Διδάσκοντες ΠΜΣ 2015 – 2016

Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016

ΠΜΣ «Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτικές»

Μέλη ΔΕΠ

Εξωτερικοί συνεργάτες

 • Γαλανός Γεώργιος, Λέκτορας του τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης, ΔΠΘ
 • Μαρής Γεώργιος, Επισκέπτης ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
 • Ξενάκης Αλέξανδρος, Μεταδιδάκτορας ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Διδάκτορας του Napier University Edinburgh
 • Πετρόπουλος Σωτήριος, Μεταδιδάκτορας ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Διδάκτορας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου
 • Βαθάκου Ευγενία, Διδάκτορας του University of Kent, Canterbury, UK
 • Γκέκας Ράλλης, Διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
 • Κλάψης Αντώνιος, Διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
 • Σταινχάουερ Αλφρέδος, Διδάκτορας του Πανεπιστημίου της Σορβόννης

ΠΜΣ «Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία»

Μέλη ΔΕΠ

Εξωτερικοί Συνεργάτες

 • Καιρίδης Δημήτριος, Καθηγητής Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
 • Κριεμάδης Αθανάσιος, Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
 • Γκόφας Ανδρέας, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
 • Κωνσταντόπουλος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
 • Ρουκανάς Σπυρίδων, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
 • Τσάμπρα Μαρία, Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Διοίκηση Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Πανεπιστημίου Πατρών
 • Πετρόπουλος Σωτήριος, Μεταδιδάκτορας ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Διδάκτορας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου
 • Πλυμάκης Σήφης, Μεταδιδάκτορας ερευνητής στο Rutgers University, Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Δαγούμας Αθανάσιος, Λέκτορας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστήμιου Πειραιά
 • Ελευθεριάδου Μαρίνα, Διδάκτορας  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
 • Βαθάκου Ευγενία, Διδάκτορας του University of Kent, Canterbury, UK
 • Γκέκας Ράλλη, Διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

 

ΠΜΣ «Μεσογειακές Σπουδές»

Μέλη ΔΕΠ

Εξωτερικοί συνεργάτες

 • Μαλλιάς Αλέξανδρος, Πρέσβης επί τιμή
 • Λεοντίδου Τριανταφυλλιά, Καθηγήτρια Γεωγραφίας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμι
 • Λιαργκόβας Παναγιώτης, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
 • Τσάκωνας Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Τσαρδανίδης Χαράλαμπος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Καρακατσούλη Άννη, Eπίκουρη Kαθηγήτρια Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, ΕΚΠΑ
 • Μαρής Γεώργιος, Επισκέπτης ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
 • Πετρόπουλος Σωτήριος, Μεταδιδάκτορας ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Διδάκτορας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου
 • Ελευθεριάδου Μαρίνα, Διδάκτορας  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
 • Κλάψης Αντώνης, Διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
 • Κουρτέλης Χρήστος, Διδάκτορας του King’ s College London

 

ΠΜΣ «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές»

Μέλη ΔΕΠ

Εξωτερικοί συνεργάτες

 • Καιρίδης Δημήτριος, Καθηγητής Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών Παντείου
 • Κριεμάδης Αθανάσιος, Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού Πανεπιστημίου
 • Γκόφας Ανδρέας, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
 • Κωνσταντόπουλος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
 • Ρουκανάς Σπυρίδων, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου  Πειραιά
 • Τσάμπρα Μαρία, Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Διοίκηση Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Πανεπιστημίου Πατρών
 • Πετρόπουλος Σωτήριος, Μεταδιδάκτορας ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Διδάκτορας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου
 • Πλυμάκης Σήφης, Μεταδιδάκτορας ερευνητής στο Rutgers University, Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Βαθάκου Ευγενία, Διδάκτορας του University of Kent, Canterbury, UK
 • Γκέκας Ράλλης, Διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
 • Ζερβάκη Αντωνία, Διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών

 

ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων»

Μέλη ΔΕΠ

Εξωτερικοί συνεργάτες

 • Καιρίδης Δημήτριος, Καθηγητής Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
 • Κατσής Αθανάσιος, Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
 • Γκόφας Ανδρέας,  Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
 • Κωνσταντόπουλος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
 • Ραχανιώτης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών-Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 • Δαγούμας Αθανάσιος, Λέκτορας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστήμιου Πειραιά
 • Πετρόπουλος Σωτήριος, Μεταδιδάκτορας ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Διδάκτορας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου
 • Πλυμάκης Σήφης, Μεταδιδάκτορας ερευνητής στο Rutgers University, Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Χουντάλας Παναγιώτης, Διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών