Ερευνητικά και Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Περιεχόμενα

Ερευνητικό Πρόγραμμα “Social Impact Manager (SIM)”, Erasmus+ (EDU-2022-PI-ALL-INNO)

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Πύρρος Παπαδημητρίου, Καθηγητής.

Κύριος Συντονιστής: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Εταίροι: Σύμπραξη δεκατεσσάρων εταίρων από έξι χώρες: Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Αυστρία, Κροατία, Βέλγιο, Ιρλανδία.

Περίοδος Υλοποίησης: 2023-2026

Σκοπό του έργου SIM αποτελεί η σταδιακή μεταβολή των στάσεων και των αντιλήψεων της κοινωνίας ως προς την έννοια της κοινωνικής αξίας, δημιουργώντας συνθήκες που όλο και περισσότερο η επίκληση της κοινωνικής αξίας και του κοινωνικού αντικτύπου, θα αποτελεί προϋπόθεση για την υλοποίηση δράσεων, πρωτοβουλιών και επενδύσεων. Ο όρος κοινωνικός αντίκτυπος χρησιμοποιείται εναλλακτικά με τον όρο κοινωνικό αποτέλεσμα ή κοινωνική ωφέλεια. Στο πλαίσιο αυτό το έργο SIM επιδιώκει την καθιέρωση του ρόλου του Διαχειριστή Κοινωνικού Αντίκτυπου – Social Impact Manager, ως ένα νέο επάγγελμα που θα προσδιορίζει τις αξίες που δημιουργούνται από τη διάθεση κεφαλαίων, δημιουργώντας παράλληλα ένα αποτελεσματικότερο σύστημα κοινωνικού ελέγχου. Η εκ των προτέρων εκτίμηση της κοινωνικής απόδοσης συμβάλλει α) σε μία ολιστική προσέγγιση της αξίας από την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική πλευρά, β) στην παροχή αξιόπιστης και ουσιαστικής πληροφόρησης μέσω αριθμητικών αποτελεσμάτων, για την  αποτελεσματικότητα των ενεργειών, γ) στη βελτίωση της αξιολογικής ικανότητας όλων όσων επηρεάζονται από την υλοποίηση έργων, δράσεων και επενδύσεων, δ) στη σταδιακή μεταβολή των στάσεων και αντιλήψεων ως προς το τι θεωρείται κοινωνικά επωφελές και ε) στη βελτίωση της αποδοτικότητας/αποτελεσματικότητας ως προς το κόστος και το χρόνο υλοποίησης.

Περισσότερες πληροφορίες[☍]

Ερευνητικό Πρόγραμμα “Improving VET Distance Learning Through a Gamified
Asynchronous eLearning Methodology (d-ICT)”, Erasmus+ ΚΑ220-VET

Επιστημονικά Υπεύθυνος στο ΠΕΔιΣ: Δρ. Μαρία – Ελευθερία Γαλάνη.

Κύριος Συντονιστής: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Εταίροι: Σύμπραξη οκτώ εταίρων από επτά χώρες: Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Βέλγιο.

Περίοδος Υλοποίησης: 2021-2023

Βασικός στόχος του d-ICT είναι  η δημιουργία μιας καινοτόμου παιδαγωγικής μεθόδου στην ασύγχρονη επαγγελματική εκπαίδευση, που αποσκοπεί να προωθήσει την ελκυστική πλευρά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω της παιχνιδοποίησης. Ο Καθηγητής Νικήτας-Σπύρος Κουτσούκηςƚ εμπνεύστηκε την κεντρική ιδέα του προγράμματος και ήταν αρχικά ο επιστημονικός υπεύθυνος.

Περισσότερες πληροφορίες[☍]

Ερευνητικό Πρόγραμμα HORIZON 2020 KIDS4ALLL

Επιστημονικά Υπεύθυνος στο ΠΕΔιΣ: Αστέρης Χουλιάρας, Καθηγητής.

Κύριος συντονιστής: Universita Degli Studi Di Torino και συμμετοχή μιας σύμπραξης 17 εταίρων από 11 διαφορετικές χώρες (Βέλγιο, Βουλγαρία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισραήλ, Ιταλία, Μάλτα, Νορβηγία, Ισπανία, Τουρκία).
Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου είναι ο αναπληρωτής συντονιστής.

