Ωρολόγιο – Εξεταστικές – Αναπληρώσεις

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Το ημερολόγιο του Ακαδημαϊκού Έτους 2021 – 2022.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 2020-21

Χειμερινό Εξάμηνο Εαρινό Εξάμηνο
Διδασκαλία  ►Ωρολόγιο Πρόγραμμα
(Τελ. ενημ. 10 Νοε. 2020 )
Ωρολόγιο Πρόγραμμα
(Τελ. ενημ. 19 Απρ. 2021 )
Αναπληρώσεις  ►Πρόγραμμα Aναπληρώσεων
(Τελ. ενημ. 27 Ιαν. 2021)
Πρόγραμμα Αναπληρώσεων
(Τελ. ενημ. 8 Ιουν. 2021)
Εξεταστική  ►Πρόγραμμα Εξεταστικής
(Τελ. ενημ. 5 Φεβρ. 2021)
Πρόγραμμα Εξεταστικής
(Τελ. ενημ. 23 Ιουν. 2021)
 
Εξεταστική Σεπτεμβρίου  Πρόγραμμα Εξεταστικής
(Τελ. ενημ. 3 Αυγ. 2021 )
Οι έκτακτες τροποποιήσεις-αλλαγές των μαθημάτων αναρτώνται στο eclass στο μάθημα «Ανακοινώσεις:: Προπτυχιακά»

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

ΠΜΣ Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τα ωρολόγια προγράμματα του ΠΜΣ “Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές” αναρτώνται στο νέο ιστότοπο του ΠΜΣ στη διεύθυνση https://governance.pedis.uop.gr/.

ΠΜΣ Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων 2021-22

Χειμερινή Περίοδος Εαρινή Περίοδος
Διδασκαλία  ►Ωρολόγιο Πρόγραμμα◄
(Θα υπάρξει ενημέρωση)
Ωρολόγιο Πρόγραμμα◄
(Θα υπάρξει ενημέρωση)
Αναπληρώσεις Θα υπάρξει ενημέρωση Θα υπάρξει ενημέρωση
Εξεταστική  ►Πρόγραμμα Εξεταστικής◄
(Θα υπάρξει ενημέρωση)
 ►Πρόγραμμα Εξεταστικής◄
(Θα υπάρξει ενημέρωση)
Εξεταστική Σεπτεμβρίου  ►Πρόγραμμα Εξεταστικής◄
(Θα υπάρξει ενημέρωση)
Οι έκτακτες τροποποιήσεις-αλλαγές των μαθημάτων αναρτώνται στο eclass στο μάθημα «Ανακοινώσεις:: ΠΜΣ Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων»

ΔΔΠΜΣ Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση

Τα ωρολόγια προγράμματα του ΔΔΠΜΣ “Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση” αναρτώνται στο νέο ιστότοπο του ΔΔΠΜΣ στη διεύθυνση http://tpaa.pedis.uop.gr/.

ΠΜΣ Μεσογειακές Σπουδές

Τα ωρολόγια προγράμματα του ΠΜΣ “Μεσογειακές Σπουδές” αναρτώνται στον ιστότοπο του ΠΜΣ στη διεύθυνση https://med.pedis.uop.gr/.

One thought on “Ωρολόγιο – Εξεταστικές – Αναπληρώσεις