Αρχείο Ετικετών: ανάδειξη εκπροσώπων

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του ΠΕΔιΣ

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των προπτυχιακών φοιτητών, των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων στη Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους προς τη Γραμματεία του…