Ωρολόγιο – Εξεταστικές – Αναπληρώσεις

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Το ημερολόγιο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020 – 2021.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 2019-20

Χειμερινό Εξάμηνο Εαρινό Εξάμηνο
Διδασκαλία  ►Ωρολόγιο Πρόγραμμα
(Τελ. Ενημέρωση: 17 Οκτ. 2019)
Ωρολόγιο Πρόγραμμα
(Τελ. Ενημέρωση: 28 Φεβρ. 2020)
Αναπληρώσεις  ►Πρόγραμμα Aναπληρώσεων
(Τελ. Ενημέρωση: 17 Ιαν. 2020)
Πρόγραμμα Αναπληρώσεων
(Τελ. Ενημέρωση: 16 Ιουν. 2020)
Εξεταστική  ►Πρόγραμμα Εξεταστικής
(Τελ. Ενημέρωση: 18 Φεβρ. 2020)
Πρόγραμμα Εξεταστικής
(Τελ. Ενημέρωση: 15 Ιουν. 2020)
 
Εξεταστική Σεπτεμβρίου  Πρόγραμμα Εξεταστικής
(Τελ. Ενημέρωση: 20 Αυγ. 2020)
Οι έκτακτες τροποποιήσεις-αλλαγές των μαθημάτων αναρτώνται στο eclass στο μάθημα «Ανακοινώσεις:: Προπτυχιακά»

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

ΠΜΣ Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές 2020-21

Χειμερινή Περίοδος Εαρινή Περίοδος
Διδασκαλία  ►Ωρολόγιο Πρόγραμμα◄
(Θα υπάρξει ενημέρωση )
 ►Ωρολόγιο Πρόγραμμα◄
(Θα υπάρξει ενημέρωση )
Αναπληρώσεις Θα υπάρξει ενημέρωση Θα υπάρξει ενημέρωση
Εξεταστική  ►Πρόγραμμα Εξεταστικής◄
(Θα υπάρξει ενημέρωση )
 ►Πρόγραμμα Εξεταστικής◄
(Θα υπάρξει ενημέρωση )
Εξεταστική Σεπτεμβρίου    ►Πρόγραμμα Εξεταστικής◄
(Θα υπάρξει ενημέρωση )
Οι έκτακτες τροποποιήσεις-αλλαγές των μαθημάτων αναρτώνται στο eclass στο μάθημα «Ανακοινώσεις:: ΠΜΣ Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές»

ΠΜΣ Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων 2020-21

 

Χειμερινή Περίοδος Εαρινή Περίοδος
Διδασκαλία  ►Ωρολόγιο Πρόγραμμα◄
(Θα υπάρξει ενημέρωση)
Ωρολόγιο Πρόγραμμα◄
(Θα υπάρξει ενημέρωση)
Αναπληρώσεις Θα υπάρξει ενημέρωση Θα υπάρξει ενημέρωση
Εξεταστική  ►Πρόγραμμα Εξεταστικής◄
(Θα υπάρξει ενημέρωση)
 ►Πρόγραμμα Εξεταστικής◄
(Θα υπάρξει ενημέρωση)
Εξεταστική Σεπτεμβρίου  ►Πρόγραμμα Εξεταστικής◄
(Θα υπάρξει ενημέρωση)
Οι έκτακτες τροποποιήσεις-αλλαγές των μαθημάτων αναρτώνται στο eclass στο μάθημα «Ανακοινώσεις:: ΠΜΣ Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων»

ΔΔΠΜΣ Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση 2020-21

Χειμερινή Περίοδος Εαρινή Περίοδος
Διδασκαλία Αθήνα
►Ωρολόγιο Πρόγραμμα◄
(Θα υπάρξει ενημέρωση)
 

Κομοτηνή
►Ωρολόγιο Πρόγραμμα◄
(Θα υπάρξει ενημέρωση)

Αθήνα
►Ωρολόγιο Πρόγραμμα◄
(Θα υπάρξει ενημέρωση)

Κομοτηνή
►Ωρολόγιο Πρόγραμμα◄
(Θα υπάρξει ενημέρωση)
Αναπληρώσεις (Θα υπάρξει ενημέρωση) (Θα υπάρξει ενημέρωση)
Εξεταστική Αθήνα
►Πρόγραμμα Εξεταστικής◄
(Θα υπάρξει ενημέρωση)

Κομοτηνή
►Πρόγραμμα Εξεταστικής◄
(Θα υπάρξει ενημέρωση)

Αθήνα
►Πρόγραμμα Εξεταστικής◄
(Θα υπάρξει ενημέρωση)

Κομοτηνή
►Πρόγραμμα Εξεταστικής◄
(Θα υπάρξει ενημέρωση)

 
Εξεταστική Σεπτεμβρίου  Αθήνα
►Πρόγραμμα Εξεταστικής◄
(Θα υπάρξει ενημέρωση)

Κομοτηνή
►Πρόγραμμα Εξεταστικής◄
(Θα υπάρξει ενημέρωση)

Οι έκτακτες τροποποιήσεις-αλλαγές των μαθημάτων αναρτώνται στο eclass στο μάθημα «Ανακοινώσεις:: ΔΔΠΜΣ Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση»

ΠΜΣ Μεσογειακές Σπουδές

Οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται στην Αγγλική έκδοση της σελίδας.

One thought on “Ωρολόγιο – Εξεταστικές – Αναπληρώσεις