Διδάσκοντες ΠΜΣ

Ακαδημαϊκό Έτος 2019 – 2020

ΠΜΣ «Μεσογειακές Σπουδές»

Μέλη ΔΕΠ

Εξωτερικοί Συνεργάτες

 • Τσάκωνας Παναγιώτης, Καθηγητής Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Σταινχάουερ Αλφρέδος, Διδάκτορας του Πανεπιστημίου της Σορβόννης
 • Ελευθεριάδου Μαρίνα, Μεταδιδάκτορας ΙΚΥ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Πέτσα Βασιλική, Μεταδιδάκτορας ΙΚΥ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Nazif Mandaci, Professor of Izmir Yasar University, Department of International Relations
 • Ayselin Yildiz, Assistant Professor at Yasar University (Izmir/Turkey)
 • Σταυρίδης Στέλιος, ARAID Senior Research Fellow, University of Zaragoza
 • Καραγιάννη Μαρίκα, Διδάκτορας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 • Τασόπουλος Ηλίας, Διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

ΠΜΣ «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές»

Μέλη ΔΕΠ

Εξωτερικοί Συνεργάτες

ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων»

Μέλη ΔΕΠ

Εξωτερικοί Συνεργάτες

 • Κατσής Αθανάσιος, Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
 • Κωνσταντόπουλος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
 • Ραχανιώτης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πειραιά
 • Χουντάλας Παναγιώτης, Διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
 • Ελευθεριάδου Μαρίνα, Μεταδιδάκτορας ΙΚΥ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 

Ακαδημαϊκό Έτος 2018 – 2019

Ακαδημαϊκό Έτος 2017 – 2018

Ακαδημαϊκό Έτος 2016 – 2017

Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016

Ακαδημαϊκό Έτος 2014 – 2015

Ακαδημαϊκό Έτος 2013 – 2014