Στόχοι του Project KIDS4ALLL (Key Inclusive Development Strategies for a Lifelong Learning)

Το μεγάλο αυτό πρόγραμμα αφορά την εκπαίδευση που διευκολύνει την ένταξη παιδιών-μεταναστών (ιδιαίτερα ασυνόδευτων ανηλίκων, προσφύγων και αιτούντων άσυλο). Προβλέπει την ανάπτυξη ενός αριθμού καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων όπως μια KIDS Learning Platform καθώς και Learning Laboratories καθώς και την υλοποίηση ενός πλήθους δράσεων και εκδηλώσεων με κοινωφελείς οργανώσεις (στην Ελλάδα με την ΑΡΣΙΣ).

Περίοδος Υλοποίησης:  2021-2024

Περισσότερες πληροφορίες[☍]

Citizenship Engagement Through Economic Literacy Gamification in Adolescents “CETERIS PARIBUS” – Erasmus+ Programme

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σωτήρης Πετρόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής.

Σκοπός του CETERIS PARIBUS είναι η ενίσχυση της κατανόησης της οικονομικής θεωρίας και του αντίκτυπου των οικονομικών στην αντίληψή των πολιτών και ειδικά των νέων για τον κόσμο γύρω τους και τη θέση τους σε αυτόν ως ενεργοί πολίτες. Μέσω της ανάπτυξης ενός διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού, ενός εγχειριδίου για εργαζόμενους με νέους σχετικά με τον τρόπο προσέγγισης της οικονομικής εκπαίδευσης, καθώς και ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού ηλεκτρονικού παιχνιδιού, το έργο στοχεύει στη συμμετοχή νέων και εργαζομένων με νέους από όλη την Ευρώπη σε μια εξερεύνηση σημαντικών οικονομικών όρων και θεωριών, προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή τους σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες.

Έναρξη Προγράμματος: 01/04/2022  Λήξη Προγράμματος: 31/12/2023

Civic Debate Club

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σωτήρης Πετρόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής.

Το Civic Debate Club είναι ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των νέων όσον αφορά στην ενεργή συμμετοχή τους στα κοινά και την ενίσχυση της συμμετοχή τους σε πολιτικές και κοινωνικές δραστηριότητες μέσα από τη διαδικασία του διαλόγου. Το έργο στηρίζεται στην ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού υλικού το οποίο θα ενσωματώνει πρακτικές από τους ρητορικούς ομίλους και το οποίο θα προσαρμοστεί και θα είναι διαθέσιμο προς οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας. Το εκπαιδευτικό υλικό θα υποστηρίζει σημαντικά τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας στην προσπάθεια τους να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των νέων στα κοινά μέσω της συμμετοχής τους σε ρητορικούς ομίλους, ενώ παράλληλα θα λειτουργήσει ως βασικό εργαλείο στην προσπάθειά τους να διδάξουν στους νέους τις πρακτικές, τους κανόνες και τα μυστικά του πολιτικού διαλόγου. Ταυτόχρονα, θα βελτιώσει τις δεξιότητες των ίδιων των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας και θα διευκολύνει σημαντικά το έργο τους.

Έναρξη Προγράμματος: 01/11/2021 Λήξη Προγράμματος: 01/09/2023

Αποκρυπτογραφώντας τη διαμόρφωση της ελληνικής οικονομικής διπλωματίας προς τα Δυτικά Βαλκάνια (DEFORMGRWB)”, The London School of Economics and Political Science, Hellenic Observatory, H2020 Grants

Ακαδημαϊκός συντονιστής και ερευνητής: Νικόλαος Τζιφάκης, Καθηγητής. Ερευνήτρια: Ελευθερία Παναγιώτου, Ερευνήτρια Α’, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών.

