Ωρολόγιο – Εξεταστικές – Αναπληρώσεις

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

 Το ημερολόγιο του Ακαδημαϊκού Έτους 2023 – 2024.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 2023-24

Χειμερινό Εξάμηνο Εαρινό Εξάμηνο
   Διδασκαλία
Ωρολόγιο Πρόγραμμα
(Τελ. ενημ.28 Σεπ. 2023)
►Ωρολόγιο Πρόγραμμα◄
(Θα ενημερωθεί προσεχώς)
   Αναπληρώσεις ►Πρόγραμμα Aναπληρώσεων◄
(Θα ενημερωθεί προσεχώς)
►Πρόγραμμα Αναπληρώσεων◄
(Θα ενημερωθεί προσεχώς)
   Εξεταστική ►Πρόγραμμα Εξεταστικής◄
(Θα ενημερωθεί προσεχώς)
►Πρόγραμμα Εξεταστικής◄
(Θα ενημερωθεί προσεχώς)
   Εξεταστική
   Σεπτεμβρίου 
Πρόγραμμα Εξεταστικής
(Θα ενημερωθεί προσεχώς)

Οι έκτακτες τροποποιήσεις-αλλαγές των μαθημάτων αναρτώνται στο eclass στο μάθημα «Ανακοινώσεις:: Προπτυχιακά»

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

ΠΜΣ Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τα ωρολόγια προγράμματα του ΠΜΣ “Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές” αναρτώνται στο νέο ιστότοπο του ΠΜΣ στη διεύθυνση https://governance.pedis.uop.gr/.

ΠΜΣ Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων

Τα ωρολόγια προγράμματα του ΠΜΣ “ΠΜΣ Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων” αναρτώνται στο eclass στο μάθημα «Ανακοινώσεις:: ΠΜΣ Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων».

ΔΔΠΜΣ Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση

Τα ωρολόγια προγράμματα του ΔΔΠΜΣ “Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση” αναρτώνται στο νέο ιστότοπο του ΔΔΠΜΣ στη διεύθυνση http://tpaa.pedis.uop.gr/.

ΠΜΣ Μεσογειακές Σπουδές

Τα ωρολόγια προγράμματα του ΠΜΣ “Μεσογειακές Σπουδές” αναρτώνται στον ιστότοπο του ΠΜΣ στη διεύθυνση https://med.pedis.uop.gr/.