Επισκέπτες Ερευνητές και Μεταδιδακτορική Έρευνα

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕΔΙΣ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καλεί νέους επιστήμονες, κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε συναφές γνωστικό πεδίο με τους κλάδους της Πολιτικής Επιστήμης και των Διεθνών Σχέσεων, να υποβάλλουν αίτηση για θέσεις «Επισκέπτη Ερευνητή» (Visiting Research Fellow) στο Τμήμα.

Καθεστώς στο Τμήμα – Προνόμια: Οι Επισκέπτες Ερευνητές έχουν πλήρη πρόσβαση στις υπηρεσίες, τις υποδομές και τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου. Τους παρέχεται διεύθυνση e-mail, πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και συνδρομητικά περιοδικά και πρόσβαση στη βιβλιοθήκη και το εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών του Τμήματος.

Οι Επισκέπτες Ερευνητές αποτελούν ενεργό μέρος του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος και συμμετέχουν στην ακαδημαϊκή διαδικασία κάνοντας τουλάχιστον 1 εισήγηση σε μαθήματα του προπτυχιακού ή του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.

Διάρκεια: 12 μήνες ή περισσότερο αν αυτό απαιτείται για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης έρευνας.

Αμοιβή: Το Πανεπιστήμιο δεν προσφέρει χρηματική αμοιβή στους Επισκέπτες Ερευνητές. Ωστόσο, οι προσπάθειες Επισκεπτών Ερευνητών του τμήματος να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για την έρευνά τους μέσα από ερευνητικά προγράμματα θα υποστηριχθεί επιστημονικά από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.

Επισκέπτες Ερευνητές – ΚανονισμόςΣε μορφή PDF

Επισκέπτες Ερευνητές

Ρεϋμόνδος Πετρίδης

Ο κ. Ρεϋμόνδος Πετρίδης είναι διδάκτορας Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Επιστημών του New School University της Νέας Υόρκης. Η ερευνητική του πρόταση έχει θέμα: «Πολιτικο-στρατιωτικά πορίσματα της σκέψης των Παναγιώτη Κονδύλη και Κάρλ Σμιτ και αξιοποίησή στους στη χάραξη ενός γενικού πλαισίου εθνικής εξωτερικής πολιτικής σε περιόδους “έκτακτης ανάγκης”». Πρόκειται για επέκταση της έρευνας που ολοκλήρωσε στο Τμήμα κατά το ακαδ. έτος 2015-16 και αφορούσε στην αξιοποίηση των πολιτικο-στρατιωτικών πορισμάτων της σκέψης του Π.Κονδύλη για τη χάραξη ενός πλαισίου εθνικής και εξωτερικής πολιτικής, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη σημασία επιλεγμένων πορισμάτων της σκέψης του κ. Σμιτ.

Βασιλική Πέτσα

Με υποτροφία του ΙΚΥ (Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση – Ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών. Διάρκεια υποτροφίας/έρευνας: 2017-2019)

Επιβλέπουσα: Βασιλική Λαλαγιάννη

Η κα Πέτσα Βασιλική είναι διδάκτορας Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η ερευνητική της πρόταση θα διερευνήσει ζητήματα διαπολιτισμού και ταυτότητας στις αφηγήσεις ταξιδιών της πρόσφατης ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής υπό το πρίσμα του είδους της «ταινίας δρόμου» (road movie).

Νικόλαος Παπαναστασόπουλος

Ο κ. Παπαναστασόπουλος Νικόλαος είναι διδάκτορας Διεθνούς Πολιτικής του ΕΚΠΑ. Η ερευνητική πρόταση  αφορά την λήψη αποφάσεων και διαχείριση κρίσεων στην ελληνική εξωτερική και αμυντική πολιτική εμπλουτίζοντας την θεώρησή του με την προσέγγιση του «νεορεαλιστικού κονστρουκτιβισμού.

 Επισκέπτες Ερευνητές 2015 – 2016

Γεώργιος Αρχόντας

Ο κ. Αρχόντας Γεώργιος είναι διδάκτορας Πολιτικής Φιλοσοφίας του Παντείου Πανεπιστήμιου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών. Η ερευνητική του πρόταση έχει θέμα: «Το πρόβλημα του σχεδιασμού και της εφαρμογής θεσμικών μεταρρυθμίσεων που επιτρέπουν την ανάδυση και την βιώσιμη λειτουργία μηχανισμών αυθόρμητης τάξης σε πολιτικές κοινωνίες όπου αυτοί απουσιάζουν ή είναι ελλειμματικοί, στο πλαίσιο του χαγιεκιανού πολιτικού προγράμματος”.

