Προσωπικό

Μέλη ΔΕΠ

  • Σωκράτης Κονιόρδος, Καθηγητής.
   Γνωστικό Αντικείμενο: «Κοινωνιολογία με έμφαση στην Οικονομική Κοινωνιολογία»
  • Αστέρης Χουλιάρας, Καθηγητής.
   Γνωστικό Αντικείμενο: «Συγκριτική Πολιτική και Διεθνείς Σχέσεις»
  • Νικήτας-Σπύρος Κουτσούκης, Αναπληρωτής Καθηγητής.
   Γνωστικό Αντικείμενο: «Υποδείγματα Λήψης Αποφάσεων και Πληροφοριακά Συστήματα στην Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία»
  • Κωνσταντίνα Μπότσιου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια.
   Γνωστικό Αντικείμενο: «Σύγχρονη Ιστορία και Διεθνής Πολιτική»
  • Σωτήρης Ρούσσος, Αναπληρωτής Καθηγητής.
   Γνωστικό Αντικείμενο: «Διεθνείς Σχέσεις και θρησκεία στην Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο»
  • Νικόλαος Τζιφάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής.
   Γνωστικό Αντικείμενο: «Διεθνείς Σχέσεις με έμφαση στα Βαλκάνια»
  • Σωτήρης Βανδώρος, Επίκουρος Καθηγητής.
   Γνωστικό Αντικείμενο: «Πολιτική Επιστήμη και Νεότερη και Σύγχρονη Πολιτική Θεωρία»
  • Αντώνης Κλάψης, Επίκουρος Καθηγητής.
   Γνωστικό Αντικείμενο: «Διπλωματία και Διεθνής Οργάνωση»
  • Παναγιώτα Μανώλη, Επίκουρη Καθηγήτρια.
   Γνωστικό Αντικείμενο: «Πολιτική Οικονομία των Διεθνών Σχέσεων»
  • Σωτήρης Πετρόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής.
   Γνωστικό Αντικείμενο: «Περιφερειακή Συνεργασία και Αναδυόμενες Δυνάμεις»
  • Ιωσήφ Πλυμάκης, Επίκουρος Καθηγητής.
   Γνωστικό Αντικείμενο: «Δημόσιες Πολιτικές»
  • Μαρία-Ελευθερία Γαλάνη, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.).
   Γνωστικό Αντικείμενο: «Γαλλική Γλώσσα και Ορολογία (Γαλλικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς)»

Διοικητικό Προσωπικό και Συνεργάτες

Μέλη ΕΤΕΠ

Συνεργαζόμενο Διδακτικό Προσωπικό