Αρχείο Ετικετών: Βασιλική Λαλαγιάννη

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Εβραïκό Μουσείο Ελλάδος

Στο πλαίσιο του μαθήματος «Παγκόσμιες Διασπορές» (διδάσκουσα καθηγήτρια Βασιλική Λαλαγιάννη), οι φοιτητές και οι φοιτήτριες επισκέφτηκαν το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδας, στην Αθήνα, στις 16 Δεκεμβρίου. Η υπεύθυνη  Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Μουσείου κα Τρέβεζα ξενάγησε…

Εκπαιδευτική επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας και Φύλου

Στο πλαίσιο του μαθήματος «Ευρωπαϊκός πολιτισμός: Το φεμινιστικό κίνημα» (διδάσκουσα καθηγήτρια Βασιλική Λαλαγιάννη), ομάδα φοιτητριών που εργάζεται πάνω σε φεμινιστικά αρχεία, επισκέφτηκε τη Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας και Φύλου της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας…