Σπουδές

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων προσφέρει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση με τίτλους σπουδών σε όλα τα επίπεδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα πλαίσια εκπλήρωσης της αποστολής του και με στόχο την συνεισφορά του τμήματος στην επιστήμη, την κοινωνία αλλά και την αγορά εργασίας.

Οι σπουδές στις πολιτικές επιστήμες και τις διεθνείς σχέσεις παραμένουν επίκαιρες. Η πολιτική και οι διεθνείς σχέσεις είναι στο επίκεντρο των εξελίξεων στη χώρα μας και διεθνώς. Το ΠΕΔιΣ έχει το ανθρώπινο δυναμικό, τις υποδομές, τη δυναμική, την οργάνωση, την εμπειρία, την πρόθεση και το στόχο να τις υπηρετήσει και το κάνει επιτυχώς.

Περισσότερες πληροφορίες