Αρχείο Ετικετών: Β κύκλος

Β’ Κύκλος ΠΜΣ «Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και Ανάπτυξη»

Είμαστε στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών από το σύνολο των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων και την αποστολή της Απόφασης Τροποποίησης της Ιδρυτικής Πράξης του ΠΜΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ…