Προσωπικό

Μέλη ΔΕΠ

Αφυπηρετήσαντα Μέλη ΔΕΠ

(Με αλφαβητική σειρά)

Μέλη ΔΕΠ που υπηρέτησαν στο Τμήμα

Διοικητικό Προσωπικό και Συνεργάτες

Μέλη ΕΤΕΠ

Συνεργαζόμενος Καθηγητής – Έδρα «Νικήτας – Σπύρος Κουτσούκης»

  • Jean-Marc Trouille, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Διοίκησης, Δικαίου και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Bradford

Συνεργαζόμενο Διδακτικό Προσωπικό