Αρχείο Ετικετών: αιτήσεις για πρακτική άσκηση

2η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ Εαρινού εξαμήνου Ακ. Έτους 2023-2024

«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΑΚ.ΕΤΩΝ2022-2023 & 2023 -2024, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6004529,  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και…

Επιπλέον διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης 2023-2024

Το ΠΕΔΙΣ αύξησε τις θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Καλούνται όσοι φοιτητές τρίτου, τέταρτου και μεταγενέστερου έτους ΔΕΝ έχουν κάνει αίτηση, να συμπληρώσουν το σχετικό αίτημα έως 19/12, μέσω του πληροφοριακού…

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση, ακαδ. έτος 2023-2024

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σε συνεργασία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή…

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση, ακαδ. έτος 2022-2023

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 Προθεσμία έως 23/10/2022 στη διεύθυνση https://praktiki.uop.gr Επισημαίνεται ότι αυτή είναι η μοναδική πρόσκληση για την πρακτική άσκηση για ολόκληρο το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, δηλ. και…

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 Προθεσμία έως 25/10/2020 στη διεύθυνση https://praktiki.uop.gr Επισημαίνεται ότι αυτή είναι η μοναδική πρόσκληση για την πρακτική άσκηση για ολόκληρο το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, δηλ. και…