Το έργο θα χαρτογραφήσει τις δημόσιες και ιδιωτικές οικονομικές διασυνδέσεις μεταξύ της Ελλάδας και των έξι χωρών των Δυτικών Βαλκανίων που δεν είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κόσοβο, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία και Σερβία). Στη συνέχεια, θα διερευνήσει πως λαμβάνονται υπόψη και επηρεάζουν την καταγραφή και ιεράρχηση των προτεραιοτήτων της ελληνικής οικονομικής διπλωματίας οι προτιμήσεις των διάφορων δημόσιων και ιδιωτικών δρώντων που συντηρούν αυτές τις διασυνδέσεις. Ο στόχος του έργου δεν είναι να αποτιμήσει την αποτελεσματικότητα της ελληνικής οικονομικής διπλωματίας. Αντιθέτως, το έργο επιδιώκει να αποκρυπτογραφήσει τη διαδικασία διαμόρφωσης των ελληνικών εθνικών προτιμήσεων ώστε να διαπιστώσει πως επικοινωνούνται και επεξεργάζονται οι επιμέρους προτιμήσεις διαφορετικών εθνικών δρώντων. Με τον τρόπο αυτό, το έργο φιλοδοξεί να διατυπώσει προτάσεις πολιτικής για τη βελτιστοποίηση του μηχανισμού λήψης αποφάσεων της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Περίοδος υλοποίησης: 1/9/2020-31/8/2021

Informant Diasporas in EurAfrica for Legal Migration (IDEAL-Migration)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αστέρης Χουλιάρας, Καθηγητής.

Το έργο IDEAL-M, χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, αποσκοπεί στη γενικότερη ευαισθητοποίηση για τους κινδύνους που ενέχει η παράτυπη μετανάστευση και στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης σχετικά με την μετάβαση στην Ευρώπη, καθώς επίσης στην ενημέρωση σχετικά με τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν όταν κάποιος εισέρχεται παράτυπα στις Ευρωπαϊκές χώρες-υποδοχής. Το έργο IDEAL-M επικεντρώνεται στη Σενεγάλη ως μία σημαντική χώρα προέλευσης μεταναστευτικών ροών στην Ευρώπη με απώτερο σκοπό την ενημέρωση των Σενεγαλέζων για τα οφέλη της νόμιμης εισόδου στην Ευρώπη μέσω της κινητοποίησης της Αφρικανικής Διασποράς στην Ευρώπη και μέσω της διεξαγωγής σχετικής καμπάνιας ενημέρωσης στη Σενεγάλη.

Σύμπραξη: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Leader) – Ελλάδα, Providers of Social Responses to the Development (PRSD) – Πορτογαλία, African Media Association Malta (AMAM) – Μάλτα, Migrafrica – Γερμανία, Universidad Autónoma de Madrid (UAM) – Ισπανία, Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών – Ελλάδα, Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (E.E.T.A.A.) – Ελλάδα

Ιστοσελίδα Προγράμματος[☍]

Ages of Marathon – Τ1ΕΔΚ-04639

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Νικήτας-Σπύρος Κουτσούκης(┼), Καθηγητής.

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός εξειδικευμένου Ψηφιακού Παιγνίου με θέμα τον Κλασικό Μαραθώνα της Αθήνας. Το Παίγνιο αναπτύσσεται στο πλαίσιο μιας ειδικά σχεδιασμένης πλατφόρμας πολύπλευρων συνεργειών και θα είναι διαθέσιμο μέσω Internet και δημοφιλών κινητών συσκευών. Έχει δε τους εξής βασικούς στόχους:

 • να παρακινήσει και να υποστηρίξει την προετοιμασία των αθλητών για τον αγώνα,
 • να αυξήσει τις γνώσεις τους για την ιστορία του Μαραθωνίου μέχρι σήμερα
 • να βοηθήσει την επικοινωνικοποίηση και κοινωνικοποίηση της εμπειρία με συγγενείς και φίλους,
 • να οργανώσει συνέργειες με θεσμούς ή φορείς συνδεόμενους με το Μαραθώνιο προωθώντας και ενισχύοντας την αναπτυξιακή συνεισφορά του στον αθλητικό, πολιτιστικό, τουριστικό, οικονομικό και  κοινωνικό πεδίο και,
 • να αναδείξει τη συμμετοχή στον αγώνα ως μοναδική και εποικοδομητική εμπειρία ζωής.

Πρόγραμμα “Θαλής ΙΙ”: Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση Ελληνικών Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αστέρης Χουλιάρας, Καθηγητής.

