Επισκέπτες Ερευνητές και Μεταδιδακτορική Έρευνα

Επισκέπτες Ερευνητές

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕΔΙΣ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καλεί νέους επιστήμονες, κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε συναφές γνωστικό πεδίο με τους κλάδους της Πολιτικής Επιστήμης και των Διεθνών Σχέσεων, να αποκτήσουν την ιδιότητα του «Επισκέπτη Ερευνητή» (Visiting Research Fellow) στο Τμήμα.

Καθεστώς στο Τμήμα – Προνόμια: Οι Επισκέπτες Ερευνητές έχουν πλήρη πρόσβαση στις υπηρεσίες, τις υποδομές και τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου. Τους παρέχεται διεύθυνση e-mail, πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και συνδρομητικά περιοδικά και πρόσβαση στη βιβλιοθήκη και το εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών του Τμήματος.

Οι Επισκέπτες Ερευνητές αποτελούν ενεργό μέρος του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος και συμμετέχουν στην ακαδημαϊκή διαδικασία κάνοντας τουλάχιστον 1 εισήγηση σε μαθήματα του προπτυχιακού ή του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.

Διάρκεια: 12 μήνες ή περισσότερο αν αυτό απαιτείται για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης έρευνας.

Αμοιβή: Το Πανεπιστήμιο δεν προσφέρει χρηματική αμοιβή στους Επισκέπτες Ερευνητές. Ωστόσο, οι προσπάθειες Επισκεπτών Ερευνητών του τμήματος να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για την έρευνά τους μέσα από ερευνητικά προγράμματα θα υποστηριχθεί επιστημονικά από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.

Κατεβάστε εδώ τον Κανονισμό Επισκεπτών Ερευνητών

 

Επισκέπτες Ερευνητές 2023-2024

Ζακία Άκρα

Η κα Ζακία Άκρα είναι Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η ερευνητική της πρόταση έχει ως θέμα:  «Breaking with the Past: The Middle Eastern states on the Russo-Ukrainian war».

Ιωάννης Κουτρουμπής

Η κ. Ιωάννης Κουτρουμπής είναι Διδάκτωρ του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου. Η ερευνητική του πρόταση έχει ως θέμα:  «Η εξέλιξη των ενεργειακών σχέσεων της Ρωσίας με την ΕΕ – Πώς διαμορφώθηκαν μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία».

Μαρίνα Μπάντιου

Η κα Μαρίνα Μπάντιου είναι Διδάκτωρ του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Η ερευνητική της πρόταση έχει ως θέμα:  «Η διεκδίκηση πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των Ελληνίδων μέσα από την Εφημερίδα των Κυριών (1887-1913)».

Daniel Niehring

O κ. Daniel Niehring είναι Διδάκτωρ του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου του Essex. Η ερευνητική του πρόταση έχει ως θέμα:  «The politics and infrastructures of transnational migration: academic internationalisation and collaboration between China and Europe».

Κωνσταντίνα Οικονόμου

Η κα Κωνσταντίνα Οικονόμου είναι Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Λονδίνου. Η ερευνητική της πρόταση έχει ως θέμα:  «Μεταξύ ισχύος και δικαίου: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις Διεθνών Σχέσεων και Διεθνούς Δικαίου».

Επισκέπτες Ερευνητές 2022-2023

Μαρία Παντελέου

Η κα Μαρία Παντελέου είναι Διδάκτωρ του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η ερευνητική της πρόταση έχει ως θέμα:  «Εργασία, κοινωνικά δίκτυα και σχέσεις αμοιβαιότητας στις συνθήκες της πανδημικής «κρίσης» στην Ελλάδα: Η μελέτη περίπτωσης των Αλβανών μεταναστών στην Κορινθία»..

Νικόλαος Πασαμήτρος

Ο κ. Νικόλαος Πασαμήτρος είναι Διδάκτωρ Διεθνών Σχέσεων του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, του Παντείου Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Η ερευνητική του πρόταση έχει ως θέμα: «Χρήσεις Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Αμφισβητούμενες Οπτικές και Στρατηγικές: Η Περίπτωση της Κύπρου»..

