σκοπό την ενημέρωση των Σενεγαλέζων για τα οφέλη της νόμιμης εισόδου στην Ευρώπη μέσω της κινητοποίησης της Αφρικανικής Διασποράς στην Ευρώπη και μέσω της διεξαγωγής σχετικής καμπάνιας ενημέρωσης στη Σενεγάλη.

Σύμπραξη: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Leader) – Ελλάδα, Providers of Social Responses to the Development (PRSD) – Πορτογαλία, African Media Association Malta (AMAM) – Μάλτα, Migrafrica – Γερμανία, Universidad Autónoma de Madrid (UAM) – Ισπανία, Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών – Ελλάδα, Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (E.E.T.A.A.) – Ελλάδα

Ιστοσελίδα Προγράμματος[☍]

Ages of Marathon – Τ1ΕΔΚ-04639

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Νικήτας-Σπύρος Κουτσούκης, Αναπληρωτής Καθηγητής.

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός εξειδικευμένου Ψηφιακού Παιγνίου με θέμα τον Κλασικό Μαραθώνα της Αθήνας. Το Παίγνιο αναπτύσσεται στο πλαίσιο μιας ειδικά σχεδιασμένης πλατφόρμας πολύπλευρων συνεργειών και θα είναι διαθέσιμο μέσω Internet και δημοφιλών κινητών συσκευών. Έχει δε τους εξής βασικούς στόχους:

 • να παρακινήσει και να υποστηρίξει την προετοιμασία των αθλητών για τον αγώνα,
 • να αυξήσει τις γνώσεις τους για την ιστορία του Μαραθωνίου μέχρι σήμερα
 • να βοηθήσει την επικοινωνικοποίηση και κοινωνικοποίηση της εμπειρία με συγγενείς και φίλους,
 • να οργανώσει συνέργειες με θεσμούς ή φορείς συνδεόμενους με το Μαραθώνιο προωθώντας και ενισχύοντας την αναπτυξιακή συνεισφορά του στον αθλητικό, πολιτιστικό, τουριστικό, οικονομικό και  κοινωνικό πεδίο και,
 • να αναδείξει τη συμμετοχή στον αγώνα ως μοναδική και εποικοδομητική εμπειρία ζωής.

EU Middle East Network In Action (EUMENIA)
Το Δίκτυο Ευρωπαϊκή Ένωση-Μέση Ανατολή σε Δράση

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Νικόλαος Τζιφάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής.

Το EUMENIA είναι ένα Jean Monnet Δίκτυο και αποτελείται από επτά ακόμη πανεπιστημιακά ιδρύματα: Tο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στην Ελλάδα, το Istituto Affari Internazionali στην Ιταλία, το Πανεπιστήμιο Roskilde στη Δανία, το Πανεπιστήμιο BirZeit στην Παλεστίνη, το Πανεπιστήμιο Yasar στην Τουρκία, το Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο της Βηρυτού στο Λίβανο και το Πανεπιστήμιο της Ιορδανίας στην Ιορδανία.

Η λογική αυτής της διαθεματικής συνεργασίας είναι να ενθαρρύνει την ανταλλαγή καλών ακαδημαϊκών πρακτικών, να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στη χάραξη πολιτικής και τον ακαδημαϊκό κόσμο και να δημιουργήσει μία διακρατική, θεματική ερευνητική ομάδα.

Ιστοσελίδα Προγράμματος[☍]

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πρόγραμμα “Θαλής ΙΙ”: Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση Ελληνικών Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αστέρης Χουλιάρας, Καθηγητής.

