Προσωπικό

Μέλη ΔΕΠ

Μέλη ΕΕΠ

Συνεργαζόμενος Καθηγητής – Έδρα «Νικήτας – Σπύρος Κουτσούκης»: Πολιτικής, Διοίκησης και Τεχνολογίας

  • Jean-Marc Trouille, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Διοίκησης, Δικαίου και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Bradford

Αφυπηρετήσαντα Μέλη ΔΕΠ

(Με αλφαβητική σειρά)

Μέλη ΔΕΠ που υπηρέτησαν στο Τμήμα

Διοικητικό Προσωπικό και Συνεργάτες

Μέλη ΕΤΕΠ

Συνεργαζόμενο Διδακτικό Προσωπικό