Γεώργιος Τερεζάκης

Ο κ. Γεώργιος Τερεζάκης είναι Διδάκτωρ Βυζαντινής ιστορίας του τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η ερευνητική του πρόταση έχει ως θέμα: «Η εξέλιξη των Βυζαντινών ιστορικών σπουδών υπό το πρίσμα των πολιτικών και ιδεολογικών αντιπαραθέσεων του 20ου αιώνα»..

Επισκέπτες Ερευνητές 2021-2022

Καπανιάρης Αλέξανδρος

Ο κ. Καπανιάρης Αλέξανδρος είναι διδάκτωρ Ψηφιακής Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η ερευνητική του πρόταση έχει ως θέμα «Από τη γη των Μαγνήτων στη χώρα της επαγγελίας: Ακολουθώντας την υπερπόντια  μετανάστευση κατοίκων της Μαγνησίας προς τις ΗΠΑ από το τέλος του 19ου αιώνα έως τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μια ψηφιακή Αρχειακή Εθνογραφία».

Κουτρουμπής Ιωάννης

Ο κ. Κουτρουμπής Ιωάννης είναι διδάκτωρ του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου.  Η ερευνητική του πρόταση έχει ως θέμα «Συγκριτική Ανάλυση της ενεργειακής Διπλωματίας της Ρωσίας και των ΗΠΑ».

Φαράντος Γεώργιος

Ο κ. Φαράντος Γεώργιος είναι διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η ερευνητική του πρόταση έχει ως θέμα: “Η επίδραση των πολιτικών υγείας στην μεταβολή της αποδοτικότητας μονάδων υγείας κατά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ”.

Επισκέπτες Ερευνητές 2020-2021

Ανάγνου Μαρία

Η κα Ανάγνου Μαρία είναι διδάκτωρ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου.  Η ερευνητική της πρόταση έχει θέμα: «Στα σύνορα μιας κρίσης. Έβρος, Μάρτιος 2020.

Ασπριάδης Νεόφυτος

Ο κ. Ασπριάδης Νεόφυτος είναι διδάκτωρ Διεθνών Σχέσεων και Πολιτικής Επικοινωνίας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Η ερευνητική του πρόταση έχει ως θέμα: «Διαχείριση διακρατικών κρίσεων και συγκρούσεων: Από τη διαχείριση του εσωτερικού μετώπου στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής.

Ξανθοπούλου Παναγιώτα

Η κα Ξανθοπούλου Παναγιώτα είναι διδάκτωρ του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου με αντικείμενο την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στις Κοινωνικές Επιστήμες. Η ερευνητική της πρόταση έχει ως θέμα «Η ψηφιοποίηση και η ψηφιακή διακυβέρνηση στη δημόσια διοίκηση.

Σιμιτσή Ηλέκτρα

Η κα Σιμιτσή Ηλέκτρα είναι διδάκτωρ του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου. Η ερευνητική της πρόταση έχει ως θέμα: «Περιφερειακές Κοινωνικές Πολιτικές: Υπάρχει ή μπορεί να υπάρξει ένα υπερεθνικό κράτος πρόνοιας.

Σταυρουλάκης Εμμανουήλ

Ο κ. Σταυρουλάκης Εμμανουήλ είναι διδάκτωρ Κοινωνικής και Πολιτικής Θεωρίας του  Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου.   Η ερευνητική του πρόταση έχει ως θέμα «Το ζήτημα του κράτους στην πολιτική σκέψη του Karl Marx και του Max Weber».

Φλούρος Φλώρος

Ο κ. Φλούρος Φλώρος είναι διδάκτωρ Ενεργειακής και Εθνικής Ασφάλειας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η ερευνητική του πρόταση έχει ως θέμα: «Πράσινη Ενέργεια και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις στην Ευρώπη».

Επισκέπτες Ερευνητές 2019-2020

Jamie Kessler

Με υποτροφία του Arthur Helton Global Human Rights Fellowship, NYU/LAW

Η κα Jamie Kessler είναι διδάκτωρ του University of New York, School of Law. Η ερευνητική της πρόταση έχει τίτλο “The Right to Asylum .

Αντωνιάδου Ολυμπία

Η κα Αντωνιάδου Ολυμπία είναι διδάκτωρ Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας του Τμήματος Γαλλικής  Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ. Η ερευνητική της πρόταση αφορά την σύγκριση της πολιτισμικής παραγωγής των ιρανών μεταναστών σε Γαλλία και Ελλάδα, συναρτήσει του διαφορετικού κοινωνικού περιβάλλοντος των δύο χωρών υποδοχής .