Το πρόγραμμα “ΘΑΛΗΣ ΙΙ: Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση Ελληνικών ΜΚΟ”έχει διάρκεια δύο ετών και υλοποιείται από το τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με τη ΜΚΟ HIGGS.Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πέντε Κοινωφελή Ιδρύματα: ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη, Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση.  Στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Πρώτον, να συνεχίσει τη χαρτογράφηση του χώρου των ελληνικών ΜΚΟ, προσφέροντας σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (ΜΚΟ, χρηματοδότες, εθελοντές, ερευνητές, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, την ευρύτερη κοινή γνώμη κλπ.) μια πλήρη και αντικειμενική εικόνα του χώρου.
 • Δεύτερον, να επαναλάβει την αξιολόγηση των ελληνικών ΜΚΟ για τα επόμενα χρόνια έτσι ώστε να επεκταθεί ο θεσμός και να δημιουργηθούν περαιτέρω κίνητρα για τη βελτίωση του τρόπου οργάνωσης (υπό όρους αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και λογοδοσίας) αλλά και διαφάνειας του χώρου.
 • Τρίτον, να εντάξει στη διαδικασία αξιολόγησης και την ποιοτική διάσταση της δράσης των ΜΚΟ στην Ελλάδα.
 • Τέταρτον, να διερευνήσει τις δυνατότητες βελτίωσης της αξιοπιστίας των ΜΚΟ στην Ελλάδα.
 • Πέμπτο, να  προωθήσει τον εθελοντισμό, να διευρύνει τις χορηγίες και δωρεές,  αλλά και ενθαρρύνει τις οργανωμένες πρωτοβουλίες αλληλεγγύης σε μια δύσκολη συγκυρία για τη χώρα.

Ιστοσελίδα Προγράμματος[☍]

“Οι Επιδράσεις της Προσφυγικής Κρίσης στις Ελληνικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις”

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αστέρης Χουλιάρας, Καθηγητής.

Το συγκεκριμένο ερευνητικό έργο στοχεύει στο να αναδείξει τις επιδράσεις, θετικές και αρνητικές, της τρέχουσας προσφυγικής κρίσης στο οικοσύστημα των ΜΚΟ στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα σκοπεύει να δώσει απαντήσεις στα κάτωθι ερωτήματα:

 • Πώς επηρεάστηκαν τα βασικά στοιχεία του οικοσυστήματος; (αριθμός, μέγεθος, προσωπικό, εθελοντές, χρηματοδοτήσεις, κ.ά)
 • Πώς επηρεάστηκε ο τρόπος λειτουργίας των ΜΚΟ στην Ελλάδα; (τρόποι οργάνωσης, ποιότητα προσωπικού και εθελοντών, δυνατότητες, δικτύωση, κλπ.)
 • Πώς επηρεάστηκαν οι σχέσεις ΜΚΟ-ελληνικής πολιτείας; (θεσμικό πλαίσιο, συντονισμός, διευκολύνσεις, κλπ.)

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020

AMIF-2016-AG-INTE-01 «ARTS TOGETHER»
Εντάσσοντας παιδιά-μετανάστες στα σχολεία μέσω καλλιτεχνικής έκφρασης

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αστέρης Χουλιάρας, Καθηγητής.

Το Arts Together αποσκοπεί στην ανάπτυξη και τη δοκιμή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος βασισμένου σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες και συνεργατικές προσεγγίσεις που θα χρησιμοποιηθούν για να εφοδιάσουν τους δασκάλους με δεξιότητες κατάλληλες για τη διαχείριση του πολιτισμικού πλουραλισμού, την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης και σεβασμού ανάμεσα στους μαθητές τους και στη βελτίωση των εκπαιδευτικών επιδόσεων των παιδιών μεταναστών. Οι δράσεις θα έχουν άμεσα ωφελούμενους παιδιά μεταναστευτικής καταγωγής και θα δημιουργήσουν ένα συνεργατικό χώρο με παιδιά των χωρών υποδοχής, με την υπέρβαση γλωσσικών και πολιτισμικών εμποδίων. Οι στόχοι θα προωθηθούν με τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με εκπαιδευτικούς οργανισμούς και δημόσιες αρχές, παράγοντας προτάσεις πολιτικής σε κεντρικό επίπεδο και σε επίπεδο σχολικών μονάδων.

