Αρχείο Ετικετών: Δήλωση μαθημάτων

Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2019-20 (τελ. ενημ. 3-3-20)

Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2019-20 θα γίνουν από τους φοιτητές όλων των ετών κατά το χρονικό διάστημα 3/3/2020 έως 17/3/2020 αποκλειστικά και μόνο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω της υπηρεσίας StudentsWeb (Διεύθυνση:…

Δήλωση μαθημάτων για συμμετοχή στη διπλή εξεταστική Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2016

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρο 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 184/τ. Α/30-12-2015) οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτησή, η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για…

Εκπρόθεσμες δηλώσεις μαθημάτων χειμ. εξ. 2015-16

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος ενέκρινε κατ’ εξαίρεση την εκπρόθεσμη δήλωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2015-2016. Η δήλωση μαθημάτων θα γίνει από τους φοιτητές μέσω της εφαρμογής studentsweb (https://e-secretary.uop.gr/UNIStudent/) αποκλειστικά από Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015 έως…

Ανακοίνωση για την αντικατάσταση των καταργηθέντων μαθημάτων

Οι φοιτητές/τριες με έτος εισαγωγής έως και το 2013, οι οποίοι/ες δεν έλαβαν προβιβάσιμο βαθμό στα καταργηθέντα μαθήματα της αναμόρφωσης προγράμματος σπουδών έως και την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2015 και οι οποίοι/ες δεν συμπληρώνουν τον απαιτούμενο…

Συμπληρωματική ανακοίνωση για τις δηλώσεις μαθημάτων

Σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα που αφορούν στις δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2015-16: Το μάθημα «Διεθνές Δίκαιο» διδάσκεται για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 κατά το χειμερινό εξάμηνο, κατά συνέπεια όσοι φοιτητές το οφείλουν θα πρέπει…

Δηλώσεις μαθημάτων/Ανανεώσεις εγγραφής

Σύμφωνα με το Ν. 4009, άρθρο 33, παρ. 2, οι εγγεγραμμένοι φοιτητές, ανεξαρτήτως έτους σπουδών, θα πρέπει απαραιτήτως να ανανεώνουν  την εγγραφή τους σε κάθε εξάμηνο, αρχής γενομένης από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012. Φοιτητής που…

Συμπληρωματική Δήλωση μαθημάτων για τους επί πτυχίω φοιτητές_Ιούνιος 2015

Σύμφωνα με το Ν.4327/2015 και σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου την 19/5/2015, σας ενημερώνουμε ότι τον Ιούνιο 2015 θα πραγματοποιηθεί εξεταστική και για τα μαθήματα χειμερινού εξαμήνου, στην οποία θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής…

Παράταση δηλώσεων έως 4/3/15

Η περίοδος δηλώσεων μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2014-15 παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη, 4/3/2015, λόγω του τεχνικού προβλήματος του παρουσιάστηκε στο σύστημα.  

Δηλώσεις μαθημάτων & Ανανεώσεις εγγραφής εαρινού εξαμήνου 2014-15

1. Δηλώσεις Μαθημάτων Οι δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2014-15 θα γίνουν από ΟΛΟΥΣ τους φοιτητές από 16/2/2015 έως 2/3/2015 αποκλειστικά και μόνο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω της υπηρεσίας StudentsWeb (Διεύθυνση: https://e-secretary.uop.gr/UNIStudent/. Σε αυτήν την διεύθυνση…

Ανακοίνωση για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις μαθημάτων

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος στην 52η/8-12-2014 συνεδρίασή της ενέκρινε κατ’ εξαίρεση την έγκριση των αιτήσεων για εκπρόθεσμη δήλωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2014-2015. Επισημαίνεται ότι σχετικό αίτημα δεν θα γίνει δεκτό επόμενη φορά. Η δήλωση…