Δρακουλαράκος Σταύρος

Ο κ. Δρακουλαράκος Σταύρος είναι διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Παντείου Πανεπιστημίου. Η ερευνητική του πρόταση αφορά την επίδραση του «Συνδρόμου των Σεβρών», δηλαδή της ερμηνείας των διεθνών συμφωνιών μετά των Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ως κακόβουλης υπονόμευσης των τουρκικών συμφερόντων, στη διαμόρφωση της σύγχρονης τουρκικής εξωτερικής πολιτικής .

Μαργέλης Άρης

Ο κ. Μαργέλης Άρης είναι διδάκτωρ Διεθνούς Δικαίου του Πανεπιστημίου της Νάντης. Η ερευνητική του πρόταση αφορά τις επιδράσεις της ανάδειξης της Αρκτικής και της Ρωσικής Άπω Ανατολής σε ενεργειακό, οικονομικό και ναυτιλιακό κόμβο λόγω κλιματικής μεταβολής πάνω στον γεωπολιτικό προσανατολισμό της Ρωσίας .

Σωτηρόπουλος Γεώργιος

Ο κ. Σωτηρόπουλος Γεώργιος είναι διδάκτωρ Πολιτικής και Διακυβέρνησης (Doctor of Philosophy in Politics and Government), της Σχολής Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων του University of Kent. Η ερευνητική του πρόταση αφορά τα ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης που τίθενται από την αστική αναδιάρθρωση της (μετα) μνημονιακής Αθήνας.

Φυσεκίδου Μαρία

Η κα Φυσεκίδου Μαρία είναι διδάκτωρ στο αντικείμενο της Εδαφικής Συνεργασίας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ. Η ερευνητική της πρόταση αφορά την επίδραση των «πόλων» (clusters) εδαφικής, χρηματιστηριακής, γνωσιακής και κεφαλαιακής ολοκλήρωσης στην financial/knowledge-based capital and territorial  στην ανάπτυξη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

 

Επισκέπτες Ερευνητές 2018-2019

Βρανάς Βασίλειος

Ο κ. Βρανάς Βασίλειος είναι διδάκτορας Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ. Η ερευνητική του πρόταση έχει θέμα: “Η χρήση του φόβου στην πολιτική επικοινωνία: Από τον Μακιαβέλι στο “Δόγμα του Σοκ».”.

Καραγιάννη Μαρίκα

Η κα Καραγιάννη Μαρίκα είναι διδάκτορας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Τμήμα Χωρών Ευξείνου Πόντου) με ειδίκευση στα ζητήματα της ενέργειας. Η ερευνητική της πρόταση έχει θέμα: “Ο Νότιος Διάδρομος Φυσικού Αερίου της Ε.E. Μία πραγματική διαφοροποίηση για την προμήθεια φυσικού αερίου της Ε.Ε.;“.

Κορδώσης Στέφανος

Ο κος Κορδώσης Στέφανος είναι διδάκτορας του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η ερευνητική του πρόταση έχει θέμα “Applying International Relations Theory in the Middle Ages: The case of Byzantium”.

Κωσταγιάννης Κωνσταντίνος

Ο κ. Κωσταγιάννης Κωνσταντίνος είναι διδάκτορας Διεθνών Σχέσεων του University of Edinburgh. Η ερευνητική του πρόταση έχει θέμα “Κλασικός Ρεαλισμός στον 21ο Αιώνα”.

Λάμπας Νικόλαος

Ο κ. Λάμπας Νικόλαος είναι διδάκτορας Διεθνών Σχέσεων του University of Reading. Η ερευνητική του πρόταση έχει θέμα “Γιατί η Ελληνική Κοινωνία αντιλαμβάνεται τις προσφυγικές ροές ως απειλή;”.

Λουκίδου Κατερίνα

Η κα Λουκίδου Κατερίνα είναι διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ. Η ερευνητική της πρόταση έχει θέμα: “Έμφυλες Όψεις της Κοινωνίας Πολιτών την περίοδο της Κρίσης”.