Ιστοσελίδα Προγράμματος[☍]

Ενότητα Jean Monnet “European-focused Policy Analytics – EuroPolA”

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Νικήτας-Σπύρος Κουτσούκης, Αναπληρωτής Καθηγητής.

Η Ενότητα Jean Monnet (JMM) “EuroPolA” αφορά σε πανεπιστημιακού επιπέδου εκπαίδευση στην ανάλυση δεδομένων για δημόσιες πολιτικές, με έμφαση στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απώτερος στόχος είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου στην ανάλυση δεδομένων δημοσίων πολιτικών που συνδυάζει (α) ανάλυση περιεχομένου δημοσίων πολιτικών, (β) τεχνικές ανάλυσης δεδομένων και (γ) δεξιότητες λογισμικού για την ανάκτηση και ανάλυση των δεδομένων. Η EuroPolA εστιάζει στους εξής τομείς πολιτικής:

 •  «Εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ»
 •  «Περιφερειακή ανάπτυξη της ΕΕ»
Χρηματοδότηση: Erasmus+ Jean Monnet Modules (575013-EPP-1-2016-1-EL-EPPJMO-MODULE)  Ενότητα

«ATSIV»
Προωθώντας τον Τρίτο Τομέα μέσω της Καινοτομίας και της Αλλαγής (Εrasmus+)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αστέρης Χουλιάρας, Καθηγητής.

Το ATSIV είναι ένα έργο Erasmus+ που επιδιώκει να συμβάλλει στην ενίσχυση των ικανοτήτων της οργανωμένης κοινωνίας πολιτών σε τέσσερις χώρες (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Πολωνία). Ιδιαίτερα επιδιώκει τη διερεύνηση των αναγκών σε δεξιότητες του προσωπικού των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων και την εκπαίδευσή τους μέσω καινοτόμων e-learning μεθόδων με σκοπό την προώθηση της αποτελεσματικότερης συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, την ενίσχυση της διεθνικής συνεργασίας αλλά και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.

Ιστοσελίδα Προγράμματος[☍]

«Blend-IN» (Erasmus+)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αστέρης Χουλιάρας, Καθηγητής.

Το πρόγραμμα Blend-IN στοχεύει στην προώθηση της ανοχής, της πολυπολιτισμικότητας και της διαπολιτισμικής μάθησης στις ευρωπαϊκές τοπικές κοινωνίες, με θετικές αλλαγές για διάφορες κοινωνικές ομάδες. Το έργο προωθεί την εκπαίδευση για τη νεολαία, έχοντας ως στόχο να βοηθήσει στην ανάπτυξη υψηλού εκπαιδευτικού υλικού για νέους εργαζόμενους σε κοινωφελείς οργανώσεις. Υπό αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα Blend-IN θα συγκεντρώσει και θα εκπαιδεύσει νέους, παρέχοντάς τους τα απαραίτητα εργαλεία και τεχνογνωσία ώστε να εμπνεύσουν τις τοπικές κοινωνίες. Η δράση θα πραγματοποιηθεί μέσω ενός διαδραστικού παιχνιδιού κατάρτισης και κινητικότητας των νέων, ώστε να αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους με σκοπό να παρέχουν πρακτικές δεξιότητες και γνώσεις σχετικά με τον τρόπο πλοήγησης στον «δυναμικό χάρτη ανοχής και πολυπολιτισμικότητας» στην Ευρώπη.

Ιστοσελίδα Προγράμματος[☍]

Εργαστήρι πολιτικής: Μέτρα και προτάσεις πολιτικής για τη συμμετοχή των νέων στο νέο θεσμικό πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Νικήτας-Σπύρος Κουτσούκης, Αναπληρωτής Καθηγητής.