Γεώργιος Μαρής

Ο κ. Μαρής είναι διδάκτορας Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η ερευνητική του πρόταση έχει θέμα: «Η Δημοκρατική Νομιμοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την διάρκεια της Κρίσης”.

Δημήτριος Βορτελίνος

Ο κ. Βορτελίνος Δημήτριος είναι διδάκτορας Οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η ερευνητική του πρόταση έχει θέμα: «Οι διασυνδέσεις του πολιτικού κινδύνου και της διαφθοράς στην Ελλάδα”.

Μαρίζα Γεωργάλου

Η κα Μαρίζα Γεωργάλου είναι διδάκτορας Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου του Lancaster. Η ερευνητική της πρόταση έχει θέμα: «Διαρροή εγκεφάλων και κοινωνικά μέσα”.

Πάνος Κολιαστάσης

Ο κ. Κολιαστάσης Πάνος είναι διδάκτορας Πολιτικών Επιστημών του Queen Mary University of London. Η ερευνητική του πρόταση έχει θέμα: «Οι παράγοντες διαμόρφωσης της εκλογικής συμπεριφοράς στις εκλογές για την ανάδειξη κομματικής ηγεσίας: οι περιπτώσεις του ΠΑΣΟΚ 2007 και της ΝΔ 2009”.

Ρεϋμόνδος Πετρίδης

Ο κ. Ρεϋμόνδος Πετρίδης είναι διδάκτορας Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Επιστημών του New School University της Νέας Υόρκης. Η ερευνητική του πρόταση έχει θέμα: «Οι έννοιες «του” Πολιτικού της ισχύος και του «μηχανισμού υιοθέτησης της σκοπιάς” στο έργο του Π.Κονδύλη και η αξιοποίηση της θεματικής τους ανάλυσης στο πλαίσιο της χάραξης μιας εθνικής στρατηγικής”.

Φωτεινή Παπουδάκη

Η κα Παπουδάκη Φωτεινή είναι διδάκτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Edimburgh. Η ερευνητική της πρόταση έχει θέμα: «Changing Greece: success stories of a society in crisis”.

Επισκέπτες Ερευνητές 2014 – 2015

Αλέξανδρος Ξενάκης

Ο κ. Ξενάκης Αλέξανδρος είναι διδάκτορας Φιλοσοφίας του Napier University του Edinburgh. Η ερευνητική του πρόταση έχει θέμα: «Καταγραφή και αποτίμηση των υφιστάμενων μεθοδολογιών εκλογικής παρατήρησης και αξιολόγησης των ηλεκτρονικών εκλογικών διαδικασιών”.

Ανέστης Παπαδόπουλος

Ο κ. Παπαδόπουλος Ανέστης είναι διδάκτορας του London School of Economics and Political Science. Η ερευνητική του πρόταση έχει θέμα: «Αξιολόγηση της επιρροής του Διεθνούς Δικαίου Ανταγωνισμού (International Competition Network) στη διαμόρφωση διεθνών κανόνων ανταγωνισμού”.

Γιώργος Ιωαννίδης

Ο κ. Ιωαννίδης Γιώργος είναι διδάκτορας Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η ερευνητική του πρόταση έχει θέμα: «Εκτίμηση εναλλακτικών δεικτών οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και ευημερίας για την ελληνική οικονομία την περίοδο 1974-2014”.

Ιωσήφ Πλυμάκης

Ο κ. Πλυμάκης Ιωσήφ είναι διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η ερευνητική του πρόταση έχει θέμα: «Στρατηγικός προγραμματισμός στη Ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση: τυπική συμμόρφωση ή μια μακρά κυοφορούσα μεταρρύθμιση;”.

Κωνσταντίνος Οικονόμου

Ο κ. Κωνσταντίνος Οικονόμου είναι διδάκτορας του Τμήματος Geography, Economy and Society Sector του Πανεπιστημίου του Cambridge. Η ερευνητική του πρόταση έχει θέμα «Μελέτη της ανάπτυξης και αλλαγής των ελληνικών επιχειρήσεων με τη χρήση αναπτυγμένων στατιστικών μεθόδων”.

