Αρχείο Ετικετών: ΔΔΠΜΣ «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση»

ΔΔΠΜΣ “Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση”: Παράταση υποβολής αιτήσεων για το ακαδ. έτος 2022-23

Η προθεσμία υποβολης αιτήσεων για το ΔΔΠΜΣ “Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση” ακαδ. έτους 2022-23, παρατείνεται έως την Παρασκευή 29/7/2022. Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή,…

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΔΠΜΣ «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» Υποβολή Σχεδίου Διπλωματικής Εργασίας

Σας ενημερώνουμε ότι εκ παραδρομής ανακοινώθηκε η 29 Φεβρουαρίου ως ημέρα υποβολής σχεδίου διπλωματικών εργασιών για τους φοιτητές του Β’ εξαμήνου του ΔΔΠΜΣ. Θα ανακοινωθεί νέα προθεσμία υποβολής σχεδίου. Από τη Γραμματεία του ΔΔΠΜΣ.