Η ανάδειξη ενός Μοντέλου Συμμετοχής των Νέων στο νέο θεσμικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως διαμορφώνεται πλέον με τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ.  Σε αυτό το πλαίσιο επιμέρους στόχοι αφορούν την εκπόνηση και  υποβολή σχεδίων δράσης για τη συμμετοχή των νέων στα κοινά, στις τοπικές και περιφερειακές αρχές.

Χρηματοδότηση: YouthLink GR-13-34-2010-R5

Πρόγραμμα «Θαλής» – Αξιολόγηση Ελληνικών Mη Kυβερνητικών Oργανώσεων

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αστέρης Χουλιάρας, Καθηγητής.

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι (1) η μελέτη της οργανωμένης κοινωνίας πολιτών στην Ελλάδα, (2) η ανάλυση διαφορετικών μεθόδων αξιολόγησης Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που χρησιμοποιούνται διεθνώς και η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, (3) η αξιολόγηση των ελληνικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων σύμφωνα με διαφορετικά κριτήρια (λογοδοσία, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα κλπ.) με τη δημιουργία ενός Δείκτη Αξιοπιστίας και (4) η ανάπτυξη μιας σειράς από προτάσεις πολιτικής. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ερευνητές από 9 πανεπιστήμια και 3 ερευνητικά κέντρα από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινωνικο Ταμείο - Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωαπϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ιστοσελίδα Προγράμματος [☍]

Έδρα Jean Monnet: Σχέσεις Ε.Ε. με το Λιγότερο Αναπτυγμένο Κόσμο

Κάτοχος της Έδρας Jean Monnet: Αστέρης Χουλιάρας, Καθηγητής.

H Έδρα Jean Monnet είναι ένα διεπιστημονικό διδακτικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Πρόγραμμα της Έδρας αφορά διδασκαλία και έρευνα πάνω στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ με λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες αλλά και χώρες σε διαδικασία μεταπολεμικής ανασυγκρότησης στην Αφρική, την Ανατολική Ασία και τα Δυτικά Βαλκάνια. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει διδασκαλία δύο προπτυχιακών μαθημάτων και τριών μεταπτυχιακών σεμιναρίων, την έρευνα, την οργάνωση διεθνών συνεδρίων, την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και ενημερωτικές εκδηλώσεις.

Ιστοσελίδα Προγράμματος[☍]

Πρόγραμμα Ηράκλειτος

Το Πρόγραμμα Ηράκλειτος (ΕΣΠΑ 2007-2013) παρέχει υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες για την εκπόνηση της διατριβής τους. Στα πλαίσια του προγράμματος Ηράκλειτος ΙΙ, χρηματοδοτείται η διδακτορική έρευνα των παρακάτω φοιτητριών του Τμήματος (αλφαβητικά):

 1. Δάφνη Αθανασούλη
  Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: “Συγκριτική ανάλυση της διαφθοράς και ανάπτυξης επιχειρήσεων στη Νότια Ευρώπη, την Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία
  Χρονική Διάρκεια υποτροφίας: 01/09/2010 – 31/08/2013
  Επιβλέπων καθηγητής: Παντελής Σκλιας
 2. Μαρίνα Ελευθεριάδου
  Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: “Ανταρτοπόλεμος και Διασυνοριακές Βάσεις (Safe Haven), Οι Διεθνείς Σχέσεις των Ασσύμετρων Συγκρούσεων
  Χρονική Διάρκεια υποτροφίας: 01/09/2010 – 31/08/2013
  Επιβλέπων καθηγητής: Σωτήρης Ρούσσος
 3. Βασιλική Πέτσα
  Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: “Πολιτική βία, τρόμος και μνήμη στη σύγχρονη ελληνική και ιταλική λογοτεχνία
  Χρονική Διάρκεια υποτροφίας: 01/09/2010 – 31/08/2013
  Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Βασιλική Λαλαγιάννη

 

ΕΟΧ GR07/3694  «PARTICIPATORY ACTION RESEARCH TO ADDRESS UN-UNDER EMPLOYMENT AT THE LOCAL LEVEL»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παντελής Σκλιάς, Καθηγητής.