Μανωλάτος Αλέξανδρος

Ο κ. Μανωλάτος Αλέξανδρος είναι διδάκτορας Πολιτικής Φιλοσοφίας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ. Η ερευνητική του πρόταση έχει θέμα “Η ρουσσωϊκή ερμηνεία της Θεωρίας της Δικαιοσύνης”.

Μαρέτα Δήμητρα

Η κα Μαρέτα Δήμητρα είναι διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Η ερευνητική της πρόταση έχει θέμα: “Πολιτική και Θρησκεία στον John Locke και τον John Stuart Mill”.

Νικολαΐδου Κυριακή

Η κα Νικολαΐδου Κυριακή είναι διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ.Η ερευνητική της πρόταση έχει θέμα: «Σχετική αποδοτικότητα της τοπικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα μετά τη μεταρρύθμιση του Προγράμματος «Καλλικράτης». Εμπειρική διερεύνηση με τη χρήση μη παραμετρικών μεθόδων Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων (Data Envelopment Analysis-DEA).”.

Σταυρίδης Στέλιος

Ο κ. Στέλιος Σταυρίδης (ARAID/Universidad de Zaragoza) είναι διδάκτορας του London School of Economics and Political Science/LSE. Η ερευνητική του πρόταση έχει θέμα “The Europeanization of the Greek Parliament: Myth or reality?”.

Τζαγκαράκης Στυλιανός Ιωάννης

Ο κ. Τζαγκαράκης Στυλιανός Ιωάννης είναι διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η ερευνητική του πρόταση έχει θέμα “Το Κράτος Πρόνοιας της Νότιας Ευρώπης μετά την Κρίση: Συγκλίσεις, αποκλίσεις και κοινωνικο-οικονομικές προεκτάσεις”.

Τζιβάρας Ιωάννης

Ο κ. Τζιβάρας Ιωάννης είναι διδάκτορας της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Η ερευνητική του πρόταση έχει θέμα “Εισαγωγή στο Ποινικό Διεθνές Δίκαιο. Γενικές Αρχές και Πλαίσιο Εφαρμογής”.

Επισκέπτες Ερευνητές 2017-2018

Ρεϋμόνδος Πετρίδης

Ο κ. Ρεϋμόνδος Πετρίδης είναι διδάκτορας Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Επιστημών του New School University της Νέας Υόρκης. Η ερευνητική του πρόταση έχει θέμα: «Πολιτικο-στρατιωτικά πορίσματα της σκέψης των Παναγιώτη Κονδύλη και Κάρλ Σμιτ και αξιοποίησή στους στη χάραξη ενός γενικού πλαισίου εθνικής εξωτερικής πολιτικής σε περιόδους “έκτακτης ανάγκης”». Πρόκειται για επέκταση της έρευνας που ολοκλήρωσε στο Τμήμα κατά το ακαδ. έτος 2015-16 και αφορούσε στην αξιοποίηση των πολιτικο-στρατιωτικών πορισμάτων της σκέψης του Π.Κονδύλη για τη χάραξη ενός πλαισίου εθνικής και εξωτερικής πολιτικής, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη σημασία επιλεγμένων πορισμάτων της σκέψης του κ. Σμιτ.”.

Επισκέπτες Ερευνητές 2016-2017

Νικόλαος Παπαναστασόπουλος

Ο κ. Παπαναστασόπουλος Νικόλαος είναι διδάκτορας Διεθνούς Πολιτικής του ΕΚΠΑ. Η ερευνητική πρόταση αφορά την λήψη αποφάσεων και διαχείριση κρίσεων στην ελληνική εξωτερική και αμυντική πολιτική εμπλουτίζοντας την θεώρησή του με την προσέγγιση του «νεορεαλιστικού κονστρουκτιβισμού.”.

 Επισκέπτες Ερευνητές 2015 – 2016

Γεώργιος Αρχόντας

Ο κ. Αρχόντας Γεώργιος είναι διδάκτορας Πολιτικής Φιλοσοφίας του Παντείου Πανεπιστήμιου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών. Η ερευνητική του πρόταση έχει θέμα: “Το πρόβλημα του σχεδιασμού και της εφαρμογής θεσμικών μεταρρυθμίσεων που επιτρέπουν την ανάδυση και την βιώσιμη λειτουργία μηχανισμών αυθόρμητης τάξης σε πολιτικές κοινωνίες όπου αυτοί απουσιάζουν ή είναι ελλειμματικοί, στο πλαίσιο του χαγιεκιανού πολιτικού προγράμματος”.