Το πρόγραμμα “ΘΑΛΗΣ ΙΙ: Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση Ελληνικών ΜΚΟ”έχει διάρκεια δύο ετών και υλοποιείται από το τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με τη ΜΚΟ HIGGS.Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πέντε Κοινωφελή Ιδρύματα: ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη, Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση.  Στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Πρώτον, να συνεχίσει τη χαρτογράφηση του χώρου των ελληνικών ΜΚΟ, προσφέροντας σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (ΜΚΟ, χρηματοδότες, εθελοντές, ερευνητές, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, την ευρύτερη κοινή γνώμη κλπ.) μια πλήρη και αντικειμενική εικόνα του χώρου.
 • Δεύτερον, να επαναλάβει την αξιολόγηση των ελληνικών ΜΚΟ για τα επόμενα χρόνια έτσι ώστε να επεκταθεί ο θεσμός και να δημιουργηθούν περαιτέρω κίνητρα για τη βελτίωση του τρόπου οργάνωσης (υπό όρους αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και λογοδοσίας) αλλά και διαφάνειας του χώρου.
 • Τρίτον, να εντάξει στη διαδικασία αξιολόγησης και την ποιοτική διάσταση της δράσης των ΜΚΟ στην Ελλάδα.
 • Τέταρτον, να διερευνήσει τις δυνατότητες βελτίωσης της αξιοπιστίας των ΜΚΟ στην Ελλάδα.
 • Πέμπτο, να  προωθήσει τον εθελοντισμό, να διευρύνει τις χορηγίες και δωρεές,  αλλά και ενθαρρύνει τις οργανωμένες πρωτοβουλίες αλληλεγγύης σε μια δύσκολη συγκυρία για τη χώρα.

Ιστοσελίδα Προγράμματος[☍]


Η Κινεζική Υψηλή Στρατηγική και η Ελλάδα, ΕΣΠΑ – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σωτήρης Πετρόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής.

Το ερευνητικό έργο εστιάζει στη μελέτη και ανάλυση της Υψηλής Στρατηγικής της Κίνας όπως εκφράζεται στις σχέσεις της με την Ελλάδα κατά την περίοδο από το 2006 μέχρι σήμερα. Η παρούσα έρευνα πρόκειται να διερευνήσει αν οι Σινο – Ελληνικές σχέσεις αποτελούν μέρος μιας Κινέζικης Υψηλής Στρατηγικής, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί στα βασικά θεσμικά κείμενα, ή αποτελούν μη συνεκτικές κινήσεις κυρίως εμπορικού / οικονομικού χαρακτήρα χωρίς συγκεκριμένη μεσο-μακροπρόθεσμη στρατηγική στόχευση.

Περίοδος Υλοποίησης: 03/03/2019 – 02/07/2021

Encouraging active citizenship and participation via empowerment of young EU citizens (EURVoice), Erasmus+ KA2

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σωτήρης Πετρόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής.

Το EURvoice είναι ένα φιλόδοξο ερευνητικό έργο για τη βελτίωση των δεξιοτήτων εργαζομένων με νέους καθώς και οργανώσεων νέων για την ενίσχυση της συμμετοχής στα κοινά νέων ανθρώπων. Το EURvoice στοχεύει να αυξήσει την γνώση των νέων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ενεργό πολιτειότητα και τις κοινωνικές πολιτικές δράσεις στις τοπικές τους κοινότητες.

Περίοδος Υλοποίησης: 01/06/2020-31/03/2022


Gamification of media and digital literacy for youth, Erasmus+ KA2, Ευρωπαϊκή Ένωση, Erasmus+, Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σωτήρης Πετρόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής.

Το gaMEfy αποτελεί ένα έρευνητικό το έργο το οποίο στοχεύει στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού εργαλείου για νέους ανθρώπους σχετικά με τον γραμματισμό στα ΜΜΕ, στηριζόμενο σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. Εστιάζει στο ζητούμενο των fake news και πως αυτά επηρεάζουν την κινητοποίηση των νέων ανθρώπων μέσα από τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού υλικού και τη διάχυσή του διαμέσου ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού υποστηριζόμενου από τεχνητή νοημοσύνη.

