Αρχείο Ετικετών: ακαδημαϊκοί υπότροφοι

Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα κατάταξης υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων

Πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση. Οι ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων γίνονται δεκτές, ηλεκτρονικά στο email: pedis@uop.gr, εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης της απόφασης αποδοχής – έγκρισης αποτελεσμάτων στον…

Έγκριση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης της υπ.αριθμ.15067/07-07-2022 Πρόσκλησης-Π.Ε.ΔΙ.Σ.

Έγκριση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης και Αποκλεισθέντων Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων στο πλαίσιο της υπ.αριθμ.15067/07.07.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο : “Απόκτηση Ακαδημαικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022-2022 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου” (KA…

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ.αριθμ.15067/07-07-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων της  υπ.αριθμ.15067/07.07.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο : “Απόκτηση Ακαδημαικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022-2022 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου” (Κ.Α. 80653) με κωδικό αριθμό…

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ. αρίθμ. 25442/13.12.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ. αρίθμ. 25442/13.12.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 25442/23.12.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους…

Οριστικός πίνακας κατάταξης αποτελεσμάτων πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Έγκριση οριστικού πίνακα κατάταξης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 13125/16.07.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στο…

Προσωρινός πίνακας κατάταξης αποτελεσμάτων πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Έγκριση Αποσπάσματος Πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, περί έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 13125/16.07.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για…

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού 2020-21» στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020-2021» ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)…