Διδάσκοντες ΠΜΣ 2013 – 2014

Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

ΠΜΣ «Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτικές»

Μέλη ΔΕΠ

Εξωτερικοί συνεργάτες

 • Ζαμπαρλούκου Στέλλα, Eπίκουρη Kαθηγήτρια
 • Ρουκανάς Σπυρίδων, Λέκτορας Πανεπιστημίου Πειραιώς
 • Γαλανός Γεώργιος, Λέκτορας του τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης, ΔΠΘ
 • Βαθάκου Ευγενία, Διδάκτορας του University of Kent, Canterbury, UK
 • Ζερβάκη Αντωνία, Διδάκτορας Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, ΕΚΠΑ
 • Θεοδωρικάκος Παναγιώτης, Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
 • Σχίζας Παναγιώτης, Visiting Lecturer of Applied Finance & Econometrics, Economist at Ministry of Finance
 • Χουρχούλης Διονύσιος,  Διδάκτορας Queen Mary, University of London
 • Καρούνου
 • Κατσής Αθανάσιος, Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
 • Κουρτέλης Χρήστος, Διδάκτορας του King’ s College London
 • Ξενάκης Αλέξανδρος, Μεταδιδάκτορας ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Διδάκτορας του Napier University Edinburgh
 • Πετρόπουλος Σωτήριος, Μεταδιδάκτορας ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Διδάκτορας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου
 • Πλυμάκης Σήφης, Μεταδιδάκτορας ερευνητής στο Rutgers University, Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Τσάμπρα Μαρία, Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Διοίκηση Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Πανεπιστημίου Πατρών

ΠΜΣ «Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία»

Μέλη ΔΕΠ

Εξωτερικοί Συνεργάτες

 • Γιαλλουρίδης Χριστόδουλος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • Τσάμπρα Μαρία, Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Διοίκηση Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Πανεπιστημίου Πατρών
 • Γαλανός Γεώργιος, Λέκτορας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
 • Δαγούμας Αθανάσιος, Λέκτορας του Πανεπιστημίου Πειραιώς
 • Ρουκανάς Σπυρίδων, Λέκτορας του Πανεπιστημίου Πειραιώς
 • Βαθάκου Ευγενία, Διδάκτορας του University of Kent, Canterbury, UK
 • Οικονόμου Κωνσταντίνος
 • Κουρτέλης Χρήστος, Διδάκτορας του King’ s College London
 • Ξενάκης Αλέξανδρος, Μεταδιδάκτορας ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Διδάκτορας του Napier University Edinburgh
 • Πλυμάκης Σήφης, Μεταδιδάκτορας ερευνητής στο Rutgers University, Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Τσάκωνας Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών Πανεπιστημίου Αιγαίου