Περίοδος Υλοποίησης: 01/06/2020 – 31/01/2022


«Επισιτιστικές και ανθρωπιστικές κοινωφελείς οργανώσεις στην Ελλάδα: Συνεργασίες, δίκτυα γνώσεων και καινοτομία», Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020

Ακαδημαϊκός συντονιστής: Νικόλαος Τζιφάκης, Καθηγητής,
Αναπληρωτής ακαδημαϊκός συντονιστής: Αστέρης Χουλιάρας, Καθηγητής.
Υπότροφοι ερευνητές: Ορέστης Βάθης και Σμαρώ Μπούρα.

Την τελευταία δεκαετία παρατηρείται στην Ελλάδα σημαντική αύξηση της ανάγκης προσφοράς ανθρωπιστικών υπηρεσιών εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και των προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών. Στο πλαίσιο αυτό, οι κοινωφελείς οργανώσεις έχουν αναδειχθεί σε έναν από τους βασικούς πυλώνες της προσπάθειας αντιμετώπισης των αναγκών των ευάλωτων πληθυσμών.
Η προτεινόμενη έρευνα επιχειρεί να εξετάσει αν οι επισιτιστικές και ανθρωπιστικές κοινωφελείς οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα αναπτύσσουν συνέργειες με στόχο τη μεταφορά γνώσης, την ανάδειξη της καινοτομίας και γενικότερα την αύξηση της αποτελεσματικότητας της παρεχόμενης βοήθειας. Η έρευνα εξετάζει, επίσης, την αποτελεσματικότητα της βοήθειας σε είδος.
Γεωγραφικά, η έρευνα θα εστιάσει στις επισιτιστικές και ανθρωπιστικές κοινωφελείς οργανώσεις που αναπτύσσουν δράση στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και τη Μυτιλήνη. Μεθοδολογικά, η έρευνα θα στηριχθεί στη διατύπωση και έλεγχο υποθέσεων εργασίας, αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία και το αναλυτικό πλαίσιο της θεωρίας της εγγύτητας που αναπτύχθηκε στον κλάδο της Οικονομικής Γεωγραφίας. Από την ανάλυση των στοιχείων της έρευνας, θα προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα και προτάσεις πολιτικής για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της βοήθειας που προσφέρεται από επισιτιστικές και ανθρωπιστικές κοινωφελείς οργανώσεις.

Περίοδος υλοποίησης: 1/3/2020-31/5/2021


«Χριστιανικές κοινότητες και θρησκευτικός πλουραλισμός στη Μέση Ανατολή: Διεθνείς Σχέσεις και Θρησκεία στο γύρισμα του 20ου και του 21ου αιώνα» – «Για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σωτήριος Ρούσσος, Καθηγητής.

Εξέταση της επιρροής και της αλληλεπίδρασής των χριστιανικών κοινοτήτων στην Μέση Ανατολή με τον περιβάλλοντα κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό κόσμο και την εξακρίβωση των μοτίβων ανάπτυξης και συρρίκνωσης τους. Έρευνα σχετικά με τα διεθνή δίκτυά τους και την επίδρασή τους στην αναβίωση της θρησκείας ως τη πιο σημαντική μεταβλητή στη διεθνή πολιτική. Εξέταση του τρόπου με τον οποίο ο συνεχιζόμενος συριακός εμφύλιος πόλεμος και το πολιτικό χάος στο Ιράκ, υποδηλώνουν μια αυξανόμενη στρατιωτικοποίηση της θρησκευτικής ταυτότητας Σκιαγράφηση των αλλαγών στο συνταγματικό και νομικό πλαίσιο των διαφόρων χωρών σε σχέση με τις εξεγέρσεις ή/και με τις πολιτικές και κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές και μεταβάσεις στις εν λόγω χώρες.

Ιστοσελίδα Προγράμματος [☍]

Περίοδος υλοποίησης: Φεβρουάριος 2020- Φεβρουάριος 2023

“Voces y miradas literarias en femenino: Construyendo una sociedad europea inclusiva” /  FEMIN-UE

Συντονιστής Προγράμματος: Universidad Autonοma de Madrid.
Επιστημονικά Υπεύθυνη στο Τμήμα ΠΕΔιΣ και κύρια ερευνήτρια: Βασιλική Λαλαγιάννη, Καθηγήτρια.

