Ωρολόγιο – Εξεταστικές – Αναπληρώσεις

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Το ημερολόγιο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020 – 2021.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 2020-21

Χειμερινό Εξάμηνο Εαρινό Εξάμηνο
Διδασκαλία  ►Ωρολόγιο Πρόγραμμα
(Τελ. ενημ. 10 Νοε. 2020 )
Ωρολόγιο Πρόγραμμα
(Τελ. ενημ. 9 Μαρ. 2021 )
Αναπληρώσεις  ►Πρόγραμμα Aναπληρώσεων
(Τελ. ενημ. 27 Ιαν. 2021)
►Πρόγραμμα Αναπληρώσεων◄
(Θα υπάρξει ενημέρωση )
Εξεταστική  ►Πρόγραμμα Εξεταστικής
(Τελ. ενημ. 5 Φεβρ. 2021)
►Πρόγραμμα Εξεταστικής◄
(Θα υπάρξει ενημέρωση )
 
Εξεταστική Σεπτεμβρίου  Πρόγραμμα Εξεταστικής
(Θα υπάρξει ενημέρωση )
Οι έκτακτες τροποποιήσεις-αλλαγές των μαθημάτων αναρτώνται στο eclass στο μάθημα «Ανακοινώσεις:: Προπτυχιακά»

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

ΠΜΣ Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές 2020-21

Χειμερινή Περίοδος Εαρινή Περίοδος
Διδασκαλία  ►Ωρολόγιο Πρόγραμμα
(Τελ. ενημ. 20 Οκτ. 20)
 ►Ωρολόγιο Πρόγραμμα
(Τελ. ενημ. 15 Φεβρ. 21)
Αναπληρώσεις Θα υπάρξει ενημέρωση Θα υπάρξει ενημέρωση
Εξεταστική  ►Πρόγραμμα Εξεταστικής
(Τελ. ενημ. 20 Ιαν. 2021)
 ►Πρόγραμμα Εξεταστικής◄
(Θα υπάρξει ενημέρωση )
Εξεταστική Σεπτεμβρίου    ►Πρόγραμμα Εξεταστικής◄
(Θα υπάρξει ενημέρωση )
Οι έκτακτες τροποποιήσεις-αλλαγές των μαθημάτων αναρτώνται στο eclass στο μάθημα «Ανακοινώσεις:: ΠΜΣ Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές»

ΠΜΣ Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων 2020-21

Χειμερινή Περίοδος Εαρινή Περίοδος
Διδασκαλία  ►Ωρολόγιο Πρόγραμμα
(Τελ. ενημ. 20 Οκτ. 20)
Ωρολόγιο Πρόγραμμα
(Τελ. ενημ. 15 Φεβρ. 21)
Αναπληρώσεις Θα υπάρξει ενημέρωση Θα υπάρξει ενημέρωση
Εξεταστική  ►Πρόγραμμα Εξεταστικής◄
(Θα υπάρξει ενημέρωση)
 ►Πρόγραμμα Εξεταστικής◄
(Θα υπάρξει ενημέρωση)
Εξεταστική Σεπτεμβρίου  ►Πρόγραμμα Εξεταστικής◄
(Θα υπάρξει ενημέρωση)
Οι έκτακτες τροποποιήσεις-αλλαγές των μαθημάτων αναρτώνται στο eclass στο μάθημα «Ανακοινώσεις:: ΠΜΣ Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων»

ΔΔΠΜΣ Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση 2020-21

Χειμερινή Περίοδος Εαρινή Περίοδος
Διδασκαλία Πειραιάς
Ωρολόγιο Πρόγραμμα
(Τελ. ενημ. 9 Νοε. 2020)
Κομοτηνή
Ωρολόγιο Πρόγραμμα
(Τελ. ενημ. 26 Οκτ. 2020)
Πειραιάς
Ωρολόγιο Πρόγραμμα
(Τελ. ενημ. 31 Μαρ. 2021)

Κομοτηνή
Ωρολόγιο Πρόγραμμα
(Τελ. ενημ. 19 Φεβρ. 2021)
Αναπληρώσεις (Θα υπάρξει ενημέρωση) (Θα υπάρξει ενημέρωση)
Εξεταστική Πειραιάς
Πρόγραμμα Εξεταστικής
(Τελ. ενημ. 27 Ιαν. 2021)
Κομοτηνή
Πρόγραμμα Εξεταστικής
(Τελ. ενημ. 27 Ιαν. 2021)
Πειραιάς
►Πρόγραμμα Εξεταστικής◄
(Θα υπάρξει ενημέρωση)

Κομοτηνή
►Πρόγραμμα Εξεταστικής◄
(Θα υπάρξει ενημέρωση)
 
Εξεταστική Σεπτεμβρίου  Πειραιάς
►Πρόγραμμα Εξεταστικής◄
(Θα υπάρξει ενημέρωση)
Κομοτηνή
►Πρόγραμμα Εξεταστικής◄
(Θα υπάρξει ενημέρωση)
Οι έκτακτες τροποποιήσεις-αλλαγές των μαθημάτων αναρτώνται στο eclass στο μάθημα «Ανακοινώσεις:: ΔΔΠΜΣ Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση»

ΠΜΣ Μεσογειακές Σπουδές

Οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται στην Αγγλική έκδοση της σελίδας.

One thought on “Ωρολόγιο – Εξεταστικές – Αναπληρώσεις