Αρχείο Ετικετών: Αξιολόγηση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2015-2016

Ηλεκτρονική αξιολόγηση μαθημάτων Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών εαρινού εξαμ. 2022-23

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές, Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική αξιολόγηση όλων των μαθημάτων των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών για το εαρινό εξάμηνο 2022-2023 θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 10/05/2023 έως την Κυριακή 04/06/2023.…

Αξιολόγηση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2015-2016

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν οδηγίας της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η αξιολόγηση των μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών θα πραγματοποιηθεί από 07/04/2016-22/04/2016. Η αξιολόγηση των μαθημάτων γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος γραμματειών…