Πρόκειται για ένα ερευνητικό πρόγραμμα  διεπιστημονικού χαρακτήρα που  χρηματοδοτείται από το Ministère espagnol de Science, Innovation et Universités και την Commission  και στο οποίο μετέχουν πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα από 7 ευρωπαϊκές χώρες. Koμβικές θεματικές έρευνας: Γυναικεία μετανάστευση στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, πολιτισμικές αναπαραστάσεις του μεταναστευτικού φαινομένου, νομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές  εκφάνσεις της ένταξης των μεταναστριών, κλπ.

Διάρκεια: 2020-2022


“Οι Επιδράσεις της Προσφυγικής Κρίσης στις Ελληνικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις”

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αστέρης Χουλιάρας, Καθηγητής.

Το συγκεκριμένο ερευνητικό έργο στοχεύει στο να αναδείξει τις επιδράσεις, θετικές και αρνητικές, της τρέχουσας προσφυγικής κρίσης στο οικοσύστημα των ΜΚΟ στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα σκοπεύει να δώσει απαντήσεις στα κάτωθι ερωτήματα:

 • Πώς επηρεάστηκαν τα βασικά στοιχεία του οικοσυστήματος; (αριθμός, μέγεθος, προσωπικό, εθελοντές, χρηματοδοτήσεις, κ.ά)
 • Πώς επηρεάστηκε ο τρόπος λειτουργίας των ΜΚΟ στην Ελλάδα; (τρόποι οργάνωσης, ποιότητα προσωπικού και εθελοντών, δυνατότητες, δικτύωση, κλπ.)
 • Πώς επηρεάστηκαν οι σχέσεις ΜΚΟ-ελληνικής πολιτείας; (θεσμικό πλαίσιο, συντονισμός, διευκολύνσεις, κλπ.)

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020

AMIF-2016-AG-INTE-01 «ARTS TOGETHER»
Εντάσσοντας παιδιά-μετανάστες στα σχολεία μέσω καλλιτεχνικής έκφρασης

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αστέρης Χουλιάρας, Καθηγητής.

Το Arts Together αποσκοπεί στην ανάπτυξη και τη δοκιμή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος βασισμένου σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες και συνεργατικές προσεγγίσεις που θα χρησιμοποιηθούν για να εφοδιάσουν τους δασκάλους με δεξιότητες κατάλληλες για τη διαχείριση του πολιτισμικού πλουραλισμού, την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης και σεβασμού ανάμεσα στους μαθητές τους και στη βελτίωση των εκπαιδευτικών επιδόσεων των παιδιών μεταναστών. Οι δράσεις θα έχουν άμεσα ωφελούμενους παιδιά μεταναστευτικής καταγωγής και θα δημιουργήσουν ένα συνεργατικό χώρο με παιδιά των χωρών υποδοχής, με την υπέρβαση γλωσσικών και πολιτισμικών εμποδίων. Οι στόχοι θα προωθηθούν με τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με εκπαιδευτικούς οργανισμούς και δημόσιες αρχές, παράγοντας προτάσεις πολιτικής σε κεντρικό επίπεδο και σε επίπεδο σχολικών μονάδων.

Ιστοσελίδα Προγράμματος[☍]

«ATSIV»
Προωθώντας τον Τρίτο Τομέα μέσω της Καινοτομίας και της Αλλαγής (Εrasmus+)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αστέρης Χουλιάρας, Καθηγητής.

Το ATSIV είναι ένα έργο Erasmus+ που επιδιώκει να συμβάλλει στην ενίσχυση των ικανοτήτων της οργανωμένης κοινωνίας πολιτών σε τέσσερις χώρες (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Πολωνία). Ιδιαίτερα επιδιώκει τη διερεύνηση των αναγκών σε δεξιότητες του προσωπικού των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων και την εκπαίδευσή τους μέσω καινοτόμων e-learning μεθόδων με σκοπό την προώθηση της αποτελεσματικότερης συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, την ενίσχυση της διεθνικής συνεργασίας αλλά και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.

Ιστοσελίδα Προγράμματος[☍]

«Blend-IN» (Erasmus+)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αστέρης Χουλιάρας, Καθηγητής.