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και το Work Research Institute (AFI), Oslo and Akershus University College of Applied Sciences (HiOA)της Νορβηγίας υλοποιεί το ερευνητικό έργο με τιτλο «Έρευνα συμμετοχικής δράσης για την αντιμετώπιση της ανεργίας και υποαπασχόλησης στο τοπικό επίπεδο» στο πλαίσιο της πράξης «Έρευνα Συμμετοχικής Δράσης για την Αντιμετώπιση της Ανεργίας και Υποαπασχόλησης στο Τοπικό Επίπεδο » το οποίο συγχρηματοδοτείται από το  Χρηματοδοτικό Μηχανισμό (XΜ) Του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) Περιόδου 2009 – 2014.

Βασικός στόχος του Προγράμματος αποτελεί (α) η θεώρηση του τοπικού εργατικού πλεονάσματος (ανέργων και υποαπασχολούμενων) ως χωρικά ενσωματωμένου αποθέματος γνώσης, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, πολύτιμου για την ανάπτυξη και (β) η κατάδειξη πως το πρόβλημα της υποαπασχόλησης και της ανεργίας αφορά το σύνολο της κοινότητας και απαιτεί τον από-τα-κάτω συντονισμό όλων των παραγόντων της (εργαζομένων/ανέργων, επιχειρήσεων, θεσμικών φορέων κ.ά.) για την ανάκτηση του δικαιώματος στην εργασία και την αναβάθμιση των τοπικών αναπτυξιακών δομών. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης που θα διεξαχθεί θα τροφοδοτήσουν συμμετοχική έρευνα δράσης (participatory action research) με σκοπό την κινητοποίηση του εργατικού δυναμικού, των επιχειρήσεων και άλλων τοπικών φορέων στην ανάπτυξη στρατηγικών ολοκληρωμένης αξιοποίησης του ανθρώπινου κεφαλαίου για τη βιώσιμη τοπική ανάκαμψη.

Ιστοσελίδα Προγράμματος [☍]

ΕΟΧ GR07/3546  «DIVERSITY, INEQUALITIES AND SOCIAL INCLUSION»
Overcoming Barriers to a Multicultural Society

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αστέρης Χουλιάρας, Καθηγητής.

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών και το Σύνδεσμο Ανωνύμων Εταιρειών & ΕΠΕ υλοποιεί το ερευνητικό έργο «Εξαλείφοντας τα εμπόδια προς μια πολυπολιτισμική κοινωνία» το οποίο συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου στο πλαίσιο του προγράμματος «Διαφορετικότητα, Ανισότητες και Κοινωνική Ενσωμάτωση – Ακαδημαϊκή Έρευνα στους Τομείς Προτεραιότητας».

Στόχος του έργου είναι ο εντοπισμός των επίσημων και άτυπων μορφών εμποδίων που αποτρέπουν τους μετανάστες στην Ελλάδα να αναπτύξουν πλήρως τις δυνατότητές τους οι οποίες μπορούν να εμπλουτίσουν την ελληνική κοινωνία και οικονομία ως προς την καινοτομία, τη διάδοση ιδεών και την ενίσχυση των διασυνοριακών σχέσεων μέσω διακρατικών δικτύων. Η έρευνα εστιάζει στην ανάδειξη των βασικών αιτίων «σπατάλης εγκεφάλων» (brain waste) όσον αφορά στους μετανάστες ενώ ταυτόχρονα προσδιορίζει τους παράγοντες που εμποδίζουν την πολυπολιτισμικότητα εντός της ελληνικής κοινωνίας. Το έργο θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση προτάσεων πολιτικής με σκοπό την προώθηση της πολυπολιτισμικότητας στην Ελλάδα.

Ιστοσελίδα Προγράμματος[☍]