Γεώργιος Μαρής

Ο κ. Μαρής είναι διδάκτορας Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η ερευνητική του πρόταση έχει θέμα: “Η Δημοκρατική Νομιμοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την διάρκεια της Κρίσης”.

Δημήτριος Βορτελίνος

Ο κ. Βορτελίνος Δημήτριος είναι διδάκτορας Οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η ερευνητική του πρόταση έχει θέμα: “Οι διασυνδέσεις του πολιτικού κινδύνου και της διαφθοράς στην Ελλάδα”.

Μαρίζα Γεωργάλου

Η κα Μαρίζα Γεωργάλου είναι διδάκτορας Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου του Lancaster. Η ερευνητική της πρόταση έχει θέμα: “Διαρροή εγκεφάλων και κοινωνικά μέσα”.

Πάνος Κολιαστάσης

Ο κ. Κολιαστάσης Πάνος είναι διδάκτορας Πολιτικών Επιστημών του Queen Mary University of London. Η ερευνητική του πρόταση έχει θέμα: “Οι παράγοντες διαμόρφωσης της εκλογικής συμπεριφοράς στις εκλογές για την ανάδειξη κομματικής ηγεσίας: οι περιπτώσεις του ΠΑΣΟΚ 2007 και της ΝΔ 2009”.

Ρεϋμόνδος Πετρίδης

Ο κ. Ρεϋμόνδος Πετρίδης είναι διδάκτορας Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Επιστημών του New School University της Νέας Υόρκης. Η ερευνητική του πρόταση έχει θέμα: “Οι έννοιες “του” Πολιτικού της ισχύος και του “μηχανισμού υιοθέτησης της σκοπιάς” στο έργο του Π.Κονδύλη και η αξιοποίηση της θεματικής τους ανάλυσης στο πλαίσιο της χάραξης μιας εθνικής στρατηγικής”.

Φωτεινή Παπουδάκη

Η κα Παπουδάκη Φωτεινή είναι διδάκτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Edimburgh. Η ερευνητική της πρόταση έχει θέμα: “Changing Greece: success stories of a society in crisis”.

Επισκέπτες Ερευνητές 2014 – 2015

Αλέξανδρος Ξενάκης

Ο κ. Ξενάκης Αλέξανδρος είναι διδάκτορας Φιλοσοφίας του Napier University του Edinburgh. Η ερευνητική του πρόταση έχει θέμα: “Καταγραφή και αποτίμηση των υφιστάμενων μεθοδολογιών εκλογικής παρατήρησης και αξιολόγησης των ηλεκτρονικών εκλογικών διαδικασιών”.

Ανέστης Παπαδόπουλος

Ο κ. Παπαδόπουλος Ανέστης είναι διδάκτορας του London School of Economics and Political Science. Η ερευνητική του πρόταση έχει θέμα: “Αξιολόγηση της επιρροής του Διεθνούς Δικαίου Ανταγωνισμού (International Competition Network) στη διαμόρφωση διεθνών κανόνων ανταγωνισμού”.

Γιώργος Ιωαννίδης

Ο κ. Ιωαννίδης Γιώργος είναι διδάκτορας Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η ερευνητική του πρόταση έχει θέμα: “Εκτίμηση εναλλακτικών δεικτών οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και ευημερίας για την ελληνική οικονομία την περίοδο 1974-2014”.

Ιωσήφ Πλυμάκης

Ο κ. Πλυμάκης Ιωσήφ είναι διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η ερευνητική του πρόταση έχει θέμα: “Στρατηγικός προγραμματισμός στη Ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση: τυπική συμμόρφωση ή μια μακρά κυοφορούσα μεταρρύθμιση;”.

Κωνσταντίνος Οικονόμου

Ο κ. Κωνσταντίνος Οικονόμου είναι διδάκτορας του Τμήματος Geography, Economy and Society Sector του Πανεπιστημίου του Cambridge. Η ερευνητική του πρόταση έχει θέμα “Μελέτη της ανάπτυξης και αλλαγής των ελληνικών επιχειρήσεων με τη χρήση αναπτυγμένων στατιστικών μεθόδων”.

