Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών

Διδακτορικό Δίπλωμα «Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων»

Γενικά

Οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων Πολιτικής Επιστήμης, Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής, Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Πολιτικής Οικονομίας, Ευρωπαϊκών Σπουδών, Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου, Περιφερειακών Σπουδών (Area Studies) και Ιστορίας της ημεδαπής, καθώς και κάτοχοι ισότιμων και αντίστοιχων διπλωμάτων της αλλοδαπής μπορούν να γίνουν δεκτοί για την απόκτηση «Διδακτορικού Διπλώματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων». Μπορούν επίσης να γίνουν δεκτοί για την απόκτηση του ανωτέρω τίτλου οι κάτοχοι άλλων μεταπτυχιακών τίτλων, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης.

Η επιλογή των υποψήφιων διδακτόρων γίνεται μετά από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Κατεβάστε εδώ τον ►Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών ◄

Υποτροφίες Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος:

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) προσφέρει με αποκλειστική δωρεά του υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος, στη μνήμη του Ιδρυτή και Γενικού Διευθυντή της Κοινωφελούς Οργάνωσης PRAKSIS, Τζανέτου Αντύπα (Για λεπτομέρειες πατήστε εδώ).