Το πρόγραμμα Blend-IN στοχεύει στην προώθηση της ανοχής, της πολυπολιτισμικότητας και της διαπολιτισμικής μάθησης στις ευρωπαϊκές τοπικές κοινωνίες, με θετικές αλλαγές για διάφορες κοινωνικές ομάδες. Το έργο προωθεί την εκπαίδευση για τη νεολαία, έχοντας ως στόχο να βοηθήσει στην ανάπτυξη υψηλού εκπαιδευτικού υλικού για νέους εργαζόμενους σε κοινωφελείς οργανώσεις. Υπό αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα Blend-IN θα συγκεντρώσει και θα εκπαιδεύσει νέους, παρέχοντάς τους τα απαραίτητα εργαλεία και τεχνογνωσία ώστε να εμπνεύσουν τις τοπικές κοινωνίες. Η δράση θα πραγματοποιηθεί μέσω ενός διαδραστικού παιχνιδιού κατάρτισης και κινητικότητας των νέων, ώστε να αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους με σκοπό να παρέχουν πρακτικές δεξιότητες και γνώσεις σχετικά με τον τρόπο πλοήγησης στον «δυναμικό χάρτη ανοχής και πολυπολιτισμικότητας» στην Ευρώπη.

Εργαστήρι πολιτικής: Μέτρα και προτάσεις πολιτικής για τη συμμετοχή των νέων στο νέο θεσμικό πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Νικήτας-Σπύρος Κουτσούκης(┼), Καθηγητής.

Η ανάδειξη ενός Μοντέλου Συμμετοχής των Νέων στο νέο θεσμικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως διαμορφώνεται πλέον με τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ.  Σε αυτό το πλαίσιο επιμέρους στόχοι αφορούν την εκπόνηση και  υποβολή σχεδίων δράσης για τη συμμετοχή των νέων στα κοινά, στις τοπικές και περιφερειακές αρχές.

Χρηματοδότηση: YouthLink GR-13-34-2010-R5

Πρόγραμμα «Θαλής» – Αξιολόγηση Ελληνικών Mη Kυβερνητικών Oργανώσεων

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αστέρης Χουλιάρας, Καθηγητής.

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι (1) η μελέτη της οργανωμένης κοινωνίας πολιτών στην Ελλάδα, (2) η ανάλυση διαφορετικών μεθόδων αξιολόγησης Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που χρησιμοποιούνται διεθνώς και η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, (3) η αξιολόγηση των ελληνικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων σύμφωνα με διαφορετικά κριτήρια (λογοδοσία, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα κλπ.) με τη δημιουργία ενός Δείκτη Αξιοπιστίας και (4) η ανάπτυξη μιας σειράς από προτάσεις πολιτικής. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ερευνητές από 9 πανεπιστήμια και 3 ερευνητικά κέντρα από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινωνικο Ταμείο - Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωαπϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ιστοσελίδα Προγράμματος [☍]

Πρόγραμμα Ηράκλειτος

Το Πρόγραμμα Ηράκλειτος (ΕΣΠΑ 2007-2013) παρέχει υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες για την εκπόνηση της διατριβής τους. Στα πλαίσια του προγράμματος Ηράκλειτος ΙΙ, χρηματοδοτείται η διδακτορική έρευνα των παρακάτω φοιτητριών του Τμήματος (αλφαβητικά):

 1. Δάφνη Αθανασούλη
  Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: “Συγκριτική ανάλυση της διαφθοράς και ανάπτυξης επιχειρήσεων στη Νότια Ευρώπη, την Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία
  Χρονική Διάρκεια υποτροφίας: 01/09/2010 – 31/08/2013
  Επιβλέπων καθηγητής: Παντελής Σκλιας
 2. Μαρίνα Ελευθεριάδου
  Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: “Ανταρτοπόλεμος και Διασυνοριακές Βάσεις (Safe Haven), Οι Διεθνείς Σχέσεις των Ασσύμετρων Συγκρούσεων
  Χρονική Διάρκεια υποτροφίας: 01/09/2010 – 31/08/2013
  Επιβλέπων καθηγητής: Σωτήρης Ρούσσος
 3. Βασιλική Πέτσα
  Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: “Πολιτική βία, τρόμος και μνήμη στη σύγχρονη ελληνική και ιταλική λογοτεχνία
  Χρονική Διάρκεια υποτροφίας: 01/09/2010 – 31/08/2013
  Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Βασιλική Λαλαγιάννη

 

ΕΟΧ GR07/3694  «PARTICIPATORY ACTION RESEARCH TO ADDRESS UN-UNDER EMPLOYMENT AT THE LOCAL LEVEL»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παντελής Σκλιάς, Καθηγητής.

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και το Work Research Institute (AFI), Oslo and Akershus University College of Applied Sciences (HiOA)της Νορβηγίας υλοποιεί το ερευνητικό έργο με τιτλο «Έρευνα συμμετοχικής δράσης για την αντιμετώπιση της ανεργίας και υποαπασχόλησης στο τοπικό επίπεδο» στο πλαίσιο της πράξης «Έρευνα Συμμετοχικής Δράσης για την Αντιμετώπιση της Ανεργίας και Υποαπασχόλησης στο Τοπικό Επίπεδο » το οποίο συγχρηματοδοτείται από το  Χρηματοδοτικό Μηχανισμό (XΜ) Του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) Περιόδου 2009 – 2014.

Βασικός στόχος του Προγράμματος αποτελεί (α) η θεώρηση του τοπικού εργατικού πλεονάσματος (ανέργων και υποαπασχολούμενων) ως χωρικά ενσωματωμένου αποθέματος γνώσης, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, πολύτιμου για την ανάπτυξη και (β) η κατάδειξη πως το πρόβλημα της υποαπασχόλησης και της ανεργίας αφορά το σύνολο της κοινότητας και απαιτεί τον από-τα-κάτω συντονισμό όλων των παραγόντων της (εργαζομένων/ανέργων, επιχειρήσεων, θεσμικών φορέων κ.ά.) για την ανάκτηση του δικαιώματος στην εργασία και την αναβάθμιση των τοπικών αναπτυξιακών δομών. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης που θα διεξαχθεί θα τροφοδοτήσουν συμμετοχική έρευνα δράσης (participatory action research) με σκοπό την κινητοποίηση του εργατικού δυναμικού, των επιχειρήσεων και άλλων τοπικών φορέων στην ανάπτυξη στρατηγικών ολοκληρωμένης αξιοποίησης του ανθρώπινου κεφαλαίου για τη βιώσιμη τοπική ανάκαμψη.

Ιστοσελίδα Προγράμματος [☍]

ΕΟΧ GR07/3546  «DIVERSITY, INEQUALITIES AND SOCIAL INCLUSION»
Overcoming Barriers to a Multicultural Society

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αστέρης Χουλιάρας, Καθηγητής.

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών και το Σύνδεσμο Ανωνύμων Εταιρειών & ΕΠΕ υλοποιεί το ερευνητικό έργο «Εξαλείφοντας τα εμπόδια προς μια πολυπολιτισμική κοινωνία» το οποίο συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου στο πλαίσιο του προγράμματος «Διαφορετικότητα, Ανισότητες και Κοινωνική Ενσωμάτωση – Ακαδημαϊκή Έρευνα στους Τομείς Προτεραιότητας».

Στόχος του έργου είναι ο εντοπισμός των επίσημων και άτυπων μορφών εμποδίων που αποτρέπουν τους μετανάστες στην Ελλάδα να αναπτύξουν πλήρως τις δυνατότητές τους οι οποίες μπορούν να εμπλουτίσουν την ελληνική κοινωνία και οικονομία ως προς την καινοτομία, τη διάδοση ιδεών και την ενίσχυση των διασυνοριακών σχέσεων μέσω διακρατικών δικτύων. Η έρευνα εστιάζει στην ανάδειξη των βασικών αιτίων «σπατάλης εγκεφάλων» (brain waste) όσον αφορά στους μετανάστες ενώ ταυτόχρονα προσδιορίζει τους παράγοντες που εμποδίζουν την πολυπολιτισμικότητα εντός της ελληνικής κοινωνίας. Το έργο θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση προτάσεων πολιτικής με σκοπό την προώθηση της πολυπολιτισμικότητας στην Ελλάδα.

Ιστοσελίδα Προγράμματος[☍]