Νικόλαος Λυμούρης

Ο κ. Λυμούρης Νικόλαος είναι διδάκτορας Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης του Παντείου Πανεπιστημίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών. Η ερευνητική του πρόταση έχει θέμα: “Extremist and Radical Right parties in Greece since 1974”.

Χρίστος Γκιώνης

Ο κ. Γκιώνης Χρίστος είναι διδάκτορας Διεθνούς Δικαίου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Η ερευνητική του πρόταση έχει θέμα: “Έλεγχος της θεωρίας του δημοσιονομικού ομοσπονδισμού (φεντεραλισμού): Η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης”.

Επισκέπτες Ερευνητές 2013 – 2014

Jennifer Clarke

H κα Jennifer Clarke είναι διδάκτορας του University of Kent at Canterbury με τίτλο «The education and training role of Refugee Community Organisations». Eχει εργαστεί ως επαγγελματικό προσωπικό ή εθελόντρια σε πολλές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εχει επίσης δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα. Η ερευνητική της πρόταση αφορά στη μελέτη της οργανωμένης κοινωνίας πολιτών στην Ελλάδα.

Βασίλης Σιταράς

Ο κ. Βασίλης Σιταράς είναι αριστούχος διδάκτωρ (2012) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα την εξέλιξη της βρετανικής αποτρεπτικής πολιτικής στον Ψυχρό Πόλεμο (ως το 1968). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται πλέον στην ενεργειακή ασφάλεια, περί της οποίας αποτελεί βασικό συνεργάτη του περ. Foreign Affairs (ελληνική έκδοση) Ως απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, εργάζεται από το 2003 στο Υπουργείο Εξωτερικών και σήμερα υπηρετεί στο Μπακού, συνεργαζόμενος στενά με τη Διπλωματική Ακαδημία του Αζερμπαϊτζάν-ADA (της οποίας έχει τελειώσει το Energy School). Η ερευνητική του πρόταση αφορά την ενεργειακή συνεργασία Ρωσίας-Κίνας μέσω των νέων αγωγών Φ/Α Altai και Power of Siberia.

Μαντώ Λαμπροπούλου

Η κα Μαντώ Λαμπροπούλου έχει εκπονήσει διδακτορική διατριβή με τίτλο «Μετασχηματισμοί του Δημόσιου Τομέα: Ιδιωτικοποίηση, Κοινή Ωφέλεια και Πολίτες» στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε ζητήματα ανάλυσης δημόσιων πολιτικών, δημόσιας διοίκησης, διακυβέρνησης, ιδιωτικοποιήσεων, δημόσιου συμφέροντος και σχέσεων κράτους-πολιτών. Ως απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, εργάζεται από το 2005 στο Υπουργείο Εσωτερικών. Η ερευνητική της πρόταση αφορά τις μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης.

Μαρία Γιαννιού

H κα Μαρία Γιαννιού είναι διδάκτορας της ιστορίας των διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου της Σορβόννης (Paris III, Sorbonne Nouvelle). Έχει εργαστεί στο Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών και το Υπουργείο Εξωτερικών (Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων). Έχει διατελέσει υπότροφος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχει αξιόλογο συγγραφικό έργο. Η ερευνητική της πρόταση αφορά στην Κοινοβουλευτική Διπλωματία με έμφαση στην πολιτική της ΕΕ στη Μέση Ανατολή.

Κωνσταντίνος Οικονόμου

Ο κ. Κωνσταντίνος Οικονόμου είναι διδάκτορας του University of Cambridge. Το διδακτορικό του έχει τίτλο “A Study on Small Business Growth: Evidence and models from Greece”. Ο κ. Οικονόμου έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο Κεντρικής Ελλάδας και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Εχει επίσης εργαστεί ως ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Εχει αξιόλογη συγγραφική δραστηριότητα. Η ερευνητική του πρόταση αφορά στη μελέτη της ανάπτυξης και αλλαγής των ελληνικών επιχειρήσεων με τη χρήση αναπτυγμένων στατιστικών μεθόδων.

Μεταδιδακτορική Έρευνα

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου παρέχει σε επιστήμονες τη δυνατότητα διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας (Μ.Ε.) σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα ή / και στα γνωστικά αντικείμενα των Τμημάτων του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις.

