Αρχείο Ετικετών: Γενική Συνέλευση Φοιτητών

4η Τακτική Γενική Συνέλευση του Φοιτητικού Συλλόγου ΠΕΔιΣ

Εκ μέρους του συλλόγου προπτυχιακών φοιτητών: Την Τετάρτη 20/4/2016, ώρες 12:30 με 14:00 στην Αίθουσα διδασκαλίας 1 θα διεξαχθεί η 4η Τακτική Γενική Συνέλευση. Στόχος η ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με τις εξελίξεις σε επίπεδο…

Επαναληπτική Γενική Συνέλευση Φοιτητικού Συλλόγου ΠΕΔιΣ

Εκ μέρους του συλλόγου προτπυχιακών φοιτητών Την Tετάρτη 2/3/2016, ώρα 13:00 με 14:00 στην Αίθουσα 1 διδασκαλίας θα διεξαχθεί η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση με στόχο την περάτωση της τελευταίας που δεν ολοκληρώθηκε. Καλούνται όλοι οι φοιτητές να…

3η Τακτική Γενική Συνέλευση του Φοιτητικού Συλλόγου ΠΕΔιΣ

Εκ μέρους του συλλόγου προπτυχιακών φοιτητών: Την Τετάρτη 24/2/2016, ώρα 13:00 με 14:00 στην Αίθουσα διδασκαλίας 1 θα διεξαχθεί η 3η Τακτική Γενική Συνέλευση. Στόχος η ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με τις εξελίξεις σε επίπεδο…

2η Τακτική Γενική Συνέλευση του Φοιτητικού Συλλόγου ΠΕΔιΣ

Εκ μέρους του συλλόγου προπτυχιακών φοιτητών: Την Παρασκευή 16/12/2015, ώρες 13:00 με 14:15 στην Αίθουσα διδασκαλίας 1 θα διεξαχθεί η 2η Τακτική Γενική Συνέλευση. Στόχος η ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με τις εξελίξεις σε επίπεδο…