Νικόλαος Λυμούρης

Ο κ. Λυμούρης Νικόλαος είναι διδάκτορας Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης του Παντείου Πανεπιστημίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών. Η ερευνητική του πρόταση έχει θέμα: «Extremist and Radical Right parties in Greece since 1974”.

Χρίστος Γκιώνης

Ο κ. Γκιώνης Χρίστος είναι διδάκτορας Διεθνούς Δικαίου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Η ερευνητική του πρόταση έχει θέμα: «Έλεγχος της θεωρίας του δημοσιονομικού ομοσπονδισμού (φεντεραλισμού): Η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης”.

Επισκέπτες Ερευνητές 2013 – 2014

Jennifer Clarke

H κα Jennifer Clarke είναι διδάκτορας του University of Kent at Canterbury με τίτλο «The education and training role of Refugee Community Organisations». Eχει εργαστεί ως επαγγελματικό προσωπικό ή εθελόντρια σε πολλές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εχει επίσης δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα. Η ερευνητική της πρόταση αφορά στη μελέτη της οργανωμένης κοινωνίας πολιτών στην Ελλάδα.

Βασίλης Σιταράς

Ο κ. Βασίλης Σιταράς είναι αριστούχος διδάκτωρ (2012) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα την εξέλιξη της βρετανικής αποτρεπτικής πολιτικής στον Ψυχρό Πόλεμο (ως το 1968). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται πλέον στην ενεργειακή ασφάλεια, περί της οποίας αποτελεί βασικό συνεργάτη του περ. Foreign Affairs (ελληνική έκδοση) Ως απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, εργάζεται από το 2003 στο Υπουργείο Εξωτερικών και σήμερα υπηρετεί στο Μπακού, συνεργαζόμενος στενά με τη Διπλωματική Ακαδημία του Αζερμπαϊτζάν-ADA (της οποίας έχει τελειώσει το Energy School). Η ερευνητική του πρόταση αφορά την ενεργειακή συνεργασία Ρωσίας-Κίνας μέσω των νέων αγωγών Φ/Α Altai και Power of Siberia.

Μαντώ Λαμπροπούλου

Η κα Μαντώ Λαμπροπούλου έχει εκπονήσει διδακτορική διατριβή με τίτλο «Μετασχηματισμοί του Δημόσιου Τομέα: Ιδιωτικοποίηση, Κοινή Ωφέλεια και Πολίτες» στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε ζητήματα ανάλυσης δημόσιων πολιτικών, δημόσιας διοίκησης, διακυβέρνησης, ιδιωτικοποιήσεων, δημόσιου συμφέροντος και σχέσεων κράτους-πολιτών. Ως απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, εργάζεται από το 2005 στο Υπουργείο Εσωτερικών. Η ερευνητική της πρόταση αφορά τις μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης.

Μαρία Γιαννιού

H κα Μαρία Γιαννιού είναι διδάκτορας της ιστορίας των διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου της Σορβόννης (Paris III, Sorbonne Nouvelle). Έχει εργαστεί στο Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών και το Υπουργείο Εξωτερικών (Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων). Έχει διατελέσει υπότροφος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχει αξιόλογο συγγραφικό έργο. Η ερευνητική της πρόταση αφορά στην Κοινοβουλευτική Διπλωματία με έμφαση στην πολιτική της ΕΕ στη Μέση Ανατολή.

Κωνσταντίνος Οικονόμου

Ο κ. Κωνσταντίνος Οικονόμου είναι διδάκτορας του University of Cambridge. Το διδακτορικό του έχει τίτλο “A Study on Small Business Growth: Evidence and models from Greece”. Ο κ. Οικονόμου έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο Κεντρικής Ελλάδας και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Εχει επίσης εργαστεί ως ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Εχει αξιόλογη συγγραφική δραστηριότητα. Η ερευνητική του πρόταση αφορά στη μελέτη της ανάπτυξης και αλλαγής των ελληνικών επιχειρήσεων με τη χρήση αναπτυγμένων στατιστικών μεθόδων.