Η Μεταδιδακτορική Έρευνα έχει ως βασικούς στόχους:

α) την επέκταση των αποτελεσμάτων της διδακτορικής διατριβής του ερευνητή σε νέες επιστημονικές κατευθύνσεις που ενδιαφέρουν το Τμήμα,

β) την ανάπτυξη νέων ερευνητικών περιοχών στο Τμήμα, συναφών με την επιστημονική περιοχή της διατριβής του ερευνητή,

γ) τη συμβολή στην προσέγγιση ειδικών ερευνητικών προβλημάτων που απασχολούν το Τμήμα

δ) την ενίσχυση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών,

ε) την ανάδειξη του ακαδημαϊκού κύρους και τη διεθνή διάκριση του ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ 4189/30.11.2017που περιλαμβάνει το πλαίσιο που διέπει τη Μεταδιδακτορική Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Μεταδιδάκτορες

Ιωάννης Νιούτσικος

«Ανταγωνιστικοί εξοπλισμοί και ένοπλες αντιπαραθέσεις: η περίπτωση της Ελλάδας και της Τουρκίας από το 1833 έως σήμερα (ARCADE)»
Με χρηματοδότηση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της Δράσης «2η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» (Αριθμός Έργου: 00789).
Η έρευνα πραγματοποιείται στο ΠΕΔιΣ σε συνεργασία με το The Sir Michael Howard Centre for the History of War του King’s College London και το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Αποτελεί την πρώτη συστηματική και ολοκληρωμένη μελέτη των ανταγωνιστικών εξοπλισμών μεταξύ της Ελλάδας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας/Τουρκίας, καθώς και της συσχέτισής τους με το ξέσπασμα ενόπλων αντιπαραθέσεων μεταξύ των δύο αυτών κρατών από τα μέσα του 19ου αιώνα έως τις μέρες μας.
Ερευνητική Ομάδα
Δρ Ιωάννης Νιούτσικος (Επιστημονικός Υπεύθυνος)
Δρ Κωνσταντίνος Τραυλός
Μαγδαληνή Δασκαλοπούλου
Ανδρέας Λιούμπας
Ιωάννης Μπόγρης
Ευστάθιος Κουτσουράκης
Συμβουλευτική Επιτροπή
Αναπληρωτής Καθηγητής Ευστάθιος Τ. Φακιολάς
Καθηγητής Νικήτας-Σπύρος Κουτσούκης †
Ιστοσελίδα: https://www.arcadeproject.gr/
———————————————————-
———————————————————-
Με υποτροφία του ΙΚΥ στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Ερευνητριών – Β κύκλος» του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ (ΕΣΠΑ 2014-2020)
Επιβλέπων: Ευστάθιος Φακιολάς
Ο κ. Ιωάννης Νιούτσικος είναι διδάκτορας του King’s College London, Department of War Studies. Η ερευνητική του πρόταση έχει θέμα “H Συμφιλίωση Μετά από Εμφύλιες Συγκρούσεις: Η Περίπτωση της Ελλάδας από το 1949 έως το 2009.

Βασιλική Πέτσα

Με υποτροφία του ΙΚΥ (Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση – Ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών. Διάρκεια υποτροφίας/έρευνας: 2017-2019)
Επιβλέπουσα: Βασιλική Λαλαγιάννη
Η κα Πέτσα Βασιλική είναι διδάκτορας Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η ερευνητική της πρόταση διερεύνησε ζητήματα διαπολιτισμού και ταυτότητας στις αφηγήσεις ταξιδιών της πρόσφατης ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής υπό το πρίσμα του είδους της «ταινίας δρόμου» (road movie).

Μαρίνα Ελευθεριάδου

Με υποτροφία του ΙΚΥ (Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση – Ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών. Διάρκεια υποτροφίας/έρευνας: 2017-2019)
Επιβλέπων: Σωτήρης Ρούσσος
Η κα Μαρίνα Ελευθεριάδου είναι διδάκτορας Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η ερευνητική της πρόταση μελέτησε ζητήματα ριζοσπαστικοποίησης σε προσφυγικούς πληθυσμούς, εξετάζοντας το ενδεχόμενο ριζοσπαστικοποίησης του προσφυγικού πληθυσμού που βρίσκεται στην Ελλάδα και περιπτώσεις εκδήλωσης βίαιων φαινομένων στους χώρους υποδοχής και εγκατάστασης.