Αρχείο Ετικετών: αναστολή σπουδών

Αναστολή σπουδών

Σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 33, του Ν.4009/2011  και παρ. 4, άρθρου 34, του Ν.4777/2021, “οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να διακόψουν τις σπουδές τους με έγγραφη αίτησή τους στη Γραμματεία του τμήματος, για χρονική περίοδο…